Wydrukuj tę stronę

Czuwanie - Różaniec

 

Różaniec
z modlitwą o dary miłosierdzia

 

Wprowadzenie

 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Śpiew: „Jezusa ukrytego”

1. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić,
Wszystko oddać dla niego, Jego miłością żyć!
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu;
Dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu!
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,
Boć tu już nie ma chleba! To Bóg, to Jezus mój!

2. Tu Mu ciągłe Hosanna śpiewa Anielski chór.
A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór.
Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są:
Niechże z Nim przebywanie będzie radością nią!
On wie, co udręczenie, On zna co smutku łzy;
Powiem Mu swe cierpienie, że serce z bólów drży.

3. O niebo mojej duszy, Najsłodszy Jezu mój,
Dla mnie wśród ziemskiej suszy Tyś szczęścia pełen zdrój!
Tyś w wieczerniku Siebie raz tylko uczniom dał.
W ołtarzu-ś się, jak w niebie, powszednim chlebem stał.
Chciałbym tu być Aniołem, co śpiewa ciągle cześć,
I z rozpromienionem czołem Tobie swe serce nieść.

Chwila ciszy

P: W świętym czasie Roku Miłosierdzia po przejściu przez Bramę Miłosierdzia jesteśmy w miejscu uświęconym objawieniami Pana Jezusa i modlitwami świętych: siostry Faustyny i Jana Pawła II.
Tu, gdzie teraz stoi bazylika, rozciągał się ogród należący do klasztoru Sióstr Miłosierdzia. W nim pracowała siostra Faustyna – skromna, prosta siostra z drugiego chóru i tutaj modląc się słuchała słów Pana Jezusa, które zapisywała potem w swoim Dzienniczku. Dzienniczek przetłumaczony na ponad czterdzieści języków jest, w co trudno uwierzyć, najczęściej wydawaną obok Pisma Świętego książką religijną. Najważniejszym orędziem przekazanym ludziom przez siostrę Faustynę jest orędzie o Bożym Miłosierdziu z koronką do Miłosierdzia Bożego odmawianą w całym Kościele.
5 października 1938 roku umarła siostra Faustyna. W tym samym czasie do Krakowa przyjechał, aby rozpocząć studia na UJ Karol Wojtyła. W niespełna rok potem wybuchła wojna. Student Wojtyła, wtedy jako robotnik, w drodze do pracy w pobliskim kamieniołomie często wstępował do kaplicy sióstr – miejsca objawień Pana Jezusa. Można się domyślać, że tutaj i jemu Pan Bóg wskazał, że ratunkiem dla ludzi w tych strasznych czasach jest Miłosierdzie Boże. Tu poznawał siostrę Faustynę, obraz Jezusa Miłosiernego i Koronkę, która ukazała się drukiem w 1938 roku i stała się wsparciem dla wielu ludzi od czasu okupacji hitlerowskiej. Mówił On o tym, kiedy już jako Papież Jan Paweł II nawiedził Polskę. On beatyfikował i kanonizował siostrę Faustynę, a w swoich encyklikach głosił największy przymiot Boga – Jego Miłosierdzie.
Po nim Ojciec Święty Benedykt XVI, kiedy w tej bazylice spotkał się z chorymi, także prosił Boga o miłosierdzie nad światem.
Teraz oczekujemy na przyjazd Ojca Świętego Franciszka – to On proklamował Rok Miłosierdzia i obdarował to miejsce łaską uzyskania odpustu.
Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały!
Nie zmarnujmy szansy jaką daje nam ten czas i to miejsce, i żywa obecność Pana Jezusa Miłosiernego w Najświętszym Sakramencie i powierzajmy Bogu wszystkie nasze sprawy, naszych najbliższych, naszą Ojczyznę i świat cały.

Śpiew: Misericordias Domini in aeternum cantabo.

