Wydrukuj tę stronę

Czuwanie - różaniec

 

Różaniec z modlitwą za Ojczyznę
w roku obchodu setnej rocznicy odzyskania niepodległości

 

Wprowadzenie

Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Śpiew: „Jezusa ukrytego”

Chwila ciszy

P: Panie  Jezu, powiedziałeś do świętej siostry Faustyny: „Zanurzaj się w miłosierdziu moim. (…) Pragnę, aby serce Twoje było siedliskiem Mojego Miłosierdzia.” [Dz. 1572, 1577]
Przychodzimy teraz do Ciebie z pragnieniem zanurzenia się w Twoim Miłosierdziu i błaganiem, abyś uczynił nasze serca, serca naszych bliskich, serca wszystkich ludzi, a przez to naszą Ojczyznę siedliskiem Miłosierdzia Twego.
Kiedyś w tym sanktuarium padły słowa wypowiedziane w homilii przez księdza Ignacego Różyckiego: „Chcąc patrzeć jasno w przyszłość, naprzód osobistą, potem narodową, w przyszłość świata musimy wziąć w rachubę inne moce niż moc pieniądza, polityki czy osiągnięć techniki. Trzeba nam zaufać mocy Bożej, która jest nie tylko wszechmocą, ale która jest przede wszystkim miłością miłosierną wszystko ogarniającą.”
Wierzymy Panie Twojemu słowu: „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do Miłosierdzia mojego. [Dz. 300]
Ufamy Ci Jezu miłosierny, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami zawsze, ale szczególnie teraz tutaj, gdzie możemy patrzeć na Ciebie obecnego w Hostii Świętej. Dzisiaj pragniemy podziękować Ci za łaski udzielone naszej Ojczyźnie, naszemu narodowi w ważnych dla nas momentach historii:

- za odzyskanie niepodległości w 1918 roku
- za ”cud nad Wisłą” – dla Polski i Europy w 1920 roku
- za Twoją opiekę w strasznym okresie II wojny światowej
- za bohaterstwo obrońców Ojczyzny w całym tym stuleciu
- za świętych polskich
- za każde zwycięstwo nad złem
- za każdą łaskę otrzymaną przez pośrednictwo Twojej Matki Maryi błogosławimy Cię Panie.

Równocześnie prosimy o to, by wszystkie sprawy naszej Ojczyzny, naszego narodu, naszych rodzin działy się zgodnie z Twoją wolą. Niech nas ogarnie Twoja moc i Twoje miłosierdzie. Pomóż nam żyć według Twojego słowa zapisanego przez świętego Pawła w Liście do Galatów, abyśmy obdarzeni przez Ducha Świętego jego owocami stali się społecznością ludzi kierujących się miłością, radosnych, niosących pokój, cierpliwych, uprzejmych, dobrych, wiernych, łagodnych i opanowanych. Wtedy nasza Ojczyzna stawać się będzie na wzór Twojego Królestwa, ale my wciąż takimi nie jesteśmy. Dlatego rozważając dziś tajemnice różańcowe błagać Cię będziemy przez wstawiennictwo Twojej Matki, a naszej Królowej, naszych aniołów stróżów, świętych siostry Faustyny, Jana Pawła II oraz świętych patronów Polski o darowanie naszych win i uleczenie ran grzechowych.
Jezu zmartwychwstały obecny na tym ołtarzu i obecny w naszych sercach – bądź uwielbiony i wysłuchaj naszą modlitwę.

Śpiew:

W Tobie jest światło    
każdy mrok rozjaśnia
W Tobie jest życie
Ono śmierć zwycięża      
Ufam Tobie, miłosierny 
Jezu wybaw nas

L11: Prosimy Ciebie Boże wszechmogący
przez Syna Twego zmartwychwstałego
o pomoc i opiekę dla naszej Ojczyzny.
       Panie, nie licz naszych grzechów,
       oczyść nas w prawdzie.
       Prowadź prosto nasze kroki,
       abyśmy czynili to, co jest słuszne
       i miłe w Twoich oczach.
Daj nam zgodę i pokój,
jak je dawałeś naszym ojcom,
którzy modlili się do Ciebie
w wierze i prawdzie.
       Uzdrów chorych.
       Przyprowadź do siebie tych, którzy pobłądzili.
       podnieś słabych, uspokój bojaźliwych.
       Uwolnij uwięzionych
       i niech cały nasz naród uzna,
       żeś tylko Ty jest Bogiem
       my zaś wszyscy twoim ludem.
Boże wszechmogący, Boże święty.
Dziękujemy Ci przez Jezusa Chrystusa,
Arcykapłana i miłosiernego opiekuna dusz naszych.
Niech przez Niego będzie Tobie chwała i uwielbienie
teraz i z pokolenia na pokolenie,
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

                                                      (wg Klemensa Rzymskiego )

Śpiew: Misericordias Domini in aeternum cantabo.

