Przyjdźcie do Mnie wszyscy

 

Mottem biblijnym orędzia Ojca Świętego Franciszka na XXVIII Światowy Dzień Chorego są słowa z Ewangelii wg św. Mateusza:

 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”
(Mt 11,28)

 

Zanim przeczytałam tegoroczne orędzie, wysłuchałam w Radiu Watykańskim relacje z dwóch różnych  spotkań Papieża z pracownikami służby zdrowia i wolontariuszami, posługującymi chorym i niepełnosprawnym. Słowa, które wówczas wypowiedział Papież, niech  będą wstępem do lektury listu dla chorych w 2020 roku.

„Nie ustawajcie w służbie najsłabszym – chorym i niepełnosprawnym. Wraz z terapią i najnowszą techniką, dawajcie waszym chorym lekarstwo na duszę, czyli pocieszenie i czułość samego Boga”. Tymi słowami Papież zwrócił się do członków Fundacji bł. ks. Karola Gnocchi, która na wzór swojego patrona posługuje osobom chorym terminalnie czy będącym w stanie wegetatywnym.

“Kompetencja jest owocem waszego przygotowania, doświadczenia i ciągłego ulepszania waszych umiejętności. Wszystko to umacniane jest silną motywacją służenia cierpiącym bliźnim, którą my chrześcijanie ożywiamy miłością Jezusa – podkreślił Ojciec Święty. – Kompetencja to jakość, która uwiarygodnia świadectwo wiernych świeckich w różnych środowiskach społecznych. Ona także broni was, kiedy idziecie pod prąd dominującej kultury, czyli w waszym przypadku kiedy poświęcacie czas i siły kruchemu życiu, także wtedy, gdy niektórym wydaje się ono niepotrzebne, czy wręcz niegodne, by je przeżywać.”

“Społeczeństwo, które nie jest zdolne do przyjmowania, ochraniania i dawania nadziei chorym, jest społeczeństwem, które utraciło miłosierdzie i sens człowieczeństwa – podkreślił Ojciec Święty.” (RW 31. 10. 2019)

„Człowiek, który cierpi bardziej rozumie potrzebę oraz wartość Bożego daru zbawienia i wiary, a przez to pomaga także tym, którzy stoją obok, docenić oraz odnaleźć ten dar” – powiedział Papież Franciszek do przedstawicieli Grupy Villa Maria. Tworzą ją lekarze, pielęgniarki, pracownicy administracji oraz zarządzający instytucją, która od czterdziestu lat działa w sektorze zdrowia zarówno we Włoszech jak i w innych krajach. Papież zachęcał ich do trwania  w bliskości z chorymi:

„Powiedziałbym to jednym słowem: bliskość. Nie powinniśmy o niej zapominać. Jest ona sposobem, którego użył Bóg, aby nas zbawić. Już narodowi żydowskiemu mówił: «Powiedz mi, który lud ma swoich bogów tak bliskich, tak stojących obok jak ty masz mnie?»  Bóg bliskości stał się bliźnim w Jezusie Chrystusie. Jeden z nas. Bliskość jest kluczem do człowieczeństwa i do chrześcijaństwa.“(RW 1.02.2020)

Rozpoczęłam refleksję nad orędziem od słów Papieża wypowiedzianych w innym miejscu i czasie, aby przygotować grunt pod jego lekturę, w której poświęcił on również sporo miejsca osobom  towarzyszącym „dotkniętym smutkiem i cierpieniem” oraz zadaniom instytucji opieki zdrowotnej i Kościoła.

Jezus solidaryzuje się z każdym, cierpiącym „w ciele i na duchu”,  „wzywa wszystkich, aby pójść do Niego: «przyjdźcie do Mnie» i obiecuje ulgę i wytchnienie.”

„W XXVIII Światowy Dzień Chorego, Jezus kieruje zaproszenie do chorych, uciśnionych i biednych, którzy wiedzą, że zależą całkowicie od Boga i, dotknięci ciężarem próby, potrzebują uzdrowienia. (…) On ma oczy, które widzą i które zauważają, gdyż patrzą głęboko, nie rozglądają się obojętnie, lecz zatrzymują się i akceptują całego człowieka, każdego z jego stanem zdrowia, nie odrzucając nikogo, zapraszając każdego do wejścia w Jego życie, aby doświadczyć łagodności.”

„Dlaczego Jezus Chrystus żywi te uczucia? Ponieważ On sam uczynił się słabym, doświadczając ludzkiego cierpienia i otrzymując następnie pokrzepienie od Ojca. Faktycznie tylko ten, kto osobiście przeżywa to doświadczenie, będzie potrafił pocieszyć drugiego.”

„Drodzy chorzy bracia i siostry, wasza choroba stawia was w szczególny sposób pośród owych, “utrudzonych i obciążonych”, którzy przyciągają wzrok i serce Jezusa. (…) Jezus zaprasza was, abyście przyszli do Niego:«Przyjdźcie». W Nim bowiem niepokoje i pytania, które rodzą się w tej waszej “nocy” ciała i ducha, znajdą siłę do ich pokonania. Tak, Chrystus nie dał nam recept, ale swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem uwalnia nas od ucisku zła.”

„Najświętszej Maryi Pannie, Uzdrowieniu Chorych, zawierzam wszystkich, którzy dźwigają ciężar choroby wraz z ich rodzinami, a także wszystkich pracowników służby zdrowia. Wszystkich z czułością zapewniam o bliskości w modlitwie i z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa”. Tymi słowami kończy Ojciec Święty swoje orędzie.

Dzień Chorego w 2020 roku to jeszcze jedna okazja, by z wdzięcznością wspomnieć św. Jana Pawła II, który ustanowił to święto i wskazał 11 lutego dniem jego celebracji.  Jest to liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes, czyli z miejsca, które odwiedzają cierpiący z całego świata, by wypraszać łaskę zdrowia lub duchowego umocnienia.

Opracowała: Antonina OV

 

Pełny tekst orędzia Ojca Świętego Franciszka na XXVIII Światowy Dzień Chorego:
http://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/sick/documents/papa-francesco_20200103_giornata-malato.html