Wydrukuj tę stronę

Czuwanie - medytacja 2

 

Medytacja
nad wezwaniami litanii do św. Jana Pawła II

 

P: W drugiej części naszego czuwania będziemy się modlić wezwaniami litanii do św. Jana Pawła II zatrzymując się przy nich przez chwilę, aby pełniej odkryć zawartą w nich treść. Każde z tych wezwań mówi o świętym papieżu, o jego pracy i modlitwie, o jego wierze i miłości, o jego nauczaniu i apostolstwie, o sprawach, którym poświęcał szczególną uwagę i wartościach, które starał się przekazywać innym. Po wypowiedzeniu litanijnego wezwania wypowiadamy słowa: „Módl się za nami!” O co dziś będziemy prosić św. Jana Pawła II?

Najpierw będziemy go prosić o to, aby duchowy skarb, o którym mówi wezwanie, stało się naszym udziałem, abyśmy mogli za jego przykładem zanurzyć się w Ojcu, zjednoczyć się z Synem i cieszyć się obecnością Ducha Świętego w nas, abyśmy jak on całkowicie oddali się Maryi, byli przyjaciółmi świętych i błogosławionych oraz umieli doświadczać ich przyjaźni wobec nas. Wezwania litanii są opowiadaniem o świętości papieża, a wezwanie „Módl się za nami” jest najpierw pokorną prośbą, abyśmy za jego wstawiennictwem gorliwie dążyli do świętości na naszej drodze życia.

Druga intencja naszej modlitwy to wołanie o miłosierdzie dla nas i całego świata. To prośba o wszystkie dary, jakich potrzebują dziś mieszkańcy ziemi, jakich potrzebuje nasza Ojczyzna, nasze rodziny i każdy z nas w naszej codzienności, w realizacji naszego powołania. 

Odmawiając litanię do św. Jana Pawła II będziemy się kilka razy zatrzymywać, aby podjąć krótką refleksję nad treścią kolejnych wezwań. Taka refleksja i chwila ciszy może nam pomóc głębiej przeżyć każde wezwanie litanii i gorliwiej wzywać miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo naszego Patrona. 

Śpiew: Janie Pawle II, apostole miłosierdzia Bożego, módl się za nami.

W czasie śpiewu aklamacji przechodzimy przed ołtarz, na dolny stopień. Obok kapłana klęka dwóch posługujących w albach, a dalej pozostałe osoby (L3 i L4 klęczą obok siebie i mają mikrofon bezprzewodowy).

L3: Bądź uwielbiony, Boże w Trójcy Świętej Jedyny. Do Ciebie zwracamy się rozpoczynając modlitwę znakiem krzyża, a także rozpoczynając litanię. Wołamy do Ciebie, najlepszy Ojcze, bogaty w miłosierdzie, przebaczający grzechy i obdarzający nas swoim boskim życiem. Wołamy do Ciebie, Jezu Chryste, prawdziwy Synu Ojca przedwiecznego, którego św. Jan Paweł II ukazał nam jako Odkupiciela człowieka, zjednoczonego z nami i podobnego nam we wszystkim, oprócz grzechu. Wołamy do Ciebie, Duchu Święty, Panie i Ożywicielu, który przekonujesz świat o grzechu i obdarzasz go życiem, który mieszkasz w Kościele i w każdym z nas. Wołamy do Ciebie, Boże, w cichej modlitwie i wspólnym błaganiu.

Chwila ciszy.

L4: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże.
Duchu Święty, Boże.
Święta Trójco, Jedyny Boże.

Święty Janie Pawle, módl się za nami,
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem.

Śpiew: Janie Pawle II, apostole miłosierdzia Bożego, módl się za nami.

L3: Bądź uwielbiony, miłosierny Jezu, w Twoim słudze, który całkowicie oddał się Maryi i za motto swego życia wybrał słowa: „Totus Tuus”. Jej zawierzył swoje życie i swoją posługę, a także cały Kościół i cały świat. Ją czcił jako Twoją Matkę i Matkę Kościoła. Jego również nazywamy przyjacielem świętych i błogosławionych. Z zainteresowaniem poznawał ich życie, umacniał się ich heroiczną wiarą, nadzieją i miłością, pielgrzymował do ich sanktuariów, zachęcał nas do naśladowania ich w naszym życiu. Przez jego wstawiennictwo prosimy Cię, aby nieustannie rosła nasza miłość do Maryi, Twej Najświętszej Matki i abyśmy zawsze przebywali we wspólnocie świętych, przyjmując ofiarowaną nam przez nich pomoc.

Chwila ciszy.

L4: Święty Janie Pawle II, módl się za nami,
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,

Śpiew: Janie Pawle II, apostole miłosierdzia Bożego, módl się za nami.

L3: Z Twojej Opatrzności, o Panie, Karol Wojtyła, był jednym z ojców Soboru Watykańskiego II, a potem wybrany na Stolicę Piotrową, przewodził całemu Kościołowi. Naśladując Ciebie, Dobrego Pasterza, prowadził Twoją owczarnię na końcu XX wieku. On też wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie kreśląc dla niego program, w którym wezwał wszystkich do wypłynięcia na głębię, ukazał świętość jako miarę życia, mobilizował do podjęcia nowej ewangelizacji i zawierzył świat miłosierdziu Bożemu. On niestrudzenie przemierzał wszystkie kontynenty stając się misjonarzem wszystkich narodów. Dziś, gdy cały świat został ogarnięty pandemią koronawirusa, prosimy Cię, przez jego wstawiennictwo, abyś nas wyzwolił z tej groźnej choroby, a także pomnożył naszą gorliwość w służbie ludziom.