L12: W liście świętego Pawła do Efezjan czytamy: „Bóg będący bogaty w miłosierdzie przez wielką swą miłość jaką nas umiłował i to nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia.” [Ef 2,4 – 5 ]. Zapamiętajmy te słowa i włączmy się w dzieło Jezusowego Miłosierdzia:

- najpierw przez niesienie pomocy wszędzie tam, gdzie jest niemoc, słabość, bezradność wiedząc, że to chce czynić Bóg poprzez nas, w których budzi miłosierdzie

- drugim dziełem miłosierdzia Bożego w nas jest gotowość do przebaczenia, wszak modlimy się „odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy…”

Pomagajmy więc tam, gdzie to dla nas możliwe i przebaczajmy. Teraz zwróćmy się do Jezusa Miłosiernego dziękując, wielbiąc, przepraszając i prosząc nie tylko w sprawach osobistych. Módlmy się za siebie, za naszych bliskich i kochanych, ale też rozszerzmy nasze serca i prośmy w intencjach wszystkich ludzi, zwłaszcza naszych rodaków oraz we wszystkich słusznych sprawach Polski i świata. Bóg jest hojny w swym miłosierdziu. Zapewnił nas, że „kołaczącemu otworzą”. Miłosierdzie Jezusowe, jak przekazuje Ewangelia, ogarnia całego człowieka: dziadzinę ducha i dziedzinę ciała, dziedzinę zbawienia i dziedzinę życia doczesnego.

Chwila ciszy

Śpiew: Misericordias Domini in aeternum cantabo.

P: W każdym swoim objawieniu wzywasz nas Maryjo do modlitwy różańcowej. Prosimy – módl się dziś z nami. Pomóż nam modlić się gorliwie i z ufnością, i Ty sama zanieś nasze prośby do tronu Bożego, aby Syn Twój, a nasz miłosierny Pan wysłuchał nas  i obdarzył potrzebnymi łaskami.

L13: Rozpocznijmy więc rozważanie części chwalebnej różańca świętego.

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz..., Zdrowaś Mario...(3 razy), Chwała Ojcu...

Tajemnica I
Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Śpiew:

Zwycięzca śmierci piekła i szatana
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana
Naród niewierny trwoży się przestrasza
Na cud Jonasza - Alleluja!

Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza;
Patrzcie tak mówi, grób ten próżny został,
 an z martwych powstał" - Alleluja!

Ustąpcie od nas, smutki i trosk żale,
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość. - Alleluja!

Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
Utwierdza w wierze, aby nie wątpili.
Obcuje z nami, daje nauk wiele
O swym Kościele. - Alleluja!

L13: Z Ewangelii według świętego Jana (J 20,1-8)

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono". Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.

Chwila ciszy

L14: Słowa świętego Jana Pawła II

Chrystus zmartwychwstał i stoi przed sercem każdego człowieka pragnąc wejść do niego: „Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, o on ze mną” (Ap 3,20).
Niech się otworzą Chrystusowi drzwi serca człowieka, który pozostaje dla siebie niezrozumiałą zagadką, dopóki nie oświeci go Chrystus. Otwórzcie Mu drzwi! (Urbi et Orbi 1981 r.)

Śpiew: Bo jak śmierć potężna jest miłość,
a zazdrość jej nieprzejednana jak 'Szeol'.
Żar jej to żar ognia, płomień Pański.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości.
Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.

P: Rozważając tajemnicę powstania z martwych Pana Jezusa dziękujmy i prośmy w intencjach wszystkich rodzin:
       o błogosławieństwo;
       o miłość i zgodę w rodzinach;
       o wierność przyrzeczeniom małżeńskim „i że cię nie opuszczę aż do śmierci”

Prośmy też za dzieci:
       o to, by były bezpieczne i kochane od chwili poczęcia;
       o ich dobre wychowanie w rodzinie i w szkole;
       a także o to, aby jako dorosłe umiały i chciały otoczyć swoich rodziców miłością i opieką.

W setną rocznicę odzyskania niepodległości prośmy, abyśmy nie utracili tej wolności, która jest nie tylko dana, ale i zadana, a może być utracona przez nasze grzechy społeczne.
W chwili ciszy wypowiedzmy wobec Jezusa te prośby, które nosimy w sercu.

Chwila ciszy

L14: Przyjdź Panie Jezu. Amen.
Przyjdź Duchu Święty. Amen.
Prowadźcie nas do Ojca. Amen.

Śpiew: Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie x 2
Ty otwierasz nasze oczy,
na piękno Twoje Panie.
Ty otwierasz nasze oczy, Panie.
Ty otwierasz nasze oczy,
na piękno twoje Panie.
Ty otwierasz nasze oczy, Panie,
na piękno Twoje.

L13: Niech Jezus w swym Miłosierdziu udzieli nam tej radości, jakiej doznali świadkowie Jego Zmartwychwstania.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo (10x)... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

Chwila ciszy

Śpiew: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
blaskiem jaśnieje noc.
Nie umrę, nie lecz będę żył,
Bóg okazał swą moc.
Krzyż to jest brama Pana,
jeśli chcesz przez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć.

       1. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest jego łaska
        Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku
       Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić
       Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł aby nas zbawić.

