Adoracje w Roku Wiary

KKK - część I - Wiara wyznawana

 

 1. Bóg zwraca się do człowieka, a człowiek odpowiada Bogu
 2. Wierzę w Boga Ojca
 3. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego
 4. Począł się z Ducha Świętego, narodził z Maryi Panny
 5. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion
 6. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał
 7. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca
 8. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych
 9. Wierzę w Ducha Świętego
 10. Wierzę w święty Kościół powszechny
 11. Wierzę w odpuszczenie grzechów
 12. Wierzę w ciała zmartwychwstanie
 13. Wierzę w życie wieczne