DROGA ŚWIATŁA
CIESZĘ SIĘ, ŻE JESTEM DZIECKIEM TAKIEGO OJCA

Cieszę się, Jezu zmartwychwstały, że dałeś mi udział w swoim synostwie wobec Ojca, najwspanialszego Ojca. Uczysz mnie dziecięcej postawy, dziecięcej miłości, dziecięcej modlitwy. Czynisz to szczególnie w czasie Eucharystii. Napełnij mnie nadzieją, że karmiąc mnie swoim Ciałem i Krwią, umocnisz moją miłość do Ojca niebieskiego.

Spotkanie I – Przy pustym grobie

K. Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały!
W. Ześlij na nas swojego Ducha! (melodia)
Jan ujrzał i uwierzył (por. J 20,3). Przyjął dar Zmartwychwstania. Dziękuję Ci, Panie, że w Eucharystii mogę widzieć Ciebie, przyjmować Ciebie i karmić się Twoim Ciałem.

Śpiew: „Jezu, ufam Tobie”, „Pozostań z nami, Panie” (melodia) lub inny śpiew.

Spotkanie II – We wspólnocie

Mówisz, Panie, do niewiast: Nie bójcie się (por. Mt 28,10). I mnie powtarzasz: Nie lękaj się. Ja jestem z tobą. Dziękuję Ci, Panie, że przyjmując Cię w Chlebie życia, uczestniczę w uczcie komunii i zjednoczenia z Bogiem samym.

Spotkanie III – Rozmowy indywidualne

Marię Magdalenę wołasz, Jezu, po imieniu (por. J 20,16). Wówczas rozpoznaje Ciebie i miłością odpowiada na Twoją miłość. Dziękuję Ci, Panie, że pozwalasz mi doświadczać całej pełni miłości, jaką Ojciec ma dla swoich dzieci.

Spotkanie IV – W drodze do Emaus

Uczniowie rozpoznali Ciebie, Jezu, przy łamaniu chleba (por. Łk 24,30-31). Dziękuję Ci, Panie, że i ja mogę w Eucharystii rozpoznawać Ciebie, i mogę rozpoznawać siebie jako syna w Synu, bo «kto spożywa Twoje Ciało i Krew Twoją pije, trwa w Tobie, a Ty w nim» (por. J 6,56).

Spotkanie V – W Jerozolimie

Do uczniów w Wieczerniku, ale i do mnie dzisiaj mówisz Jezu: Wy jesteście świadkami (por. Łk 24,48). Dziękuję Ci, Panie, że umacniasz mnie swoim Ciałem i Przenajświętszą Krwią, abym mógł świadczyć o Twoim Zmartwychwstaniu.

Spotkanie VI – Nad jeziorem

Trzykrotnie pytasz, Panie, Piotra o jego miłość (por. J 21,15-17). Gdy podchodzę do eucharystycznego stołu i mnie zadajesz to pytanie. Panie, Ty wiesz, jak słaba jest moja miłość. Dziękuję Ci, że mnie umacniasz i  pomagasz uwierzyć Twojej miłości.

Spotkanie VII – Podczas rozesłania

Ty jesteś Panie z nami po wszystkie dni, aż do zakończenia świata (por. Mt 28,20). Pozostałeś z nami w Eucharystii, uczcie przyjaźni i przymierza z Ojcem, by każdy, «kto Ciebie spożywa, żył przez Ciebie» (por. J 6,57). Dziękuję Ci, Panie, za nieustanne uobecnianie tajemnicy paschalnej, za to, że mogę z niej czerpać moc w drodze do Ojca.

Spotkanie VIII – W Wieczerniku

Odszedłeś, Panie, do Ojca, by dać nam Pocieszyciela, Ducha Świętego. Obiecałeś go uczniom w Wieczerniku (por. J 20,22). Na każdego z nas zsyłasz Go w sakramentach chrztu i bierzmowania. Dziękuję Ci, Panie, za dar świętości, za pełnię darów Twojego Ducha.

Tekst: Krystyna Karkowska