2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom
Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto
Już nie będę się bał – cóż może zrobić mi śmierć?
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń.

       3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym
        Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym
       Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona
       Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona.

L15: O święta mocy Jezusa Zmartwychwstałego,
któraś leczyła chorych,
a słabym sił dodawała.
Ogarnij i nas,
abyśmy byli wierni
w trwaniu przy Bogu i Jego miłości.
Uczyń nas wiernymi
w nieustannym dźwiganiu się z upadków.
Bądź z nami do końca i umacniaj nas.

                                          (ks. Jan Zieja )

Śpiew: Bo jak śmierć potężna jest miłość,
a zazdrość jej nieprzejednana jak 'Szeol'.
Żar jej to żar ognia, płomień Pański.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości.
Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.

Tajemnica II
Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Śpiew: 1. To On, nasz Pan i Król  odziany w majestat Swój,
Ziemio, raduj się, Ziemio, raduj się.
Okrywa światłość Go, ucieka ciemność i zło
i drży na Jego głos, i drży na Jego głos
Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go,  jak wielki jest Bóg,
Świat ujrzy to, jak wielki, wielki jest nasz Bóg

2. On czas w swej dłoni ma, od wieków na wieki trwa,
początkiem, końcem On, początkiem, końcem On.
Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch,
Barankiem jest i lwem, Barankiem jest i lwem
Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go,  jak wielki jest Bóg,
Świat ujrzy to, jak wielki, wielki jest nasz Bóg.

       lub

Jesteś Królem,
Jesteś Królem,
Królem jest Bóg. x2
            Podnieśmy wszyscy nasze serca,
            podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
            stawajmy przed obliczem Pana
            wielbiąc Go. x2

L13: Z Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 24,44-53)

Jezus do swoich uczniów: ”Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.” Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma... Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostaniecie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

Chwila ciszy

L12: Z rozważania Ojca Świętego Benedykta XVI („Dlaczego wierzę?” WAM 2013 r.)

Wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
Wstępując „ku górze”, Jezus w sposób jednoznaczny odsłania swoją boskość: wraca tam, skąd przybył, to znaczy do Boga, po wypełnieniu swej misji na ziemi. Ponadto Chrystus wstępuje do nieba z człowieczeństwem, które przyjął i które wskrzesił z martwych: jest to nasze człowieczeństwo przemienione, przebóstwione, wieczne. Dlatego Wniebowstąpienie objawia najwyższe powołanie każdej istoty ludzkiej: każdy jest wezwany do życia wiecznego w królestwie Bożym, królestwie miłości, światłości i pokoju.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca.
Wiara powinna wzywać do odpowiedzialności!  Nie wolno nam marnować życia ani go nadużywać, ani nawet nie można go zachowywać wyłącznie dla siebie. W obliczu niesprawiedliwości trzeba reagować. Musimy zrozumieć swoją misję w historii i starać się jej sprostać.

L14:Z rozważań Jana Pawła II:

„Teraz opuszczam świat i idę do Ojca.”
Wniebowstąpienie to jest właśnie ten ostateczny powrót Chrystusa do Ojca… Równocześnie to wniebowstąpienie jest początkiem nowego przyjścia Chrystusa. „Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.” To przyjście jest przede wszystkim przyjściem w Duchu Świętym, zanim nastąpi ostateczne na końcu świata.
Niech te prawdy Boże rzucają światło na nasze życie. Wraz z Chrystusem my także wychodzimy od Ojca, aby do Niego wrócić. On nas do Ojca prowadzi. Idźmy drogą, która nam wskazuje. Niech Chrystus będzie Drogą i Prawdą naszego życia.

Śpiew: Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia
Amen. Amen.

P:  Rozważając tajemnicę Wniebowstąpienia Pana Jezusa, który obiecał, że w Domu Ojca przygotuje dla nas mieszkanie prośmy o ogarnięcie miłosierną i przebaczającą łaską Boga wszystkich umierających i tych, którzy już odeszli.
Szczególnie dziś prośmy o to, by Jezus przygarnął do swego serca tych, którzy zginęli w walkach o wolność naszej Ojczyzny:
       na frontach I i II wojny
       w obozach niemieckich i rosyjskich łagrach
       pomordowanych na Wołyniu i innych dawnych wschodnich terenach Rzeczypospolitej
       zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie
       rozstrzelanych na ulicach miast i w wielu innych miejscach
       tych niezłomnych, którym jak rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu czy księdzu Władysławowi Gurgaczowi odebrano życie i cześć już po zakończeniu ostatniej wojny.
Prośmy też o to, by całe nasze życie przebiegało zgodnie z wolą Boga i prowadziło nas do Domu Ojca.
W chwili ciszy dołączmy nasze osobiste prośby…

Chwila ciszy

L11: Mój Boże, natchnij nas posłuszeństwem Tobie,
a zachowaj nas od buntu.
Pomagaj nam pragnąć tego, co się Tobie podoba.
Oddal od nas chmury zwątpienia,
zdejm z naszych serc zasłonę sprzeciwu i oporu.
Niech zniknie z naszych dusz to, co marne i próżne,
a umocnij w nas Twoją prawdę.
Spraw, by nas radowała rozmowa z Tobą.
Daj nam smakować słodycz Twojej przyjaźni i Twojej obecności.
Niech nasza walka będzie o Ciebie,
a naszą troską posłuszeństwo Tobie.
Oczyść nasze zamiary, abyśmy działali w szczerości względem Ciebie.
Jesteśmy przecież Twoi – przez Ciebie i dla Ciebie.
Ażeby iść do Ciebie nie mamy innej pomocy – tylko Ciebie.
Prowadź i przyciągaj nas do siebie. Amen.