L1: Z Dzienniczka siostry Faustyny: „Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Powiedz duszom, córko moja, że daję im na obronę swoje miłosierdzie, walczę za nich sam jeden i znoszę sprawiedliwy gniew Ojca swego… Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. (Dz.  699, 1516 )

Chwila ciszy

Śpiew: O, piękności niestworzona,
kto Ciebie raz pozna,
ten nic innego pokochać nie może.
Czuję, że tonę w Nim jako
jedno ziarenko piasku
w bezdennym oceanie miłości.
Czuję, że nie ma ani jednej
kropli krwi we mnie, która
by nie płonęła miłością ku Tobie./2
Miłosierdzie Boże. /3x

L2,3: Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.

Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą.

Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.

Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój.

O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. (Dz. 163).Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.

Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą.

Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.

Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój.

O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. (Dz. 163).

Chwila ciszy

L4: Czwarta część różańca świętego – tajemnice chwalebne

Wierzę w Boga Ojca..., Ojcze nasz..., Zdrowaś Mario...(3 razy), Chwała Ojcu...

 

Tajemnica I - Zmartwychwstanie

 

Śpiew: „Zwycięzca śmierci”

1.    Zwycięzca śmierci, piekła i szatana - Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. - Naród niewierny trwoży się przestrasza, - Na cud Jonasza. - Alleluja.

2.    Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, - Anioł zstępuje, niewiasty pociesza: - „Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został, - Pan zmartwychpowstał”. - Alleluja.

3.    Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, - Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale; - Ojcu swojemu już uczynił zadość, - Nam niesie radość. - Alleluja.

4.    Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli, - Utwierdza w wierze, aby nie wątpili: - Obcuje z nimi, daje nauk wiele - O swym Kościele. - Alleluja.

L4: Z Ewangelii świętego Mateusza (Mt 28,1.5-6)

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.  A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem.

L1: Z Ewangelii świętego Jana (J 20,19-20.26-28)

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»

Chwila ciszy

L4: Wierzę w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Śpiew: Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych,
Jezu zmartwychwstały ze śladami męki.
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha,
Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie.

P:  Z wypowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI („Dlaczego wierzę?” 2013 rok): „ Zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z tobą – mówi Jezus każdemu z nas. Moja dłoń cię podtrzymuje. Gdziekolwiek byś upadł, pochwycę cię w ramiona. Jestem nawet u bram śmierci. Tam, gdzie już nikt nie może ci towarzyszyć i gdzie już niczego nie możesz zabrać. Ja na ciebie czekam i przemieniam dla ciebie mroki w światło.”

Śpiew: Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych,
Jezu zmartwychwstały ze śladami męki.
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha,
Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie.

L2: Z rozważań Jana Pawła II: „ O Chryste, któryś w swym krzyżu przyjął nasz ludzki świat – świat wczorajszy, dzisiejszy i jutrzejszy: stary świat grzechu. Pozwól mu istnieć na nowo w Twym Zmartwychwstaniu!
Pozwól mu stawać się nowym przez każde serce człowieka nawiedzone mocą Odkupienia.
Do Twych uwielbionych ran, o Chryste Zmartwychwstały, przyjmij wszystkie bolące rany współczesnego człowieka.
Te, o których głośno w społecznych środkach przekazu i te, które bez rozgłosu bolą w ukryciu sumień.
Niech się leczą w tajemnicy Twojego Odkupienia.
Niech się goją i zabliźniają przez Twoją miłosierną miłość, która jest potężniejsza niż śmierć.

Śpiew: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
blaskiem jaśnieje noc.
Nie umrę, nie lecz będę żył,
Bóg okazał swą moc.
Krzyż to jest brama Pana,
jeśli chcesz przez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć.

       1. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest jego łaska
        Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku
       Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić
       Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł aby nas zbawić.

2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom
Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto
Już nie będę się bał – cóż może zrobić mi śmierć?
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń.

       3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym
        wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym
       Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona
       Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona.

