Wydrukuj tę stronę

Prośby indywidualne

Miłość nie pozwala człowiekowi być obojętnym na potrzeby innych ludzi. Spieszymy im z pomocą i prosimy ich o wsparcie. Pierwszym sposobem okazywania tej miłości jest modlitwa pełna wiary, gdyż "wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy - Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!" (por. Mk 9,23-24).

Przy Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Krakowie istnieje wspólnota adoracyjna. Osoby do niej należące podjęły się prosić Chrystusa w czasie adoracji w intencjach tu przedstawianych. W intencjach tych będzie również odprawiana Msza Święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00. Każda intencja będzie zamieszczona na stronie przez conajmniej 2 tygodnie. Tu możesz przesłać swoją prośbę o modlitwę:

intencjemodlitwy@adoremus.pl


INTENCJE MODLITEWNE

Dobry Jezu proszę o zdrowie i o potrzebne łaski dla Dawida. Proszę o uzdrowienie go z alkoholizmu.
Sylwia 8.11.2019

 

Proszę o modlitwę za mnie o siłę w codziennym życiu, o wiarę we własne możliwości, o zdrowie, o spełnienie moich intencji, o pozytywne rozwiązanie problemów, za moją rodzinę oraz o Boże łaski i błogosławieństwo każdego dnia. Proszę o modlitwę za zmarłych z mojej rodziny, a w szczególności ojca Czesława i teścia Alojzego. Bardzo proszę również o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, gdyż one bardzo tej modlitwy potrzebują.
Grzegorz 8.11.2019

 

Matko Boża proszę Cię za Hanię chorą na białaczkę. Poproś Twojego Syna, aby uzdrowił jej duszę i ciało, a rodzicom i bliskim Hani dał siłę w tym trudnym doświadczeniu. Proszę Cię za Alicję, która cierpi na poważne schorzenie. Wyproś jej uzdrowienie. Maryjo, w Twoje ręce oddaję Kasię, prowadź ją do Pana Jezusa. Poproś, by pochylił się nad moim dzieckiem i uwolnił je od wszelkiego zła i uzdrowił ducha, serce i ciało Kasi. Proszę też o łaskę Sakramentu Pokuty i Eucharystii dla Kasi, o umiejętność wybaczania i zrozumienia cudzej biedy duchowej, o dobrego, mądrego i cierpliwego kapłana, który by ją poprowadził w jej szczególnej sytuacji życiowej.
Kanadyjka 8.11.2019

 

Proszę o modlitwę za mnie za sakrament małżeństwa i potomstwo. Mam nadzieję, że mężczyzna, którego Bóg postawił na drodze, to Jego wybór. Potrzebuję dużego wsparcia.
K. 8.11.2019

 

Proszę o modlitwę o rozwiązanie ważnych spraw w miejscu pracy.
Renata 8.11.2019

 

Proszę o modlitwę o łaskę nad moim życiem w Prawdzie.
Lucyna 8.11.2019

 

Proszę o modlitwę do Pana Jezusa o uwolnienie duszy, ducha, ciała i umysłu Darii oraz uzdrowienia z chorób, łaskę przebaczenia i wypełnienie zranionego serca miłością Chrystusa.
RR. 31.10.2019

 

Proszę o modlitwę o uzdrowienie mnie z choroby nowotworowej, o uzdrowienie z bólów kręgosłupa dla męża, o silną wiarę, zdrowie i potrzebne łaski dla całej rodziny.
Danuta 31.10.2019

 

Proszę o modlitwę za Selene o uwolnienie od wszelkiego zła i prawdziwe nawrócenie oraz pojednanie z Justinem. Proszę za Justina o przemianę serca i naprawienie zła, a także za Hailey o potrzebne łaski dla niej.
Pati 31.10.2019

 

Błagam gorąco o opiekę nad Magdą, o wyproszenie łaski założenie przez nią szczęśliwej, kochającej się rodziny, o prawdziwą miłość, o dobrego męża, sakramentalny związek małżeński i zdrowe potomstwo.
Marzena 31.10.2019

 

Proszę gorąco w modlitwie o łaskę przemiany serca, powrót do Jezusa dla mojej siostry Ewy, o przemianę serca z żalu, depresji dla mojego taty, o dar miłości w mojej rodzinie, o dar Komunii św. dla siostrzenicy Bereniki. Proszę o modlitwę w intencji mojego nawrócenia.
Nina 31.10.2019

 