L14: Przyjdź Panie Jezu. Amen.
Przyjdź Duchu Święty. Amen.
Prowadźcie nas do Ojca. Amen.

Śpiew: Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia
Amen. Amen.

L13: Niech uwielbiony Jezus umacnia w nas nadzieję, „która zawieść nie może” na zbawienie nasze i wszystkich, szczególnie tych, których kochamy.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo (10x)... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

Śpiew: Przed tronem Twym stoimy
Wpatrzeni w Twej miłości blask
Do Ciebie Panie podobni
Stajemy się widząc Twą twarz
Chwała Twa wypełnia nas
Obecności Twojej blask
Gdy wielbimy Ciebie, wiem
Jesteś tu.

Przed tronem Twym stoimy
Zmęczeni słabi, pełni wad,
O zdroje łask prosimy,
nadzieja połączyła nas.
Chwała Twa wypełnia nas,
Obecności Twojej blask,
Gdy wielbimy Ciebie, wiem
Jesteś tu.

Chwała, cześć
Mądrość, moc, błogosławieństwo
Na wieki, na wieki.

L14: („Modlitwa do Chrystusa” Romano Guardini)

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus,
Pan nasz, Syn Boga żywego
-         który większy jest niż nasze serca i wie wszystko
-         który odpowiada na pytania, wobec których wszystko milknie
-         który ogarnia naszą najgłębsza samotność
-         który jest z nami przez wszystkie dni, także i teraz
-         który umacnia nas w każdym niebezpieczeństwie
-         który utwierdza nasze serca w cierpliwości
-         który nasze cierpienia włącza w swój krzyż
-         którego miłość jest większa niż wszystek ból świata
-         który obiecał nam udział w swej chwale u Ojca.
-         Jezu Chryste, Zbawicielu świata, Mistrzu nasz i Bracie,
zmiłuj się nad nami!

Śpiew: Radujesięduszama,
Wielbi Pana Swego,
Będę Ci śpiewał z całej siły,
Sławić Cię będę, za twe dzieła,
Będę Ci śpiewał z całej siły,
Błogosławić będę Twoje Imię,
Jest Miłosierny Pan Zastępów
Moc jego ramienia nad Twym ludem,
Pan mój Zbawca.

Tajemnica III
Zesłanie Ducha Świętego

Śpiew:Przybądź Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty,
Światła Twego strumień.
Przyjdź Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień.

O najmilszy z Gości
słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą
W skwarze żywą wodą
w płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Podaj Twej potędze!
Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
w Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa.
Daj szczęście bez miary.
Amen. Alleluja.

L13:  Z Dziejów Apostolskich (Dz 2,1-4)

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.  Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.  Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Chwila ciszy

L11:Z rozważań Ojca świętego Benedykta XVI:

Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę

Duch towarzyszy Kościołowi, Duch Święty, Duch Ojca posłany w imię Syna Jezusa, Duch tego, który jest „większy” od wszystkich, który został nam dany za pośrednictwem Chrystusa, który dla nas stał się „mały”.
On sprawia, że żyjemy w obecności Boga, słuchamy Jego Słowa, wolni od niepokojów i strachu, z sercami wypełnionymi Chrystusowym pokojem, którego świat dać nie może. Świat nie istnieje sam z siebie. Pochodzi od stwórczego Ducha Boga, od Jego słowa mającego moc sprawczą. I dlatego odzwierciedla również Bożą mądrość. Mocą działania Ducha Świętego sam Chrystus pozostaje obecny i działa w swoim Kościele, począwszy od życiodajnego centrum Kościoła jakim jest Eucharystia. Duch Święty czyni nas synami i córkami Boga. Uczy nas patrzeć na świat, ludzi i siebie Bożymi oczyma.

Śpiew: Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce.
Obmyj mnie i uświęć mnie,
uwielbienia niech popłynie pieśń. /2x

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał.
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie.
Jezus, tylko Jezus Panem jest.