L3: Jezu zmartwychwstały, Boże miłosierny,
Od Ciebie mam istnienie, życie i rozum.
Wydaję się w Twoje ręce, powierzam się Tobie.
W Tobie cała moja ufność i nadzieja.
W Tobie całe moje oczekiwanie.
Ty jesteś moim zmartwychwstaniem, moim życiem.
Ciebie tylko pragnę, miłuję i uwielbiam.
Przy Tobie będę trwać na zawsze.
W Tobie znajdę moje jedyne szczęście.

P: Pierwszy dziesiątek: Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Módlmy się, aby uczcić Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Chwała niech będzie Matce Zwycięzcy śmierci i grzechu.
- wraz z nią błogosławimy Chrystusa Zmartwychwstałego
- prośmy Maryję, by utwierdziła wiarę rodzin i wspólnot chrześcijańskich w Polsce i na świecie

L4: Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

L5: Jezu Zmartwychwstały – Boże mój,
Napełnij nasze życie szczęściem aż do dna.
Towarzysz naszym dniom od rana do wieczora.
Wylej na nasze winy Twoje przebaczenie.
Skieruj nasze wysiłki ku Twojej służbie i chwale.
Niech na Tobie spocznie nasze zaufanie.
I podtrzymuj nas w każdej chwili życia.

Mój Boże, umocnij nas na drodze prawości
Przez całe nasze życie i oddalaj od nas to,
Czego moglibyśmy żałować w dniu Twojego przyjścia.
Ulżyj w dźwiganiu naszych grzechów.
Dawaj nam chleb sprawiedliwych.
Oddalaj od nas wszelkie zło.
Prze Twoją miłość zachowaj nas od piekła.

O bardzo mocny! O bardzo miłosierny!
Hojny nasz obrońco!
Najmiłosierniejszy z miłosiernych.
Początek i Koniec wszystkiego!
Ty się litujesz nad biednymi i wydziedziczonymi.
Boże Miłosierdzia!
Nie ma innego Boga tylko Ty Panie!
Chwała Tobie, Zmartwychwstały władco świata.

Śpiew: „Otrzyjcie już łzy płaczący”

1.    Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie, - Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie. - Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. - Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: „Alleluja”!

2.    Darmo kamień wagi wielkiej Żydzi na grób wtoczyli, - Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli, - Na nic straż, pieczęć i skała nad grobem Pana się zdała. - Ref.

3.    Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory, - Wstaje z grobu, kruszy mury, nie zna żadnej zapory; - Zdjęta trwogą straż upada i prawie sobą nie włada. - Ref.

4.    Bądźmy przeto zapewnieni, że choć wszyscy pomrzemy, - Z grobu kiedyś obudzeni, także zmartwychwstaniemy. - I że potem już bezpiecznie z Bogiem żyć będziemy wiecznie. -

 

Tajemnica II - Wniebowstąpienie

 

Śpiew: Ref. Oto jest dzień, który dał nam Pan! Weselmy się i radujmy się w nim! Alleluja, alleluja!

1. Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia,
Ty, który siedzisz na tronie z szafirów,
istot tajemnych otoczony chórem,
Boże chwały wielkiej.

2. Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni,
Czynisz z obłoków posłuszne rydwany,
Jako swych posłów Ty kierujesz wichry,
Boże Stworzycielu.

L1:  Z Dziejów Apostolskich(Dz 1,4.8-11)

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: (…) gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi".  Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: "Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba".

P:  Chrystus, którego Wniebowstąpienie będziemy rozważać, jest Królem przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Właśnie w ten sposób stał się, jak pisze święty Paweł, „pierworodnym wśród umarłych” i potwierdził swoje „pierwszeństwo we wszystkim”. Wzywa nas święty Paweł: „Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do Królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.” Dzisiaj dziękujmy za to Ojcu! A dziękując nieśmy w sobie to królestwo ku wszystkim, tak jak nosił je w sobie sam Chrystus, a potem jego Apostołowie i święci.

Śpiew: Ref. Oto jest dzień, który dał nam Pan! Weselmy się i radujmy się w nim! Alleluja, alleluja!

