Wydrukuj tę stronę

Bractwo Eucharystyczne Diecezji Legnickiej

przy parafii św. Jacka w Legnicy

 

Bractwo Eucharystyczne zostało założone 1 stycznia 2009. Podstawowym celem Bractwa jest pogłębianie pobożności eucharystycznej oraz ożywianie jej we własnym środowisku. Krzewienie idei wieczystych adoracji Najświętszego Sakramentu.
Podstawowym celem adoracji wieczystej podejmowanej przez Bractwo jest:
a. Dziękczynienie i uwielbienie Chrystusa za dar Eucharystii i Kapłaństwa.
b. Wynagrodzenie Chrystusowi za wszelkie profanacje, świętokradztwa i akty niewiary wobec Najświętszego Sakramentu.
c. Wspieranie przed Obliczem Chrystusa posługi Kapłańskiej
Członkowie Bractwa są zobowiązani do systematycznej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele adoracji wieczystej, przez 1 godzinę w tygodniu, w wybranym przez siebie dniu i godzinie.
Fragment Statutów Bractwa.

Więcej na stronie internetowej Sanktuarium św. Jacka:
http://www.jacek-legnica-sanktuarium.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=51