L12: Duchu Święty, Pocieszycielu
spraw, aby modlitwa, którą dziś zanosimy
za naszą Ojczyznę
była mocna i stała.
Przyspiesz nam czas głębokiego życia wewnętrznego.
Rozpal w nas zapał apostolski,
który by dosięgnął wszystkich ludzi w naszej Ojczyźnie i na świecie,
gdyż wszyscy jesteśmy odkupieni Krwią Chrystusa.
Skrusz w nas wrodzoną pychę,
ucz pokory, prawdziwej bojaźni Bożej
i wielkodusznej odwagi.
Niech nic nie przeszkadza nam
w wypełnieniu naszego powołania.
Niech dla samolubnej korzyści i przez niedbalstwo nasze
nie będą deptane prawa sprawiedliwości.
Niech żadne wyrachowania nie sprowadzą
zasięgu miłości do ciasnych i małych egoizmów.
Niech wszystko w nas będzie czyste i wielkie:
poszukiwanie i miłowanie prawdy i gotowość do ofiar.
Niech wszystko będzie zgodne z ostatnią modlitwą
Syna do Ojca i z tym zdrojem Twojej, o Duchu Święty
miłości, która z woli Ojca i Syna
spłynęła na Kościół, na poszczególne dusze
i narody świata. Amen.

Chwila ciszy

L14: Ojcze, Ty nigdy nie odmawiasz Ducha Świętego tym, którzy Cię o Niego proszą. Udziel nam tego daru, który zawiera w sobie wszystkie inne dary.
Jezu, napełnij nas Twoim Duchem, aby nam dać całą moc Twojej miłości i Twojej świętości.
Duchu Święty, Ty jesteś oddechem naszej duszy, myślą naszej myśli, pulsowaniem naszej woli, porywem naszej miłości – prowadzi nas przez Syna do Ojca.

Śpiew: Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce.
Obmyj mnie i uświęć mnie,
uwielbienia niech popłynie pieśń. /2x

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał.
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie.
Jezus, tylko Jezus Panem jest.

P: Módlmy się dziękując za Kościół święty; za papieży ostatniego stulecia zwłaszcza za świętego Jana Pawła II, świętego Jana XXIII, świętego Piusa X, Pawła VI, Benedykta XVI; za świętych męczenników; za świętych kapłanów; za świętych zakonników i zakonnice; za świętych ojców, matki, za święte dzieci i osoby samotne; za święte osoby sprawujące władzę i prośmy za Ojca Świętego Franciszka, biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane, aby były „solą ziemi”; za odpowiedzialnych za sprawy Ojczyzny i społeczeństwa; za rząd, sejm, senat i wszystkich sprawujących władzę; za wychowawców młodego pokolenia, rodziców, nauczycieli, dziennikarzy; za lekarzy i prawników.
W sposób szczególny módlmy się za dzieci i młodzież. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś poszerzył, pogłębił i oczyścił pragnienia młodych serc. Aby młodzi wzrastając stawali się narzędziami zbawczej woli Boga, aby mieli dość światła i siły do dokonywania dobrych wyborów i odparcia wszelkich zakusów złego.
W modlitwie osobistej módlmy się tak jak nam dyktuje Duch Święty…

Chwila ciszy

L14: Przyjdź Panie Jezu. Amen.
Przyjdź Duchu Święty. Amen.
Prowadźcie nas do Ojca. Amen.

Śpiew: Oto ja, poślij mnie,
dotknij ogniem moich warg,
powiedz, Panie, czego chcesz,
a moją rozkoszą, będzie być posłusznym.

1. Daj mi Twego Ducha,
abym mógł stać się chlebem,
abym stał się winem,
abym gasił Twe pragnienie.

2. Nie chcę Ci już mówić
o moich potrzebach,
Panie, Ty wiesz wszystko,
objaw mi Twe pragnienia.

L13: Niech Duch Święty obdarza nas swoimi darami i niech owoce tych darów czynią z nas ludzi mocnych w wierze, nadziei i miłości.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo (10x)... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

Śpiew: Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus

Przybądź Duchu Święty
Duchu Bożej miłości
Przybądź Duchu uwielbienia
Przybądź Duchu przebaczenia
       Veni Sancte Spiritus
Przybądź Duchu światło nasze
Przybądź Duchu źródło nasze
Przybądź Duchu radości
Przybądź Duchu Święty
       Veni Sancte Spiritus
Dawco mądrości i rozumu
Dawco rady i męstwa
Dawco umiejętności i pobożności
Dawco bojaźni Bożej
Dawco wiary i nadziei
Dawco miłości
Dawco miłosierdzia
       Przybądź Duchu Święty
       Veni Sancte Spiritus

       lub

Duchu miłości wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa, Jezusa.
Duchu miłości wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa, Jezusa.

Tajemnica IV
Wniebowzięcie NMP

Śpiew:  Gwiazdo Zaranna, obleczona w słońce - módl się za nami.
Chwały Ikono, Dziewico posłuszna
Gwiazdo Przewodnia, Służebnico Pańska
Matko żyjących, początku Kościoła
Bogurodzico, Córo Swego Syna
Znaku Nadziei, Mieszkanie Mądrości
Matko Maryjo, godności kobiety
Wierna Niewiasto stojąca pod krzyżem
Głosie wolności, Królowo pokoju
Królowo świata, Matko Miłosierdzia
Matko Miłości, Pani Wniebowzięta.

