Wydrukuj tę stronę

Adoracja dla dzieci w Grobie Pańskim

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

POBIERZ doc ; pdf

Przed adoracją należy przygotować siedem kwiatów (białe lub czerwone róże lub kwiaty zrobione przez dzieci) i siedem lampionów albo świec z podstawką – by łatwo można było świecę postawić. Warto zadbać również o osobę, która będzie dbała o przebieg adoracji (dzieci są zgromadzone za kapłanem i on nie może nimi kierować), wysyłała dzieci, które mają wypowiedzieć swoją modlitwę, zapalała w odpowiednim czasie lampiony, pokierowała na koniec adoracją krzyża.

Dzieci czytające modlitwy powinny iść przed grób od tyłu kościoła czy kaplicy, powoli, w skupieniu. Już ich przejście jest wstępem do modlitwy. Lektor powinien być „niewidoczny” – może to być dziecko czytające np. z pierwszej ławki.

Kwiaty dzieci wkładają do przygotowanego wazonu lub kładą przed grobem. Lampiony układają przed grobem w wyznaczonym miejscu. Warto to wcześniej dokładnie dzieciom pokazać.

Śpiew: Jezus jest tu… lub: Zbawienie przyszło przez krzyż…

Kapłan: Panie Jezu, jesteś tutaj obecny w Eucharystii. Patrzysz na nas z białej Hostii. Chcemy Cię adorować, rozmawiać z Tobą, dziękować Ci za tajemnicę Twojego grobu. To najważniejszy grób na świecie, bo nie było, nie ma i nie będzie ważniejszego wydarzenia niż Twoja śmierć na krzyżu, przebywanie w grobie i zmartwychwstanie.

Te wydarzenia miały miejsce ponad dwa tysiące lat temu w Jerozolimie. Ale Ty, Panie Jezu chciałeś, abyśmy co roku przeżywali je na nowo, i sprawiłeś, że możemy w nich uczestniczyć tak, jakbyśmy byli z Tobą na drodze krzyżowej, na Golgocie i przy Twoim grobie, gdy składano w nim Twoje ciało i gdy Twoi uczniowie odkryli, że zmartwychwstałeś.

W tym roku przeżywamy Twoją mękę i śmierć w sposób szczególny, bo to jest Rok Wiary. Chcemy więc uczyć się coraz mocniej wierzyć, prosić Cię, abyś naszą wiarę umacniał, powiększał. Pragniemy uczyć się Tobie ją wyznawać.

(chwila ciszy)

Śpiew: Wielbić Pana chcę…

Kapłan: Te trzy dni, które przeżywamy Kościół nazywa Paschą. To słowo znaczy przejście. W tych trzech dniach przeszedłeś, Panie Jezu, przez śmierć, by zmartwychwstać i pozostać z nami na zawsze w Twoim Kościele i w sakramentach świętych. Dlatego – chociaż klęczymy przy Twoim grobie - możemy Cię adorować obecnego w Eucharystii.

(chwila ciszy)

Śpiew: Gdy klęczę przed Tobą…

Kapłan: Panie Jezu, w naszym życiu też dokonało się takie „przejście”, choć tego zupełnie nie pamiętamy. Byliśmy wtedy jeszcze bardzo mali. To było wtedy, gdy przyjęliśmy sakrament chrztu świętego. Dzisiaj wieczorem, w czasie uroczystej Wigilii Paschalnej, już świadomi tego, co się dzieje, odnowimy przyrzeczenia Chrztu świętego. Chcemy dobrze się do tego wydarzenia przygotować. Dlatego teraz chcemy przypomnieć sobie ten dzień, gdy otrzymaliśmy ten sakrament i złożyć przed Twoim grobem siedem kwiatów – siedem podziękowań za to, co w tym dniu się wydarzyło.

W tej części lektor, czyli wybrane, dobrze czytające dziecko, czyta teksty z miejsca mało wyeksponowanego np. z pierwszej ławki. Ważne, aby lektor kolejny tekst zaczynał czytać wtedy, gdy dziecko wypowiadające słowa podziękowania włoży kwiat do wazonu (lub położy przed grobem) i wróci na swoje miejsce. Dzieci podchodzą kolejno po słowach lektora przed grób, wypowiadają modlitwę dziękczynienia, wkładają kwiat na wskazane miejsce i wracają. Dzieci nie powinny się mijać przed grobem.

Lektor: Panie Jezu, gdy byliśmy mali rodzice i rodzice chrzestni przynieśli nas do kościoła i w naszym imieniu poprosili o chrzest.

Dziecko 1: Dziękujemy Ci, Panie Jezu za naszych rodziców i rodziców chrzestnych.

Wszyscy: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

Lektor: Panie Jezu, gdy otrzymywaliśmy dar sakramentu Chrztu, kapłan i rodzice oraz rodzice chrzestni uczynili na naszych czołach znak krzyża.

