Wydrukuj tę stronę

Czuwanie - adoracja

 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Śpiew: „Upadnij na kolana”.

1.    Upadnij na kolana
Ludu czcią przejęty.
Uwielbiaj swego Pana:
Święty, Święty, Święty!

2.    Zabrzmijcie z nami nieba;
Bóg nasz niepojęty
W postaci przyszedł chleba:
Święty, Święty, Święty!

3.    Powtarzaj ludzki rodzie,
Wiarą przeniknięty,
Na wschodzie i zachodzie:
Święty, Święty, Święty!

4.    Pan wieczny, zawsze wszędzie
Ku nam łaską zdjęty,
Niech wiecznie wielbion będzie:
Święty, Święty, Święty!

Modlitwa w ciszy.

P: Kończąc tę chwilę adoracji prośmy w intencji Światowych Dni Młodzieży.

Wszyscy: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoja miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami

Śpiew: Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże.

P: Módlmy się: Boże, Ty przez paschalne misterium odkupiłeś wszystkich ludzi, zachowaj w nas dzieło swego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego odkupienia, mogli osiągnąć jego owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławieństwo.

Śpiew: Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń,
Chwała Barankowi.

Ref: Alleluja (Alleluja) Alleluja (Alleluja) Alleluja.
Chwała i cześć!

***

Pokój wam /x3/ nie bójcie się!
Weźmijcie Ducha Świętego, /x2/
On poprowadzi Was!

***

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych.
Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki.
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha
Pani nasz i Boże uzdrów nasze życie.

***

Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam
tą miłością coraz bardziej kocham Cię
w Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał,
bo Bożą miłość w sercu swym dzisiaj mam.

***

Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie,
Miłości Twej nigdy nie zgaśnie płomień.