L13: Z Księgi Judyty (Jdt 15,9-10)

«Tyś wywyższeniem Jeruzalem,
tyś chlubą wielką Izraela,
tyś wielką dumą naszego narodu.
Tyś wszystko to ręką swoją uczyniła,
dobrze zasłużyłaś się Izraelowi,
i spodobało się to Bogu.
Niech cię Pan Wszechmogący błogosławi
na wieczne czasy!»

Chwila ciszy

L12:  Z rozważania Ojca Świętego Jana Pawła II („Modlitwy i rozważania JPII” PAX 1983 r.)

Matka Chrystusowa, która odchodzi z tej ziemi za Synem ma najpełniejszy udział w Jego tajemnicy, w tajemnicy odkupienia świata. Udział ten kształtuje całą jej istotę od pierwszej chwili poczęcia, aż do chwili ostatniej. W tej chwili pierwszej, w Niepokalanym Poczęciu, zawiera się już jakby w zalążku tajemnica Jej Odejścia: Przejście z tej ziemi do nieba. Dziedzictwo śmierci zaciągnięte przez grzech pierworodny zostało uchylone w Matce Odkupiciela, za sprawą Jego zasług, już w momencie Jej poczęcia. Kiedy więc Kościół skupia się na chwili ostatniej Jej ziemskiego pielgrzymowania, patrzy z uwielbieniem na owoc tego pierwszego obdarowania Łaską, które wyraziło się ustami Archanioła: „Łaski pełna”. Ten właśnie owoc ogarnia Kościół w ostatniej ziemskiej tajemnicy Matki, którą nazwano od początku ”Wniebowzięciem”, na podobieństwo ostatniej ziemskiej tajemnicy Syna, którą nazwano od początku „Wniebowstąpieniem”.

Śpiew:O Pani ufność nasza
W  modlitwy Twej obronie.
Chroń nas  / 2x
Królowo Pokoju.

L14: Święty Maksymilian Kolbe chciał cały świat przybliżyć do Boga przez przybliżenie człowieka do Matki Bożej. Bo tak jak do domu wchodzi się przez drzwi, tak do Boga przychodzi się  przez Bramę niebieską”.

L11: O Matko umiłowana,
Ty, która tak dobrze znasz drogi świętości i miłości,
naucz nas wznosić nasz umysł i nasze serca
ku Trójcy Świętej i ku Niej zwracać naszą
pełną czci serdeczną uwagę.
Ponieważ Ty kroczysz z nami drogą życia wiecznego,
nie pozostajesz daleka i obca wobec nas słabych pielgrzymów,
których Twoje miłosierdzie tak bardzo pragnie przygarnąć.
Zwróć ku nam Twoje miłosierne oczy, ogarnij spojrzeniem
całą naszą Ojczyznę, unoś nas ku światłości
i miłości Boga.
Niech nic nie zakłóci naszego pokoju
ani nie oderwie od Bożego zamysłu,
ale każda minuta porywa nas w głębiny Bożej Tajemnicy
aż do dnia, gdy rozradujemy się całkowicie
w światłości Boskiej Jedności
i ujrzymy wszystko w odwiecznej Miłości. Amen.

Chwila ciszy

Śpiew: O Pani ufność nasza
W  modlitwy Twej obronie.
Chroń nas  / 2x
Królowo Pokoju.

P: Maryjo, rozważając Twoje wniebowzięcie pragniemy razem z Tobą dziękować Ojcu za wszystkich naszych braci, którzy w blasku świętości wraz z Tobą wielbią Trójcę Świętą.
Dziękujemy za polskich świętych, zwłaszcza tych z okresu ostatniego stulecia. Nie potrafimy wymienić wszystkich ich imion, ale Ty je znasz i zna je Twój Syn, którego czcimy jako Króla i Pana naszego narodu. Ufamy, że oni wstawiają się za nami i tak jak żyjąc tu pracowali, walczyli, modlili się, a wielu z nich umierało za Polskę, tak i teraz modlą się o dobro Ojczyzny.
Dziękujemy Ci Matko za to, że czuwałaś nad ich drogą do świętości. Dziękujemy Duchowi Świętemu, dziękujemy Jezusowi, dziękujemy Bogu Ojcu i pragniemy wraz z Tobą, aniołami i świętymi wielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Matko nasza, Ty wiesz jak bardzo słabi i grzeszni jesteśmy. Dlatego prosimy Ciebie Wniebowzięta o pomoc w uwolnieniu nas od naszych społecznych grzechów i wszelkich uzależnień od zła. Ulituj się nad zniewolonymi przez alkohol, narkotyki, hazard, pornografię, gry komputerowe. Wyproś im łaskę zerwania więzów nałogu. Prosimy Cię też Matko o uzdrowienie naszej mowy w relacjach osobistych i społecznych. Niech będzie wolna od kłamstw i fałszu. Niech nie rani. Niech łagodzi, a nigdy nie potęguje sporów.
W chwili ciszy wymieńmy teraz tych, których uzależnienia od nałogów pragniemy przedstawić Jezusowi Miłosiernemu przez Jego i naszą Matkę.

Chwila ciszy

L14: Przyjdź Panie Jezu. Amen.
Przyjdź Duchu Święty. Amen.
Prowadźcie nas do Ojca. Amen.

