Wydrukuj tę stronę

Biały Tydzień dzieci pierwszokomunijnych


Ojciec Święty Benedykt XVI w adhortacji Sancramentum caritatis, poświęconej Eucharystii, pisze: "Polecam, by w formacji katechetycznej dzieci, w szczególności w ramach przygotowania do pierwszej Komunii św., były one wprowadzane w znaczenie i piękno dotrzymywania towarzystwa Jezusowi i by było kultywowane ich zdumienie wobec Jego obecności w Eucharystii".

Pierwsza Komunia Święta to szczególny czas budzenia tego zdumienia i umacniania wiary dzieci w obecność Jezusa pod osłoną chleba. Wiara ta wyraża się nie tylko przez udział w Eucharystii i przyjmowanie Komunii Świętej, lecz także przez adorację. Prowadzenie dzieci na adoracji, uczenie ich przebywania przed Najświętszym Sakramentem, na osobistej rozmowie z Jezusem, należy do całościowej formacji chrześcijańskiej dzieci.

Zaleca się więc, aby w jednym z dni "Białego Tygodnia", wyróżnić w sposób szczególny modlitwę dzieci pierwszokomunijnych oraz ich rodziców. Tu jest dobre miejsce na wyrażenie wdzięczności za dar pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, a także na skierowanie do Jezusa prośby o łaskę modlitwy: 'Panie, naucz nas modlić się". To uczenie modlitwy obejmuje również modlitwę w kościele przed i po celebracji liturgii. Jeśli dzieci uczestniczą w nabożeństwie majowym, modlitwa dziękczynna może stanowić część tego nabożeństwa. Jeśli dzieci w tym nabożeńtswie nie uczestniczą, wskazane jest, aby raz w tygodniu dokonać po Mszy Świętej wystawienia Najświętszego Sakramentu i zaprosić dzieci oraz rodziców do krótkiej modlitwy wspólnej oraz indywidualnej. Oto propozycja:

Modlitwa rodziców i dzieci

Rodzic: Klękamy dziś przed Tobą, Panie Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, wraz z naszymi dziećmi. To nasza wspólna modlitwa, przeżywana tu, w kościele. Pomaga nam ona modlić się wspólnie w domu, gdyż Ty jesteś z nami wszędzie. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją obecność.

Dziecko: Panie Jezu. Ty przyszedłeś do nas w Komunii Świętej. Mieszkasz w moim sercu, w sercu moich koleżanek i kolegów, w sercu moich rodziców i wszystkich, którzy Cię zaprosili do siebie. Teraz patrzymy na białą hostię i wyznajemy wiarę, że to już nie jest chleb, gdyż Ty uczyniłeś go swoim Ciałem. Kiedy widzimy Ciebie i klękamy przed Tobą, łatwiej nam uwierzyć, że prawdziwie jesteś w nas.

Dziecko: Prosimy Cię, Panie Jezu, aby nasza wiara była coraz mocniejsza. Nie chcemy zapominać, że Ty w nas zamieszkałeś. Pragniemy o tym pamiętać i z Tobą pracować, bawić się, modlić się i spełniać wszystkie nasze czynności. Szczególnie gorąco prosimy Cię dziś, Panie Jezu, abyś nauczył nas modlitwy. Pomóż nam chętnie modlić się w domu i z radością przychodzić do Ciebie do kościoła.

Dziecko: Dziękujęmy Ci, Panie Jezu, za błogosławionego Jana Pawła II. On pomagał wszystkim zbliżyć się do Ciebie i od wszystkich wiele wymagał. Do dzieci mówił: „Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem wiele modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju”. Papież wierzy, że modlitwa dzieci pomaga wszystkim ludziom. Chcemy modlić się coraz pięknej.

Kapłan: Przyjmij, Panie Jezu, te modlitwy dzieci i rodziców. Przyjmij również te, które teraz w ciszy skierujemy do Ciebie. (Pozostańmy dłużej w ciszy i podziękujmy Panu Jezusowi za otrzymane łaski oraz prośmy Go o potrzebne dary)

Dłuższa chwila ciszy.

Pieśń i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.