Wydrukuj tę stronę

celebracja

 
pobierz: pdf docCELEBRACJA ZAKOŃCZENIA
PIERWSZEGO ETAPU FORMACJI

Przed ołtarzem adoracji stoi (z boku) dekoracja z cegiełek z imionami dzieci (symbolizująca, że są „cegiełką” w budowaniu przez Boga Kościoła). Na środku stoi naczynie (skrzynka jak na balkonowe kwiaty, a jeśli dzieci jest dużo to dwie) z piaskiem.

Z tyłu kaplicy na stoliku stoi zapalona świeca. Obok położone są długie, cienkie świeczki.

____

Na adorację trzeba przygotować znaczki kończące pierwszy etap formacji i koperty do wklejenia do zeszytów uczestnika.

____

P: W czasie dzisiejszej adoracji odbędzie się celebracja zakończenia przez uczestników spotkań w grupie pierwszego etapu formacji. Na ostatnim spotkaniu zobaczyli, co dla nich jest tą najlepszą cząstką, którą obrali – jak Maria siedząca zasłuchana u stóp Jezusa, gdy Marta krząta się i niepokoi o wiele. Dokonali też weryfikacji, autorefleksji nad tym, co wiedzą, co potrafią i co chcą. Dzisiaj przynieśli, podpisaną przez siebie, modlitwę. Chcą ją wypowiedzieć przed Najświętszym Sakramentem. Chcą w niej powiedzieć Jezusowi o tej ich najlepszej cząstce. Zrobią to uroczyście. W ciszy podejdą do tyłu kaplicy. Od palącej się tam świecy zapalą swoją. W ciszy, z zapaloną świecą w dłoni, podejdą do ołtarza, by odczytać Panu Jezusowi modlitwę, którą podpisali. Będzie to ich rozmowa „sam na sam” z Panem Jezusem. Odchodząc pozostawią przed ołtarzem swoją świecę. Jest ona znakiem ich, uwielbiających dzisiaj Pana Jezusa, serc. Wszystkich obecnych na tej uroczystości proszę o gorącą modlitwę w intencji tych dzieci.

Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Adoracja przebiega w ciszy. Dzieci podchodzą z zapaloną świecą przed ołtarz, odczytują podpisaną przez siebie modlitwę i – jeśli chcą – modlą się tam przez chwilę.

Wszyscy adorują Pana Jezusa w ciszy.

Zakończenie adoracji.
Przed modlitwą i końcowym błogosławieństwem kapłan zaprasza dzieci, które podejmują następny etap formacji aby uklękły przed ołtarzem.

Śpiew na zakończenie, uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Po adoracji kapłan gratuluje dzieciom i rozdaje znaczki będące znakiem ukończenia pierwszego etapu formacji i ładne koperty. Znaczek dziecko przykleja na odpowiedniej stronie w zeszycie. Podpisaną przez siebie i odczytaną Panu Jezusowi modlitwę wkłada do koperty. Kopertę z modlitwą wkleja do zeszytu.