Wydrukuj tę stronę

Czuwanie - adoracja

 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

 

Śpiew: „Upadnij na kolana”.

1.    Upadnij na kolana - Ludu czcią przejęty. - Uwielbiaj swego Pana: - Święty, Święty, Święty!

2.    Zabrzmijcie z nami nieba; - Bóg nasz niepojęty - W postaci przyszedł chleba: - Święty, Święty, Święty!

3.    Powtarzaj ludzki rodzie, - Wiarą przeniknięty, - Na wschodzie i zachodzie: - Święty, Święty, Święty!

4.    Pan wieczny, zawsze wszędzie - Ku nam łaską zdjęty, - Niech wiecznie wielbion będzie: - Święty, Święty, Święty!

Modlitwa w ciszy.

Modlitwa za Ojczyznę.

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

P: Kończąc tę chwilę adoracji prośmy Pan o błogosławieństwo dla nas, tu zgromadzonych, a także dla wszystkich pielgrzymów, którzy przybywają w tych dniach do tego sanktuarium.

Śpiew: Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże.

P: Módlmy się: Boże, Ty przez paschalne misterium odkupiłeś wszystkich ludzi, zachowaj w nas dzieło swego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego odkupienia, mogli osiągnąć jego owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławieństwo.

Śpiew: Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń,
Chwała Barankowi.

Ref: Alleluja (Alleluja) Alleluja (Alleluja) Alleluja.
Chwała i cześć!

***

Pokój wam /x3/ nie bójcie się!
Weźmijcie Ducha Świętego, /x2/
On poprowadzi Was!

***

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych.
Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki.
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha
Pani nasz i Boże uzdrów nasze życie.

***

Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam -
tą miłością coraz bardziej kocham Cię -
w Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał, -
bo Bożą miłość w sercu swym dzisiaj mam.

***

Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie,
Miłości Twej nigdy nie zgaśnie płomień.