Śpiew: Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie.
Pomódl się, by Jezus we mnie żył.
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty.
Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.
Miriam, Tyś jest bramą do nieba,
moim niebem jest Twój Syn
Weź mnie, weź mnie do Swego łona,
bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.

L13: Niech przy rozważaniu tajemnicy Wniebowzięcia nasze serca wypełni radość i wdzięczność za Maryję, jej życie w Bogu i dla Boga.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo (10x)... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

Śpiew: O Pani ufność nasza
W  modlitwy Twej obronie.
Chroń nas  / 2x
Królowo Pokoju.

Tajemnica V
Ukoronowanie NMP

Śpiew:  1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

L13: Z Apokalipsy (Ap 12,1)

Potem wielki znak się ukazał na niebie:
Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami,
a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Chwila ciszy

L12: Z rozważania świętego Jana Pawła II :

Tobie Królowo nieba i ziemi, Niepokalana Dziewico, wybrana przez Boga przed wszelkim stworzeniem jako pośredniczka łask i wzór świętości dla swego ludu, zawierzam dziś na nowo w sposób szczególny cały Kościół, Polskę i świat.
Prowadź swych synów i córki w pielgrzymce wiary i spraw, by stawali się coraz bardziej posłuszni i wierni Słowu Bożemu. Towarzysz każdemu na drodze nawrócenia i świętości, w walce z grzechem i w poszukiwaniu prawdziwego piękna, które zawsze jest  odblaskiem piękna Bożego.
Wyproś także pokój i zbawienie dla wszystkich ludów. Przedwieczny Ojciec, który pragnął byś była Niepokalaną Matką Odkupiciela niechaj za Twoim wstawiennictwem odnowi również i w naszych czasach cuda swojej miłosiernej miłości.

Śpiew: 2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

L11:Maryjo, Matko nasza, Królowo Polski, Królowo świata, Matko Boga – wstawiaj się za nami u Syna. Ratuj nasz świat od wojny, terroryzmu, zakłamania, niezgody i zbrodni. Doświadczaliśmy już niejednokrotnie potęgi Twojej modlitwy. Tyle razy w historii byłaś ratunkiem dla świata – dziękujemy Ci za to. Dziękujemy, za Lepanto, za Wiedeń, za Częstochowę, za bitwę warszawską i za każdą Twoją pomoc dla zagrożonych. Kardynał Hlond mówił: „Ratunek jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję”.
Z wiarą i nadzieją prosimy Cię Matko Miłosierdzia – ratuj świat i chroń naszą Ojczyznę tak często doświadczaną wojnami i przemocą.

Śpiew:

3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

P: Uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego i dziękujmy Mu za ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.
Uczcijmy Maryję, której Syn pozwolił na szerzenie swego Królestwa na ziemi.
Prośmy: Maryjo Królowo Polski i Królowo świata – czuwaj i ogarniaj swoja opieką całą naszą Ojczyznę.
Niech we wszystkich miejscach Tobie poświęconym na polskiej ziemi – począwszy od Twojej stolicy na Jasnej Górze przez setki sanktuariów, miejsc pielgrzymkowych, tych wielkich jak Licheń i małych jak Rusinowa Polana; przed tysiącami Twoich kapliczek polnych i przydrożnych, a także Twoimi wizerunkami w naszych domach, wznosi się za Twoim Królowo pośrednictwem, nieustająca modlitwa dziękczynna i błagalna.

Proś Matko nasza, Królowo nasza (dla całego narodu)
       o grzechów odpuszczenie;
       chorych uzdrowienie;
       skłóconych pojednanie;
       udręczonych pokrzepienie;
       dla cierpiących o pomoc i pociechę;
       dla wszystkich o wytrwałość w dobrym
       i umocnienie wiary.
Wypowiedzmy teraz w ciszy nasze indywidualne dziękczynienia i prośby…

Chwila ciszy

L14: Przyjdź Panie Jezu. Amen.
Przyjdź Duchu Święty. Amen.
Prowadźcie nas do Ojca. Amen.

Śpiew: Królowej Anielskiej śpiewajmy,
Różami uwieńczmy Jej skroń,
Jej serca w ofierze składajmy,
Ze łzami wołajmy doń:
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam.

Przez Ciebie o Matko miłości,
Łask wszelkich udziela nam Bóg,
A my Ci hołd dajem wdzięczności,
Upadłszy do Twoich nóg,
O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
Wszelkich cnót rozlewasz woń.

O Tronie Ty Boga wiecznego,
O Słońce nadziei i łask,
O różdżko przedziwna Jessego,
Jak wielki cnót Twych blask,
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam.

