Wydrukuj tę stronę

Adoracja dzieci

 

Adoracja dzieci – Czuwanie przy Grobie w oczekiwaniu „trzeciego dnia”…

Pobierz: DOC PDF

 

Część I

Śpiew: O Christe Domine Jezu lub Duchu miłości wylewaj się na nas  z przebitego serca Jezusa.

Prowadzący:
Rozpocznijmy naszą adorację znakiem Krzyża Świętego: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Oddajmy też cześć Bogu w Trójcy Jedynemu słowami: Chwała Ojcu…

Stajemy dzisiaj przy Twoim Grobie i chcemy dzielić ból rozstania z Tobą jaki przeżywała Twoja Matka, Twoi uczniowie i przyjaciele, którzy brali udział w Twoim pogrzebie. Jest nam łatwiej niż im. Oni z bólem i łzami patrzyli na Twoje martwe Ciało, a my adorujemy Ciebie żywego obecnego w tej monstrancji. Żołnierz przebił włócznią Twój bok, Twoje serce i natychmiast wypłynęła z niego krew i woda. Potem martwe twoje Ciało położono na kolanach Matki. Maryja dotknęła Twojej śmierci. Była ona prawdziwa jak każda ludzka śmierć – i w tym Jezu chciałeś się zrównać z każdym człowiekiem. Jednak Ty Panie jesteś Życiem i Twoje Życie przeniknęła śmierć. Dałeś nam nadzieję, że tak jak Twoja, tak i nasza nieunikniona kiedyś śmierć będzie dzięki Tobie pokonana.

„Bo nie zostawisz duszy mojej w Szeolu i dozwolisz, by wierny Tobie pozostał w grobie.”
Dziękujmy teraz za to, że Jezus jest tu z nami, bo nas kocha i za to, że Krzyż jest dla nas znakiem odkupienia i znakiem życia.

Śpiew:
Dzięki o Bożo Ojcze, składamy dzięki za miłość Twoją.
Ty z miłości ojcowskiej stworzyłeś człowieka.
Dzięki o Bożo Ojcze, składamy dzięki za miłość Twoją.
Ty z miłości zesłałeś nam Syna na ziemię.
Dzięki o Bożo Ojcze, składamy dzięki za miłość Twoją.
Ty z miłości przygarniesz nas kiedyś do siebie.
Dzięki o Panie Jezu, składamy dzięki za miłość Twoją.
Ty z miłości przyszedłeś odkupić człowieka.
Dzięki o Panie Jezu, składamy dzięki za miłość Twoją.
Ty z miłości przyjąłeś swój Krzyż i cierpienie.
Dzięki o Panie Jezu, składamy dzięki za miłość Twoją.
Ty oddałeś nas wszystkich swej Matce.
Dzięki o Duchu Święty, składamy dzięki za miłość Twoją.
Ty z miłości przez dar swoich łask mieszkasz w sercach.
Dzięki o Duchu Święty, składamy dzięki za miłość Twoją.
Ty z miłością wciąż uczysz człowieka świętości.
Dzięki o Duchu Święty, składamy dzięki za miłość Twoją.
Ty przychodzisz, by ziemię odnowić miłością.
Dzięki o Trójco Święta, składamy dzięki za miłość Twoją.

 

Część II

Prowadzący:
Panie! Spojrzyj miłosiernie na słabości nasze i przyjdź nam z pomocą, bo jej bardzo potrzebujemy.

Modlitwy dzieci:

 1. O to, aby śmierć, którą poniosłeś dla naszego zbawienia, nie była dla nas daremna – prosimy Cię Panie.
 2. O nawrócenie tych, którzy odeszli od Ciebie - prosimy Cię Panie.
 3. O wiarę dla niewierzących - prosimy Cię Panie.
 4. O dary Ducha Świętego dla całego Kościoła - prosimy Cię Panie.
 5. O pokój na świecie - prosimy Cię Panie.
 6. O zgodę i miłość w naszych rodzinach - prosimy Cię Panie.
 7. O to, aby wszyscy sprawujący władzę byli wierni Twojemu Prawu - prosimy Cię Panie.
 8. O siły do dobrego wypełniania naszych zadań - prosimy Cię Panie.
 9. O wierność Tobie, abyśmy nie zeszli z Twojej drogi - prosimy Cię Panie.
 10. O siły do zwalczania pokus - prosimy Cię Panie.
 11. O uzdrowienie i wytrwałość w cierpieniach dla chorych - prosimy Cię Panie.
 12. Za wszystkich bezdomnych, bezrobotnych - prosimy Cię Panie.
 13. Za rodziny biedne, za głodne dzieci - prosimy Cię Panie.
 14. Abyś uchronił naszą Ojczyznę od wojny, niezgody i wszelkiego zła - prosimy Cię Panie.
 15. Za sieroty, ludzi samotnych, opuszczonych i smutnych - prosimy Cię Panie.

Chwila ciszy

Śpiew: Zbawienie przyszło przez Krzyż (1 zwrotka)

Prowadzący:
Patrząc na Twój Grób Panie Jezu myślimy o tym, że kiedyś i my umrzemy. Prosimy Cię, abyś nas wtedy ocalił i przyjął do siebie. Prosimy Cię tez Panie za wszystkich zmarłych, szczególnie za naszych bliskich i drogich, którzy przeszli już przez śmierć. Przez wstawiennictwo Twojej Matki daj im Panie wieczny odpoczynek. Módlmy się:

Modlitwy dzieci:

 1. Za dusze naszych krewnych - prosimy Cię Panie.
 2. Za dusze oczekujące naszej modlitwy - prosimy Cię Panie.
 3. Za dusze zmarłych w obozach i więzieniach - prosimy Cię Panie.
 4. Za poległych na wojnach - prosimy Cię Panie.
 5. Za ofiary wypadków - prosimy Cię Panie.
 6. Za ofiary ataków terrorystycznych - prosimy Cię Panie.
 7. Za tych, co nagle umarli - prosimy Cię Panie.
 8. Za dusze tych, którzy w tej chwili umierają - prosimy Cię Panie.
 9. Za męczenników naszych czasów, którzy woleli umrzeć, niż wyprzeć się Ciebie - prosimy Cię Panie.

Prowadzący:
W miłosierdziu swoim o dobry Jezu wprowadź ich do domu Ojca, aby wielbiąc Ciebie z całym Niebem mogli obchodzić pamiątkę Twojego Zmartwychwstania.

Śpiew: Zbawienie przyszło przez Krzyż (2 zwrotka)

 

Część III

Prowadzący:
Klęczymy przed Tobą obecnym z nami w Najświętszym Sakramencie z wdzięcznością, miłością i uwielbieniem.

Modlitwa dzieci:

 1. Miłość Twoją, która przepełniała Twe serce, gdy spod korony cierniowej broczyła krew po Twojej Świętej Twarzy – wszyscy: uwielbiam i wysławiam – z pomocą Twej łaski płynącej z Krzyża pragnę z szacunkiem odnosić się do drugiego człowieka.
 2. Miłość Twoją, która przepełniała Twe serce, gdy gwoździe naszych grzechów przybijały do Krzyża Twoje ręce i nogi – wszyscy: uwielbiam i wysławiam – ufam, że Twoja łaska płynąca z Krzyża pogodzi mnie z każdym cierpieniem jakie mnie czeka.
 3. Miłość Twoją, która przepełniała Twoje serce, gdy cierpiąc na Krzyżu prosiłeś Ojca o przebaczenie moich grzechów – wszyscy: uwielbiam i wysławiam – z pomocą Twej łaski płynącej z Krzyża pragnę, aby moje serce było gotowe zawsze przebaczać.
 4. Miłość Twoją, która przepełniała Twoje serce, gdy w chwili śmierci swoją miłość do Matki dałeś Janowi i swoją miłość do Jana Matce – wszyscy: uwielbiam i wysławiam – ufam, że łaska płynąca z twego Krzyża pomoże mi kochać Twoją i moją Matkę Maryję i wszystkich ludzi miłością, która Ty sam ich kochasz.

Prowadzący:
Bądź uwielbiony Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony Boże Ojcze Jezusa i Ojcze nasz.
Bądź uwielbiony Jezu, który powiedziałeś: „A Ja gdy zostanę nad ziemię wywyższony przyciągnę wszystkich do siebie.” (J 12, 32 )
Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże, Duchu Miłości Ojca i Syna. Wielbimy moc Twoją, dary i owoce Twojego w nas działania.

Chwała Ojcu…

Śpiew: Godzien jesteś lub Pan jest mocą swojego ludu