Jesteśmy Bożą rodziną - adoracja

 
pobierz: pdf docJ
ESTEŚMYBOŻĄ RODZINĄ

Adoracja NajświętszegoSakramentu


Przed ołtarzem adoracji (z boku) stoi dekoracja z poprzednich spotkań (serduszka z imionami dzieci i mur zrobiony z cegiełek z ich imionami). Na środku ustawiona jest misa, w której stoi ładna paląca się świeca.

Każde z dzieci przychodzi na adorację kolorową małą kopertę z napisaną w środku intencją modlitwy.

____

P: Dzisiaj chcemy uwielbiać Pana Jezusa obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie rozważając prawdę, że jesteśmy Bożą rodziną. Jeśli tak, to powinniśmy się wzajemnie wspierać i sobie pomagać. Pan Jezus związał szczególną obietnicę z modlitwą rodziny Bożej. Powiedział, że gdzie dwóch, albo trzech modli się w Jego imię, On jest i modli się z nimi. Dlatego jesteśmy tu wspólnie, by pomagać sobie modlitwą, jak na prawdziwą rodzinę przystało. Znakiem tej naszej wspólnej modlitwy jest paląca się przed ołtarzem świeca. Wokół niej dzieci położą swoje intencje, które na tę adorację przyniosły. Zanim każde z nich odejdzie sprzed ołtarza, w cichej modlitwie powierzy swoją intencję Panu Jezusowi. A my wszyscy – w czasie, gdy dziecko będzie rozmawiało przed ołtarzem z Panem Jezusem, módlmy się gorąco z nim i za niego.

Śpiew i wystawienie Najświętszego Sakramentu (jeśli dzieci włączają siew trwającą adorację – wspólne przywitanie Pana Jezusa).
Chwila ciszy
Dłuższy śpiew uwielbienia
Chwila ciszy

L1:  Z Listu św. Pawła do Efezjan: A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga (Ef 2,19).

L2: Jesteśmy domownikami Boga. Pomyślmy w ciszy, w swoim sercu, jak czujemy się w kościele, gdy wchodzimy do niego na Mszę św., na adorację, na nabożeństwo, czy tak na chwilę cichej, samotnej modlitwy. Czy czujemy się w tym domu gościem Pana Boga, czy domownikiem? Nasz kościół parafialny, czy każdy inny do którego wchodzimy, jest dla nas tylko domem Boga, czy również naszym domem?

Chwila ciszy
Śpiew

L3: Jesteśmy domownikami Boga. Pomyślmy, jak czujemy się w tym żywym domu Boga, w tym żywym Kościele – we wspólnocie dzieci Bożych? Ja czujemy się tutaj, na adoracji? Czy czujemy się we wspólnocie zgromadzonych w kościele domownikami, czy obcymi, przechodniami, gośćmi?
L4: Czy ci, którzy są z nami we wspólnocie Kościoła są naszymi braćmi i siostrami, czy osobami obcymi. Czy modlimy się z nimi i za nich, czy oni są nam obojętni, albo czasami przeszkadzają nam w modlitwie?

Chwila ciszy
Śpiew

L5: Jesteśmy domownikami Boga. Czy modlimy się za współdomowników domu Boga i naszego domu?
L6: Pomyślmy o co chcemy prosić Pana Jezusa na tej adoracji, co chcemy w sobie z pomocą Pana Jezusa i świętych – współdomowników w domu Boga i naszym - zmieniać?

Chwila ciszy
Śpiew

L7: Złóżmy przed ołtarzem nasze intencje. Módlmy się gorąco, za każdą osobę, którą będzie klęczeć przed ołtarzem składając tam swoją modlitwę.

Chwila ciszy
Śpiew
Chwila ciszy
Śpiew

Chwile ciszy i śpiew uwielbienia trwa tak długo, aż wszystkie dzieci złożą wokół świecy przyniesione przez siebie kopertki.

Na zakończenie adoracji

L8: We wszystkich intencjach, z którymi dzisiaj przyszliśmy adorować Pana Jezusa odmówmy Litanię do Najświętszej Maryi Panny. Prośmy, aby Maryja złożyła nasze intencje w sercu Pana Jezusa.
L8: Prowadzi odmawianie litanii
K: Odmawia modlitwę końcową w Litanii

Śpiew
i zakończenie adoracji (lub – jeśli adoracja trwa dalej - zaproszenie, aby dzieci pozostały na modlitwie w ciszy tak długo jak chcą lub mogą).

____

Uwaga: Jeśli adoracja kończy się ok. godz. 15.00 należy zamiast Litanii odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia.