Wydrukuj tę stronę

Prośby indywidualne

Miłość nie pozwala człowiekowi być obojętnym na potrzeby innych ludzi. Spieszymy im z pomocą i prosimy ich o wsparcie. Pierwszym sposobem okazywania tej miłości jest modlitwa pełna wiary, gdyż "wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy - Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!" (por. Mk 9,23-24).

Przy Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Krakowie istnieje wspólnota adoracyjna. Osoby do niej należące podjęły się prosić Chrystusa w czasie adoracji w intencjach tu przedstawianych. W intencjach tych będzie również odprawiana Msza Święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00. Każda intencja będzie zamieszczona na stronie przez conajmniej 2 tygodnie. Tu możesz przesłać swoją prośbę o modlitwę:

intencjemodlitwy@adoremus.pl


INTENCJE MODLITEWNE

Boga Ojca proszę o zdrowie, opiekę od zła i błogosławieństwo we wszystkich sprawach dla Nataszy, Martyny, Michała, Jana, Ireny, Amelii, Aleksandra, Piotra i Kazimierza.
Michał 17.09.2019

 

Proszę o modlitwę, abym uzyskała pracę, na którą mam szansę.
Lucyna 17.09.2019

 

Błagam gorąco o opiekę nad Magdą, o wyproszenie łaski założenie przez nią szczęśliwej, kochającej się rodziny, o prawdziwą miłość, o dobrego męża, sakramentalny związek małżeński i zdrowe potomstwo.
Marzena 9.09.2019

 

Jezu proszę o zdrowie i o potrzebne łaski dla Dawida, o uzdrowienie go z alkoholizmu.
Sylwia 9.09.2019

 

Proszę o modlitwę dla mojego syna Rafała i dla mnie o miłosierdzie, błogosławieństwo Boże, pomoc w rozwiązaniu problemów z jakimi zmagamy się codziennie.
Grażyna 9.09.2019

 

Maryjo proszę o opiekę na progu nowego roku pracy, proszę o ludzkie dobre mieszkanie, żyję w bardzo trudnych warunkach i nie mam szansy na coś innego. Oddaję to Bogu, ufności uczę się w moc Boga, a nie w moje siły.
Wiesława 9.09.2019

 

Proszę o modlitwę wstawienniczą w intencji mojego uzdrowienia fizycznego i psychicznego. Jest bardzo ciężko, popadam w rozpacz.
Patrycja 9.09.2019

 

Bardzo proszę o modlitwę w intencji znalezienia miłości, o łaskę dobrego męża, o wypełnienie się woli Bożej, aby ten rok był przełomem w tej kwestii.
Andrea 9.09.2019

 

Bardzo proszę o modlitwę o rychłą możliwość spotkania z osobą, na której bardzo mi zależy i wyjaśnienia wszystkiego, co nas dzieli i oddala od siebie.
Jadwiga 9.09.2019

 

Proszę o modlitwę w intencji Małgosi, u której zdiagnozowano nowotwór. Jest mamą 2 miesięcznej dziewczynki.
Agnieszka 30.08.2019

 

Za syna Marka, aby w wielkim Twoim Miłosierdziu, Panie Jezu, odnalazł pokój wewnętrzny.
Teresa 30.08.2019

 

Proszę o modlitwę za mamę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej.
Ewelina 30.08.2019

 

Proszę o modlitwę o zdrowie mojej córki Sołomiji i udaną operację serca.
Oleksandr 30.08.2019

 

Proszę o modlitwę w bardzo pilnej i ważnej intencji dla mnie o błogosławieństwo Boże w prowadzeniu gospodarstwa, które jest jedynym moim źródłem utrzymania.
Basia 30.08.2019

 

Proszę o modlitwę w intencji znalezienia dobrej, adekwatnej do mojego wykształcenia i umiejętności pracy, która zapewni mi utrzymanie.
Anna 24.08.2019

 

W intencji zdrowia i obfitości proszę o modlitwę, bo jest krucho.
Michał 24.08.2019

 

Błagam o poprawę zdrowia i opiekę Bożą, o siłę i wychowanie mojej córeczki, bym żyła jak najdłużej dla niej.
Mama 24.08.2019

 

Proszę i błagam wszystkich o modlitwę za mnie i pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw. Potrzebuję wsparcia i prawdziwej gorącej modlitwy w moich intencjach.
Grzegorz 24.08.2019

 

Proszę gorąco w modlitwie o łaskę przemiany serca, powrót do Jezusa, dla Elżbiety, Zdzisława, Krzysztofa, Diego, Agnieszki, Wojciecha, Anny, Renaty, Sebastiana, Michała; o moc Ducha Świętego dla Janusza przygotowującego się do kapłaństwa. Proszę o całkowite uzdrowienie dla Sylwii, Ludwiki, Moniki, Barbary, Liliany, Waldemara, Bogdana, Marka, Adama, Sebastiana. Diego, Tadeusza; o pomoc w uratowaniu małżeństwa Magdaleny i Jarosława, oraz proszę o uzdrowienie relacji w rodzinie Rafała oraz Ewy.
Lidia 24.08.2019

 

Proszę o modlitwę o dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo oraz łaskę pomyślnego zrośnięcia złamanej ręki Kacpra, o powrót do Jezusa dla Kingi, Adama, Katarzyny, Mai, Anny oraz Piotra. O całkowite uzdrowienie dla Jacka i Eryka. Proszę o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Pawła i Dariusza z rodzinami oraz dla Wandy i Władysława oraz o uzdrowienie relacji w rodzinie, między Mają, Magdaleną i Anną.
Wanda 24.08.2019

 

Proszę o modlitwę o uzdrowienie relacji w rodzinach, o pokój serca dla Marii i Wandy; o powrót do Jezusa, do Kościoła dla Zdzisława, Elżbiety, Diego. Proszę o łaskę Chrztu Św. dla Sebastiana i Natalii, a także o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia dla Lidii i Marii z rodzinami.
Maria 24.08.2019

 

Proszę o modlitwę w intencji mojej relacji z Bartkiem, aby zdecydował się walczyć o naszą miłość.
Ola 24.08.2019