L13: Niech Maryja nasza Pani i Królowa żyje w naszych sercach, w naszych rodzinach i w całym społeczeństwie.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo (10x)... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

Śpiew: Gdy klęczę przed Tobą,
modlę się i składam hołd,
Weź ten dzień, uczyń go Twym,
i we mnie miłość wznieć.
            Ref.:     Ave Maria, gratia plena,
                                    Dominus tecum, benedicta tu. /2x
Wszystko Tobie daję,
każdy sen i każdą myśl.
Matko Boga, Matko moja,
wznieś je przed Pana tron!
            Ref.: 2x
Gdy klęczę przed Tobą,
widzę Twą radosną twarz.
Każda myśl, każde słowo,
niech spocznie w dłoniach Twych.
            Ref.: 2x

Zakończenie

L14: Na koniec naszej modlitwy oddajmy hołd Maryi słowami wiersza Jana Lechonia:

Matka Boska Częstochowska, ubrana perłami,
Cała w złocie i brylantach, modli się za nami.
Aniołowie podtrzymują Jej ciężką koronę
I Jej szaty, co jak noc są gwiazdami znaczone.
Ona klęczy i swe lice, gdzie są rany krwawe,
Obracając, gdzie my wszyscy, patrzy na Warszawę.

O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie
I w kościele i w sklepiku i w pysznej komnacie

W ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci,
I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci.
Która perły masz od królów, złoto od rycerzy,
W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy,
Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami,
Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się nad nami!

Daj żołnierzom, którzy idą, śpiewając w szeregu,
Chłód i deszcze na pustyni, a ogień na śniegu,
Niechaj będą niewidzialni płynący w przestworzu
I do kraju niech dopłyną, którzy są na morzu.

Każdy ranny niechaj znajdzie opatrunek czysty
I od wszystkich zagubionych niechaj przyjdą listy.
I weź wszystkich, którzy cierpiąc patrzą w Twoją stronę,
Matko Boska Częstochowska, pod Twoją obronę.

Niechaj druty się rozluźnią, niechaj mury pękną,
Ponad Polską, błogosławiąc, podnieś rękę piękną,
I od Twego łez pełnego, Królowo, spojrzenia
Niech ostatnia kaźń się wstrzyma, otworzą więzienia.
Niech się znajdą ci, co z dala rozdzieleni giną,
Matko Boska Częstochowska, za Twoją przyczyną.

Nieraz potop nas zalewał, krew się rzeką lała,
A wciąż klasztor w Częstochowie stoi jako skała.
I Tyś była też mieczami pogańskimi ranną
A wciąż świecisz ponad nami, Przenajświętsza Panno.

I wstajemy wciąż s popiołów, z pożarów, co płoną,
I Ty wszystkich nas powrócisz na Ojczyzny łono
I jak w złotych dniach dzieciństwa będziemy słuchali
Tego dzwonka sygnaturki, co Cię wiecznie chwali.

Śpiew:  Matko, o twarzy jak Polska ziemia czarnej
Matko, o twarzy jak Polska ziemia znaczonej bliznami
Do serca swego jak syna nas przygarnij
Królowo nasza, tarczo obronna, módl się za nami

Próżno niejeden wróg wkładał zbroje
By dzieci twoje zniewolić, ojczyznę zabrać im
Ty choć bez zbroi i bez oręża
Zawsze zwyciężysz by wskazać, że pokój daje syn

Dziś wróg z ukrycia l bez pancerza w serca uderza
Nie pozwól by zniszczył Boga w nas
Matko błagamy w czas niespokojny
Chroń nas od wojny, wierzymy - zwyciężysz jeszcze raz

L11: Wielbimy Cię Boże za Kościół w Polsce, za jego kapłanów, którzy w najtrudniejszych momentach naszej historii stawali wiernie po stronie walczących o wyzwolenie Ojczyzny i ukazywali nam Ciebie  jako źródło mocy i nadziei. Spraw Panie, aby biskupi i kapłani prowadzili nas zawsze ku Tobie i ku wolności ducha danej i zadanej każdemu.

L12: Błogosławimy Cię Boże za Twoją obecność w naszym narodzie, za to, że pozwalałeś nam wiele razy powstawać z niewoli. Prosimy Cię, abyśmy z Twoją pomocą i dzisiaj zwyciężali każde zło.

L13: Dziękujemy Ci Boże za kulturę polską wyrosłą z Ewangelii. Nie dopuść, abyśmy jako naród przecięli korzenie łączące nas z Tobą.

L14: Sławimy Cię Boże i dziękujemy za wszystkich, którzy rządzili Polską w duchu służby człowiekowi. Spraw, aby ci, którzy teraz sprawują władzę w naszym kraju potrafili przedkładać sprawy narodu nad prywatę i opierali się na Twojej prawdzie i sprawiedliwości.

L11: Wychwalamy Twe Imię Boże i prosimy, aby cały nasz naród, a szczególnie wszyscy młodzi Polacy wzrastali i umacniali się w wierze w Ciebie i w miłości ku Tobie. Niech słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna będą hasłem całego naszego życia.

P: Pomódlmy się jeszcze za naszą Ojczyznę słowami księdza Piotra Skargi:

W: Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Śpiew: Jezus zwyciężył, to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem, o alleluja,
Po wieczne czasy Królem królów jest.
Jezus jest Panem /4x
Tylko Jezus jest Panem
Jezus jest Panem
On jest Panem ziemi tej.