Wydrukuj tę stronę

Czuwanie - adoracja

 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

 

Śpiew: Upadnij na kolana.

1. Upadnij na kolana - Ludu czcią przejęty. - Uwielbiaj swego Pana: - Święty, Święty, Święty!
2. Zabrzmijcie z nami nieba; - Bóg nasz niepojęty - W postaci przyszedł chleba: - Święty, Święty, Święty!
3. Powtarzaj ludzki rodzie, - Wiarą przeniknięty, - Na wschodzie i zachodzie: - Święty, Święty, Święty!
4. Pan wieczny, zawsze wszędzie - Ku nam łaską zdjęty, - Niech wiecznie wielbion będzie: - Święty, Święty, Święty!

Modlitwa w ciszy.

P: Dziękujemy Ci, miłosierny Jezu, za wspólnotę świętych, do której nas zaprosiłeś. Dziękujemy Ci za ich wspaniałe życie, czytelne świadectwo wiary, a także gorliwe orędownictwo za nami. Dziękujemy Ci za ożywienie wiary w ich obecność pośród nas. Przez ich wstawiennictwo prosimy, abyś pobłogosławił nas, tu zgromadzonych, wszystkich pielgrzymów, którzy będą w Rzymie przeżywać kanonizację dwóch Papieży, a także wszystkich pielgrzymów, którzy przybędą do sanktuarium Bożego Miłosierdzia i sanktuarium bł. Jana Pawła II w Łagiewnikach.

Śpiew: Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Tak, Jemu chwała i cześć (3x).

P: Módlmy się: Boże, Ty przez paschalne misterium odkupiłeś wszystkich ludzi, zachowaj w nas dzieło swego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego odkupienia, mogli osiągną jego owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławieństwo.

Śpiew: Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń,
Chwała Barankowi.

Ref: Alleluja (Alleluja) Alleluja (Alleluja) Alleluja.
Chwała i cześć!

***

W czasie śpiewu pieśni wyznaczone osoby podchodzą do zgromadzonych w bazylice osób i wręczają im pamiątkowe obrazki, przypominające o dzisiejszym czuwaniu. Z jednej strony obrazka znajdują się fragmenty mozaiki z kaplicy Communio Sanctorum, a z drugiej modlitwa za wstawiennictwem Maryi i Świętych, wśród nich św. Faustyny i nowych świętych Papieży, a także świętych ukazanych w bazylice Miłosierdzia Bożego, do których modliliśmy się w czasie celebracji.

***

Duchu Święty wołam przyjdź,
bądź jak ogień duszy mej,
bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie.
Wszechmogący Bóg jest pośród nas,
Miłosierdzie jego wielkie jest.
Okazuje dobroć swoją dziś
dla tych, którzy chcą miłować Go.

***

Ref.: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie lecz będę żył, Pan okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć.

1. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest Jego łaska
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł aby nas zbawić

2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom
Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał gdy mnie popchnięto
Już nie będę się bał – cóż może zrobić mi śmierć?
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń

3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona
Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona.

***

Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam - tą miłością coraz bardziej kocham Cię - w Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał, - bo Bożą miłość w sercu swym dzisiaj mam.

***

Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie, Miłości Twej nigdy nie zgaśnie płomień.