Wydrukuj tę stronę

Bibliografia na temat adoracji

 

Bibliografia na temat adoracji Najświętszego Sakramentu jest bogata, a obecnie następuje prawdziwy renesans tej twórczości. Jest to niewątpliwie jeden ze znaków rozwijającej sie w Kościele "wiosny eucharystycznej". Każdy, kto chce wniknąć głębiej w to misterium lub skorzystać z gotowych pomocy do prowadzenia adoracji we wspólnocie, może znaleźć wiele propozycji przygotowanych przez różnych autorów.

Zamieszczona tu bibliografia została podzielona na trzy części.
W pierwszej zamieszczone są publikacje poświęcone znaczeniu adoracji w indywidualnym i wspólnotowym życiu wierzących, potrzebie jej przeżywania i coraz lepszego poznawania tej szczególnej formy modlitwy.
W drugiej części zamieszczony jest wykaz opracowań mających charakter modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, szczególnie dla osób prowadzących adorację wspólną.
W trzeciej zamieszczone jest zestawienie artykułów o adoracji na stronach internetowych

Czym jest adoracja?
Pomoce do jej przeżywania

Artykuły o adoracji na stronach internetowych

Bibliogragia (dwie pierwsze części) została opracowana w Bibliotece Instytutu Liturgicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II na podstawie własnych pozycji lub korzystając z baz internetowych i przedstawień omawianych książek. Jest ona zamieszczona również w książce "Beatyfikacja - Ruch modlitewny Adoremus".