Chwila ciszy.

L4: Święty Janie Pawle II, módl się za nami,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Śpiew: Janie Pawle II, apostole miłosierdzia Bożego, módl się za nami.

L3: Wielbimy Cię, miłosierny Jezu, w trosce, jaką św. Jan Paweł II otaczał wszystkich członków Kościoła. Codziennie wstawiał się w modlitwie za cały świat, korzystając z własnej „geografii modlitwy”. Wędrował modlitwą po wszystkich kontynentach i wszystkich wspólnotach. Nie pomijał żadnego potrzebującego i żadnej grupy ludzi. W ciągu kolejnych lat pontyfikatu kierował do wiernych encykliki, adhortacje, listy apostolskie oraz pouczenia wygłaszane w audiencjach ogólnych i narodowych pielgrzymkach. Wskazywał w nich drogę kapłanom i osobom konsekrowanym, pracownikom i rodzinom chrześcijańskim, a w nich dzieciom, młodzieży, małżonkom, rodzicom i osobom starszym. Zjednoczony z Tobą, Panie Jezu i prowadzony przez Ducha Świętego stał się dla wszystkich wzorem realizacji powołania, łącząc gorliwą modlitwę z trudem codziennej pracy, dźwigając coraz cięższy krzyż własnego cierpienia i odpowiedzialności za Kościół, umierając w pełnym zaufaniu wobec Ciebie, Panie. Ojciec niebieski zabrał go do siebie w pierwszą sobotę miesiąca u progu Niedzieli Miłosierdzia, dając nam wszystkim znak, abyśmy przez Maryję szli do Ciebie, nasz Zbawicielu i z Tobą oddali swe życie Ojcu niebieskiemu. Prosimy Cię, Panie, przez wstawiennictwo świętego papieża, abyśmy umieli kroczyć tą drogą.

Chwila ciszy.

L4: Święty Janie Pawle II, módl się za nami,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,

Śpiew: Janie Pawle II, apostole miłosierdzia Bożego, módl się za nami.

L3: Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas upominać grzeszników, wskazywać drogę błądzącym, przebaczać krzywdzicielom, szanować przeciwników i prześladowców. Ty powiedziałeś, że cokolwiek czynimy głodnym, spragnionym, nagim, chorym, podróżnym, więźniom i innym potrzebującym, czynimy Tobie samemu. Dziękujemy Ci za przykład, jaki dał nam św. Jan Paweł II we wprowadzaniu tych wskazań w życie. Prosimy Cię, przez wstawiennictwo świętego papieża i wszystkich naszych świętych patronów, abyśmy na nowo przemyśleli swoje priorytety, odrzucili wszystko, co nie pozwala nam w pełni iść za Tobą i nieść miłość innym ludziom. Wejrzyj, Panie, na świat walczący z pandemią, uzdrów to, co chore i umocnij to, co zdrowe, pomóż ludziom odnaleźć wartości, które zagubili i spraw, aby solidarnie, wspierając się wzajemnie, stawili czoła wyzwaniom, które niesie dzisiejsza sytuacja.

Chwila ciszy.

L4: Święty Janie Pawle II, módl się za nami,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Śpiew: „Oddany Maryi, Sługo Miłosierdzia”.

Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia,
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami!

1. Ojcu przedwiecznemu, który wszystko stworzył,
Chrystusowi Panu, który nas odkupił,
Świętemu Duchowi, co w nas zamieszkuje,
Polecaj z miłością pielgrzymów tej ziemi.

2. Do najlepszej Matki i Królowej świata
Zasłuchanej w Słowo, stojącej pod krzyżem,
Której zawierzyłeś całe swoje życie,
Prowadź nas grzeszników spragnionych świętości.

3. Za Kościół Chrystusa, żyjący w rodzinie,
Zgromadzony Słowem, umocniony Chlebem,
Za wszystkich posłanych, namaszczonych krzyżmem,
Oręduj wytrwale przed Obliczem Pana.

4. Pomóż kochać Boga, całym naszym sercem,
miłować bliźniego jak siebie samego,
Naucz adorować i uwielbiać Pana,
teraz i w wieczności, do której dążymy.

P: Św. Jan Paweł II, w czasie swej ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny, dokonał zawierzenia świata miłosierdziu Bożemu. W dniu 18 marca tego roku, w obliczu pandemii, która dotyka świat, kardynał Stanisław Dziwisz ponowił ten akt włączając w niego intencje, które są dziś szczególnie aktualne. Odnówmy teraz tę modlitwę zawierzenia.

P: Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

P: Najlepszy Ojcze.
W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Najlepszy Ojcze.
Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Najlepszy Ojcze.
Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Najlepszy Ojcze.
Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. Najlepszy Ojcze.
Pomóż narodom przezwyciężyć gospodarcze skutki pandemii. Najlepszy Ojcze.
Odnów naszą wiarę, abyśmy te trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Najlepszy Ojcze.
Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca. Najlepszy Ojcze.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami.

Śpiew: Misericordias Domini in aeternum cantabo (3x).