3. Ty, któryś mówił w krzaku gorejącym,
Ojcze narodu dawnego Przymierza,
Lud prowadziłeś przed czerwone wody,
Boże Ocalenia.

4. Panie kapłanów, królów i proroków,
złota świątynia przybytkiem Twym była,
Tyś jednak wybrał dom swój w naszych sercach,
Boże Miłosierny.

L1: Dziękujmy dziś Ojcu za to, że przyjął do Królestwa Swego umiłowanego Syna Ojca Świętego Jana Pawła II, którego śmierć 11 lat temu dokładnie 2 kwietnia 2005 roku, w wigilię Święta Miłosierdzia w tej bazylice opłakiwaliśmy w łączności z całym Kościołem, a nawet prawie całym światem. Dziś dziękujmy za jego świętość, za to, że mamy pewność jego już wiecznego trwania z Jezusem, który wstąpił do nieba, aby tam w domu Ojca przygotować Jemu i każdemu z nas mieszkanie.

Chwila ciszy.

L2: Z homilii Jana Pawła II:  Wpatrywać się w niebo nie znaczy oczywiście zapominać o ziemi. Wystarczy przypomnieć sobie słowa „dwóch mężów w białych szatach” skierowane do Apostołów uporczywie wypatrujących Jezusa wstępującego do nieba: ”dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?”.
„Niebo” do którego wstąpił Jezus nie oznacza oddalenia, ale jest osłoną i ukryciem obecności, która nigdy nas nie opuszcza, aż do czasu jego przyjścia w chwale. Obecny zaś czas nakłada na nas obowiązek świadectwa, aby w Imię Chrystusa „głoszone było nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom”.

P: Drugi dziesiątek: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Módlmy się, by uczcić wyniesienie Chrystusa w Boskiej chwale – tajemnicę Wniebowstąpienia.
- radujmy się wraz z Najświętszą Panną z chwały niebieskiej Jej Syna
- wychwalajmy Chrystusa – nowego Adama, że znów otworzył ludziom przeznaczenie nieśmiertelności i życia z Bogiem
- powierzajmy Maryi ludzi i narody, które straciły nadzieję chrześcijańską i te, które jej nie znają lub ją zwalczają

L4: Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

Śpiew: Ref. Oto jest dzień, który dał nam Pan! Weselmy się i radujmy się w nim! Alleluja, alleluja!

5. Aby pojednać grzesznych ludzi z Tobą,
dałeś nam Syna, co stał się Człowiekiem,
w Nim okazałeś głębię swej miłości,
Boże Odkupienia.

6. Przyjął On mękę, śmierć i pogrzebanie,
Krwi swej purpurą przywrócił nam życie,
dnia zaś trzeciego powstał z mroków grobu,
Boże Zmartwychwstania.

7. Tobie Najwyższy, pełen majestatu,
razem z Twym Synem i Duchem płomiennym,
sława niech będzie, cześć i dziękczynienie,
Boże zawsze wierny.

L5: Uwielbiamy Cię Panie!
Ty zniżyłeś się do nas, aby nas podnieść.
Ty się upokorzyłeś, aby nas uczcić.
Ty stałeś się ubogim, aby nas ubogacić.
Ty się narodziłeś, aby nas odrodzić.
Ty chrzest przyjąłeś, aby nas oczyścić.
Ty pościłeś, aby nas nasycić.

Byłeś prowadzony jak więzień do arcykapłana, a nas wyzwoliłeś.
Byłeś poddany przesłuchaniu, a nas uczyniłeś sędziami.
Zachowałeś milczenie i tak nas pouczyłeś.
Byłeś policzkowany jak niewolnik, a nas wyzwoliłeś z niewoli.
Byłeś odarty z odzienia, a nas przyodziałeś.
Byłeś przywiązany do słupa, a nasze więzy rozwiązałeś.
Byłeś ukrzyżowany i tak nas ocaliłeś.
Umarłeś i obdarzyłeś nas życiem.
Złożono Cię do grobu, a nas ze śmierci obudziłeś.
Zmartwychwstałeś w chwale i dałeś nam radość i nadzieję.
Wstąpiłeś do nieba i nas tam ze sobą porwałeś.

