Poznajemy dom Boga - adoracja


pobierz: pdf docPOZNAJEMY DOM BOGA

Adoracja Najświętszego Sakramentu


Przed ołtarzem adoracji należy ustawić dwa naczynia, jedno do którego dzieci włożą swoje serduszka (zamiast naczynia można ustawić duże serce ze styropianu lub kartonu i położyć obok pudełeczko ze szpilkami – dzieci będą wówczas swoje serduszka przypinać do dużego serca), drugie (odpowiednio duży koszyczek) do którego dzieci będą wkładać przyniesione cegiełki. Po adoracji z cegiełek trzeba zbudować „mur”, który będzie dekoracją na następnych adoracjach.

____

P: W czasie tej adoracji będziemy rozmawiać z Panem Jezusem o domu Boga. Chcemy wraz z Nim ten dom poznawać. Każdy przyniósł na tę adorację serduszko z własnym imieniem. Jest ono znakiem naszego serca, które jest najbardziej upragnionym mieszkaniem Boga. Złożymy je przed ołtarzem, na znak, że bardzo pragniemy, aby Panu Bogu było dobrze w naszych sercach. Każdy z nas przyniósł również na tę adorację cegiełkę ze swoim imieniem. Bo wiemy, że każdy z nas w sakramencie chrztu stał się taką „żywą cegiełką” w domu Boga, czyli we wspólnocie Kościoła. W ciszy każdy złoży tę cegiełkę przed ołtarzem, mówiąc Panu Jezusowi, że  pragnie być piękną cegiełką w tej budowli, jaką jest wspólnota Kościoła. „Patrząc w oczy” Panu Jezusowi, będziemy Go wielbić za te dary i prosić Go, aby nasze pragnienia, o których Mu powiemy były Mu miłe i pomógł nam je spełniać.

Śpiew i wystawienie Najświętszego Sakramentu (lub wspólne powitanie Pana Jezusa).

Dłuższy śpiew uwielbienia

Chwila ciszy

L1: Z Psalmu 95: Pan jest wielkim Bogiem i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami: głębiny ziemi są w Jego ręku i szczyty gór należą do Niego. Morze jest Jego własnością: bo On sam je uczynił, i stały ląd ukształtowały Jego ręce (Ps 95,3-5).
L2: Pomyślmy w chwili ciszy jak pięknym domem, Pana Boga jest wszechświat.
Chwila ciszy
L3: Czy umiemy się tym domem cieszyć? Czy umiemy go szanować?
Chwila ciszy
L2: Czy potrafimy rozpoznawać w tym domu jego Gospodarza?

Chwila ciszy

Śpiew

L4:  Z Ewangelii według św. Jana:  W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem (J 14,2-3).
L5: Pomyślmy o niebie. Tam jest przygotowane dla nas mieszkanie. Czy potrafimy się nim cieszyć?
Chwila ciszy
L6: Jak często rozmawiamy z mieszkańcami niebiańskiego domu, z aniołami, ze świętymi? Czy są to nasi przyjaciele?

Chwila ciszy

Śpiew

L7: Z Ewangelii według św. Mateusza:  Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich» (Mt 18,20).
L8: Z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian: Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście (1Kor 3,16.17b).
L9: W sakramencie Chrztu świętego staliśmy się dziećmi Bożymi. Nasze serca stały się Bożym domem. Dziękujmy za to Bogu. W ciszy naszych serc rozmawiajmy z ich Gospodarzem. Co dzisiaj chcemy Mu powiedzieć?
Chwila ciszy
L10: W sakramencie Chrztu świętego staliśmy się również taką małą cegiełką w budowaniu wielkiej, wspaniałej świątyni, jaką jest Kościół. Czy jesteśmy z tego dumni?

Chwila ciszy

Śpiew

L11: Z Ewangelii według św. Marka:  A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana.  (Mk 14,22-24). Z Listu św. Pawła do Kolosan: W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała (Kol 2,9)
L12: Panie Jezu, Twoje Najświętsze Ciało, które chcemy adorować, jest najważniejszym, najbardziej wyróżnionym mieszkaniem Boga na ziemi. Ty sam tak chciałeś. Chciałeś być zawsze pośród nas, czekać na nas w tabernakulum, karmić nas sobą. Teraz, w ciszy naszych serc, chcemy Ci za to gorąco dziękować i radośnie Cię wielbić.

Chwila ciszy
Śpiew (dzieci modlą się znakiem)
Chwila ciszy
Śpiew (dzieci modlą się znakiem)
Chwila ciszy
Śpiew (dzieci modlą się znakiem)
Ilość śpiewu i chwil ciszy zależy od ilości dzieci modlących się znakiem.

P: Pozostańmy w ciszy przed Panem Jezusem do zakończenia adoracji

Cisza

Śpiew na zakończenie adoracji (jeśli adoracja trwa nadal zachęta, aby dzieci pozostały w kaplicy adoracji tak długo, jak chcą i mogą).