Dziecko 2: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twój krzyż. On jest źródłem naszego zbawienia i naszego życia w niebie. On jest też znakiem Twojej troski o nas i Twojej nieskończenie wielkiej miłości.

Wszyscy: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

Lektor: Panie Jezu, zanim otrzymaliśmy sakrament chrztu świętego, kapłan wypowiedział nad nami modlitwę o uwolnienie nas od grzechu pierworodnego. Nasi rodzice i chrzestni – w naszym imieniu – wyrzekli się grzechu i zła oraz wyznali wiarę.

Dziecko 3: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wiarę naszych rodziców i chrzestnych.

Wszyscy: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

Lektor: Panie Jezu, gdy kapłan polewał trzykrotnie naszą głowę wodą wypowiedział nasze imię i słowa: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Dziecko 4: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za dar imienia. Wiemy, że wtedy Ojciec niebieski zawołał nas tym imieniem i powiedział: Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym. Wtedy też Ty, nasz Panie i Zbawicielu, stałeś się naszym Bratem, a Duch Święty cudownym Przewodnikiem i Nauczycielem.

Wszyscy: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

Lektor: Panie Jezu, udzielając nam sakramentu Chrztu kapłan namaścił nas krzyżmem, czyli świętym olejem. „Namaszczony” znaczy Chrystusowy, czyli zjednoczony z Tobą, Panie Jezu.

Dziecko 5: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że jesteśmy Twoją własnością, a Duch Święty wypełnił nasze serca Swoimi darami.

Wszyscy: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

Lektor: Panie Jezu, na znak otrzymanej łaski uświęcającej otrzymaliśmy białą szatę, a kapłan – gdy nam ją dawał – powiedział, że staliśmy się nowym stworzeniem i przyoblekliśmy się w Chrystusa.

Dziecko 6: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że poprzez sakrament chrztu zamknąłeś nas w swoim sercu, które na krzyżu zostało przebite włócznią żołnierza. Tak mocno zjednoczyłeś nas z sobą, że Ojciec niebieski, gdy patrzy na nas patrzy również na Ciebie umierającego i zmartwychwstałego.

Wszyscy: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

Lektor: Panie Jezu, w czasie naszego chrztu od paschału, czyli świecy, która jest znakiem Twojego zmartwychwstania, została zapalona nasza chrzcielna świeca. Na znak, że mamy trwać w wierze i postępować jak dzieci światłości – czyli dzieci Boże.

Dziecko 7: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystkich, którzy pomagają nam coraz lepiej Cię poznawać i coraz mocniej kochać, uczą nas strzec łaski chrztu świętego w naszych duszach.

Wszyscy: Dziękujemy Ci, Panie Jezu.

(chwila ciszy)

Śpiew: Przez chrztu świętego… lub: Rysuję krzyż…

Kapłan: Panie Jezu, bardzo pragniemy być dziećmi światłości, dziećmi, które odważnie wyznają swoją wiarę i według niej postępują. Przyjmij nasze uwielbienie za dary, które złożyłeś w naszych sercach. Ich znakiem jest światło, które stawiamy przed Twoim grobem.

Przed grób podchodzi dziecko z zapalonym lampionem, wypowiada modlitwę uwielbienia, stawia światło na przeznaczonym do tego miejscu i powoli wraca. Dopiero, gdy wróci na swoje miejsce przed grób podchodzi następne. Modlitwa powinna mieć te naturalne chwile ciszy, dzieci nie powinny mijać się przed grobem.

Dziecko 1: Panie Jezu, poprzez sakrament chrztu uwolniłeś nas od grzechu pierworodnego i otuliłeś szatą łaski uświęcającej. Gdy się modlimy, możemy mówić do Boga: Ojcze nasz. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu.

Wszyscy: Uwielbiamy Cię, Panie Jezu.

Dziecko 2: Panie Jezu, poprzez sakrament chrztu uczyniłeś nas dziećmi Bożymi i mamy przygotowane przez Ciebie mieszkanie w niebie. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu.

Wszyscy: Uwielbiamy Cię, Panie Jezu.

Dziecko 3: Panie Jezu, poprzez sakrament chrztu wycisnąłeś na naszych duszach niezniszczalną pieczęć – znak, że jesteśmy na zawsze Twoją własnością. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu.

Wszyscy: Uwielbiamy Cię, Panie Jezu.

Dziecko 4: Panie Jezu, poprzez sakrament chrztu obdarzyłeś nas wiarą i wszystkimi darami Ducha Świętego. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu.

Wszyscy: Uwielbiamy Cię, Panie Jezu.