Proszę o modlitwę o uzdrowienie ze schizofrenii, przerwanie wszystkich paktów ze złem, uwolnienie od toksycznego środowiska, o nową, lepszą pracę w życzliwym środowisku. Uwolnienie od wszelkich uzależnień, o czystość serca i myśli.
Klaudia 25.10.2019

 

Z serca proszę o modlitwę o uleczenie rodziców z zaborczości, by odnosili się do mnie z szacunkiem. Proszę o więcej odwagi w walce o swoje i o wsparcie przyjaciół a szczególnie Marka.
Ania 25.10.2019

 

Proszę gorąco w modlitwie o łaskę przemiany serca, powrót do Jezusa, dla Elżbiety, Zdzisława, Diego, Agnieszki, Wojciecha, Anny, Renaty, Sebastiana, Michała; o moc Ducha Świętego dla Janusza przygotowującego się do kapłaństwa. Proszę o całkowite uzdrowienie dla Sylwii, Ludwiki, Moniki, Barbary, Liliany, Waldemara, Bogdana, Marka, Adama, Sebastiana, Diego, Tadeusza.
Lidia 25.10.2019

 

Proszę o modlitwę o dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo oraz o rehabilitację ręki Kacpra, o powrót do Jezusa dla Kingi, Adama, Katarzyny, Mai, Anny oraz Piotra. O całkowite uzdrowienie dla Jacka i Eryka. Proszę o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Pawła i Dariusza z rodzinami oraz dla Wandy i Władysława oraz o uzdrowienie relacji w rodzinie, między Mają, Magdaleną i Anną.
Wanda 25.10.2019

 

Proszę o modlitwę o uzdrowienie relacji w rodzinach, o pokój serca dla Marii i Wandy; o powrót do Jezusa, do Kościoła dla Zdzisława, Elżbiety, Diego. Proszę o łaskę Chrztu Św. dla Sebastiana i Natalii, a także o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia dla Lidii i Marii z rodzinami.
Maria 25.10.2019

 

Bardzo proszę o modlitwę w intencji Piotra o obronę przed atakami złego i łaskę jedności działania z Trójcą Świętą.
A. 25.10.2019

 

Proszę o modlitwę skruchy w intencji złamania mocy czarów i magii w Polsce i o łaskę przyznania się do zdrady Królestwa Bożego dla wszystkich serc, i o przebaczenie Boga Ojca nam tego grzechu, abyśmy uśmierzyli ogień gniewu Bożej sprawiedliwości, który wciąż nad nami wisi.
Żywe Serce 25.10.2019

 

Gorąco proszę o uzdrowienie mojego taty z nowotworu, o potrzebne łaski dla niego oraz dla całej naszej rodziny.
Małgorzata 15.10.2019

 

Bardzo proszę o modlitwę za Jarosława, którego życie jest zagrożone, leży w szpitalu.
K. 15.10.2019

 

Bardzo proszę o modlitwę w intencji o łaskę miłości, dobrego męża, z którym mogłabym związać się węzłami sakramentalnej łaski, założyć rodzinę Bogiem silną z Waldemarem, jeśli jest to zgodne z wolą Bożą.
Andrea 15.10.2019

 

Bardzo proszę o modlitwę o uzdrowienie z chorób, bo brakuje mi siły do życia. Kompletnie nie rozumiem planu Boga, staram się trwać w wierze, ale jest mi bardzo ciężko i po ludzku brakuje mi już sił. Nie widzę nadziei w moim życiu i mam wrażenie, że żyję tylko po to by cierpieć.
Ania 15.10.2019

 

Proszę o modlitwę o cud uzdrowienia mnie z chłoniaka, o zdrowie dla męża, syna, Kasi i jej dzieci.
Danuta 15.10.2019

 

Proszę o modlitwę w intencji poczęcia dziecka.
Anna 15.10.2019

 

Jezu spraw by w pracy moich rodziców ustąpił wyzysk, by szefostwo zaczęło ich szanować i wypłacać im sprawiedliwe wynagrodzenie, aby nie zabierano im prawa do urlopu. Obdarz ich zdrowiem i ich znajomych z pracy.
Sylwia 15.10.2019

 

Proszę o modlitwę za pełne uzdrowienie nogi po upadku, abym mogła pracować. Za duszę zmarłej w maju mamy Janiny i zdrowie ojca Jana. O poukładanie spraw życiowych po śmierci mamy.
Grażyna 15.10.2019

 

Proszę o modlitwę o znalezienie dobrego męża dla Doroty.
Dorota 15.10.2019