Modlitewniki można nabyć w Wydawnictwie św. Stanisława BM w Krakowie.

Wprowadzenie
1. „Oto jestem, Panie, bo mnie wezwałeś”
2. „Wtedy otworzyły się ich oczy”
3. „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”
4. „Wierzę, ale zaradź memu
niedowiarstwu”

5. „Zdaj sprawę z nadziei,
która jest w tobie”

6. „Miłujcie się wzajemnie”
7. „Pójdziesz, dokądkolwiek cię poślę”
8. „I przyprowadził go do Jezusa”
9. „Wzmocnijcie kolana omdlałe”
Zakończenie

Wprowadzenie
Wskazania dla prowadzących
Jak rozpocząć adorację?
Wprowadzenie
1. Przyjdź!
2. Patrz!
3. Słuchaj!
Jak adorować?
Wprowadzenie
4. Uwierz!
5. Zaufaj!
6. Pokochaj!
Jak zakończyc adorację?
Wprowadzenie
7. Idź!
8. Przyprowadź!
9. Trwaj!
Dalsza perspektywa