Wyróżniając w ramach jednego nabożeństwa osiem spotkań z Chrystusem zmartwychwstałym dokonujemy pewnego ich uporządkowania. Najbardziej wyróżnione zostają te spotkania, które zostały wybrane przez Kościół i dane nam do przeżywania w liturgii Oktawy Zmartwychwstania. Pozostałe objawienia się Zmartwychwstałego swoim uczniom zostały dołączone do tych ośmiu. W ten sposób powstał przedstawiony poniżej układ Drogi światła (po kliknięciu otwierają się teksty biblijne, opisujące objawienia się Chrystusa zmartwychwstałego):

Spotkanie 1 – Przy pustym grobie: Opisy ewangeliczne odczytywane w liturgii w Niedzielę Zmartwychwstania.

Spotkanie 2 – We wspólnocie: Ewangelia odczytywana w poniedziałek Oktawy Zmartwychwstania, zawierająca opis objawienia się Chrystusa niewiastom przy grobie. Przy tym spotkaniu proponowane jest również wspomnienie objawienia się Chrystusa „więcej niż pięciuset braciom równocześnie”, o czym wspomina św. Paweł; Z tej racji spotkanie zostało nazwane „We wspólnocie”.

Spotkanie 3 – W rozmowach indywidualnych: Ewangelia odczytywana w liturgii we wtorek Oktawy Zmartwychwstania mówi o objawieniu się Chrystusa Marii Magdalenie. Do tego opisu dołączone zostały inne objawienia mające charakter spotkań Chrystusa z pojedynczymi osobami (Piotr, Jakub, Paweł). Z tej też racji spotkanie zostało nazwane „W rozmowach indywidualnych”.

Spotkanie 4 – W drodze do Emaus: Tematem spotkania jest bogate w treść przeżycie uczniów idących do Emaus, do których dołącza Chrystus. Ewangelia ta jest odczytywana w środę Oktawy Zmartwychwstania.

Spotkanie 5 – W Jerozolimie: Kolejny opis ewangeliczny, wyróżniony w liturgii Kościoła, to przyjście Chrystusa do Apostołów, w czasie którego „oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma”. Tekst ten jest odczytywany w czwartek Oktawy Zmartwychwstania. Rozpoczyna on opisy, w których Zbawiciel przychodzi do Dwunastu, których wybrał.

Spotkanie 6 – Nad jeziorem: Opis cudownego połowu ryb nad jeziorem i rozpoznanie Jezusa przez Apostołów odczytuje Kościół w piątek Oktawy Zmartwychwstania. Rozważamy go na Drodze światła dołączając również dalszą część tego opisu, mianowicie rozmowę Chrystusa ze św. Piotrem, w czasie której pada potrójne pytanie o miłość oraz potrójne wyznanie miłości ze strony św. Piotra.

Spotkanie 7 – Podczas rozesłania: W sobotę Oktawy Zmartwychwstania Kościół rozważa Ewangelię podsumowującą różne objawienia się Chrystusa oraz posłanie Apostołów do głoszenia Ewangelii światu. Do tego opisu dołączamy inne, szczególnie zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich, w których Chrystus posyła Apostołów i obiecuje im Ducha Świętego.

Spotkanie 8 – W Wieczerniku: Oktawa Zmartwychwstania kończy się w Niedzielę Miłosierdzia, w którą odczytujemy Ewangelię o przekazaniu Apostołom Ducha Świętego oraz o wyznaniu wiary przez Tomasza. Zakończeniem Oktawy, a także zakończeniem całego okresu Wielkanocnego jest Zesłanie Ducha Świętego na Kościół. Mamy to wydarzenie przeżywać z odnowioną wiarą przyjmując największy dar Zmartwychwstałego, niebieski Ogień i Wicher, Trzecią Osobę Bożą. W mocy tego Ducha idziemy wypełniać nasze zadania, podejmując tygodniową pracę.