Dziecko 5: Panie Jezu, poprzez sakrament chrztu włączyłeś nas w Twój Kościół święty, uczyniłeś nas żywymi kamykami, które go budują. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu.

Wszyscy: Uwielbiamy Cię, Panie Jezu.

Dziecko 6: Panie Jezu, poprzez sakrament chrztu sprawiłeś, że nigdy już nie będziemy sami. Mieszkasz w naszych sercach z Ojcem i Duchem Świętym. Ty, Ojciec niebieski i Duch Święty jesteście naszymi najwspanialszymi Przyjaciółmi. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu.

Wszyscy: Uwielbiamy Cię, Panie Jezu.

Dziecko 7: Panie Jezu poprzez sakrament chrztu obdarzyłeś nas świętością i chcesz, abyśmy o Tobie świadczyli swoim postępowaniem. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu.

Wszyscy: Uwielbiamy Cię, Panie Jezu.

(chwila ciszy)

Śpiew: Chwalę Ciebie Panie, i uwielbiam…

Kapłan: Panie Jezu, w naszym imieniu rodzice i rodzice chrzestni wyrzekli się grzechu i wyznali wiarę. Dzisiaj wieczorem odnowimy te chrzcielne przyrzeczenia. Teraz, za każdy akt tego wyrzeczenia i za każdą część wyznania wiary chcemy ucałować Twoje Przenajświętsze Rany.

Każde dziecko podchodzi przed grób, wypowiada swoją modlitwę, całuje krzyż i powoli, w skupieniu odchodzi na swoje miejsce. Dopiero wtedy przed grób, powoli, w skupieniu podchodzi następne dziecko.

Dziecko 1: Panie Jezu, w naszym imieniu rodzice i chrzestni wyrzekli się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych. Pomóż nam całym sercem odnowić to wyrzeczenie i naucz nas pięknie żyć – kochać Ciebie i ludzi. Panie Jezu umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu umacniaj naszą wiarę.

Dziecko 2: Panie Jezu, w naszym imieniu rodzice i chrzestni wyrzekli się wszystkiego, co prowadzi do zła. Pomóż nam całym sercem odnowić to wyrzeczenie i umacniaj w nas pragnienie wybierania zawsze tego, co dobre. Panie Jezu umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu umacniaj naszą wiarę.

Dziecko 3: Panie Jezu, w naszym imieniu rodzice i chrzestni wyrzekli się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu. Pomóż nam całym sercem odnowić to wyrzeczenie i oddalaj od nas wszelkie pokusy. Panie Jezu umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu umacniaj naszą wiarę.

Dziecko 4: Panie Jezu, w naszym imieniu rodzice i chrzestni wyznali wiarę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Pomóż nam wyznać ją dzisiaj całym sercem i z całą świadomością. Panie Jezu umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu umacniaj naszą wiarę.

Dziecko 5: Panie Jezu, w naszym imieniu rodzice i chrzestni wyznali wiarę w Ciebie, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, umęczonego, złożonego w grobie, który po trzech dnach zmartwychwstał. Pomóż nam wyznać ją dzisiaj całym sercem i z całą świadomością. Panie Jezu umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu umacniaj naszą wiarę.

Dziecko 6: Panie Jezu, w naszym imieniu rodzice i chrzestni wyznali wiarę w Ducha Świętego i w Twój Kościół święty. Pomóż nam wyznać ją dzisiaj całym sercem i z całą świadomością. Panie Jezu umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu umacniaj naszą wiarę.

(chwila ciszy)

Pieśń: Niosę w darze Tobie Chryste…

Kapłan: Panie Jezu, sakrament chrztu świętego jest tak wielkim skarbem, że nie wszystko już teraz potrafimy zrozumieć. Ale bardzo się cieszymy z tego ogromnego daru. Wierzymy całym sercem, że w sakramencie chrztu świętego, Ty sam, Panie Jezu, jesteś obecny z Ojcem niebieskim i z Duchem Świętym i czynisz w nim dla nas „wielkie rzeczy”. Prowadź nas, Panie Jezu, abyśmy byli takimi dziećmi, jakie Ty chcesz w nas mieć. Amen.

Pieśń: Golgoto… lub: Wy jesteście na ziemi światłem mym…

Kapłan: Proszę, aby każde dziecko zostało teraz przy grobie w ciszy tak długo, jak może. Pan Jezus patrzy na was z wielką miłością. Wy też spróbujcie patrzeć na Niego z całą miłością, na jaką was stać. A wychodząc niech każdy cichutko podejdzie do krzyża i go ucałuje.

Należy zadbać o to, aby przy krzyżu nie zrobił się „tłum”, by dzieci nie zaczęły rozmawiać i przepychać się. Gdy dzieci jest dużo, warto zorganizować podchodzenie do krzyża puszczając dzieci np. tak, jak kolejno zajmują miejsce w ławkach.