Drumshanbo. Co. Leitrim
Kościół Matki Bożej Anielskiej
klasztor ss. Klarysek od Wieczystej Adoracji
adoracja od 25.03.1870Wexford, Bride Street
kościół Wniebowzięcia NMP
klasztor ss. Klarysek od Wieczystej Adoracji
adoracja od 1887