Jesteś tam na tronie chwały i nas tam wyniosłeś.
Zesłałeś nam Ducha Świętego i nas Nim uświęciłeś.
Bądź błogosławiony, który przychodzisz do nas jaśniejący dobrocią.

Śpiew: 1. To On, nasz Pan i Król  odziany w majestat Swój,
Ziemio, raduj się, Ziemio, raduj się.
Okrywa światłość Go, ucieka ciemność i zło
i drży na Jego głos, i drży na Jego głos
Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go,  jak wielki jest Bóg,
Świat ujrzy to, jak wielki, wielki jest nasz Bóg

2. On czas w swej dłoni ma, od wieków na wieki trwa,
początkiem, końcem On, początkiem, końcem On.
Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch,
Barankiem jest i lwem, Barankiem jest i lwem
Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go,  jak wielki jest Bóg,
Świat ujrzy to, jak wielki, wielki jest nasz Bóg.

 

Tajemnica III - Zesłanie ducha Świętego

 

Śpiew: „Przybądź Duchu Święty”.

Przybądź, Duchu Święty,Spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco łask drogich, przyjdź, światłości sumień.

O, najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie! W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie.

Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa,  daj szczęście bez miary. Amen.

L4:  Z Ewangelii świętego Jana (J 14, 16-18)

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze -  Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.

P: Kościół głoszący mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa uczestniczący w jego zbawczej misji, żyjąc w czasie zanurzony jest w świecie pełnym zmian. Kościół jest wspólnotą ludzi świętych i grzesznych, mocnych i słabych, więc stale potrzebuje oczyszczenia, oświecenia i prowadzenia. I dlatego stale prosi Jezusa o Jego Ducha. Dziś tak, jak w dniu Pięćdziesiątnicy, Kościół potrzebuje i pragnie darów Ducha Świętego. Zatem i my, jako cząstka Kościoła wraz z Maryją wołajmy: przyjdź Duchu Święty i ucz nas modlić się, pracować i uświęcać w Twojej mocy, miłości i pocieszeniu.

Chwila ciszy

L3: Przybądź Duchu Święty.
Przybądź! Wejdź w samą głębię
Serc Twoich wiernych!
Spraw tak, aby każdy odczuł to osobiście
Ku pożytkowi wszystkich.
Tak, by Bóg był wszystkim we wszystkich. Amen.

                                                      Jan Paweł II

Śpiew: Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus,Veni Sancte Spiritus.

Przybądź Duchu Święty
Duchu Bożej miłości
Przybądź Duchu uwielbienia
Przybądź Duchu przebaczenia

       Veni, Sancte Spiritus.

Przybądź Duchu światło nasze
Przybądź Duchu źródło nasze
Przybądź Duchu radości
Przybądź Duchu Święty

       Veni, Sancte Spiritus.

Dawco mądrości i rozumu
Dawco rady i męstwa
Dawco umiejętności i pobożności
Dawco bojaźni Bożej
Dawco wiary i nadziei
Dawco miłości
Dawco miłosierdzia
Przybądź Duchu Święty

       Veni, Sancte Spiritus.

L2: Jezus odpowiedział Nikodemowi: : „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.”
Za kilka dni obchodzić będziemy tysiąc pięćdziesiątą rocznicę przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę.  O wielkim znaczeniu chrztu dla całych dziejów naszego narodu możemy wiele przeczytać i usłyszeć. Dziękujmy za ten wielki dar i dziękujmy za nasz chrzest, przez który każdy z nas otrzymał Boże synostwo. To Boże synostwo nakłada na ochrzczonego obowiązki i odpowiedzialność. Sakrament Chrztu jest początkiem procesu duchowego zmierzającego do przemiany całego życia. Jest darem, który wymaga osobistego zaangażowania i współpracy z Duchem Świętym, aż do osiągnięcia duchowej dojrzałości. Prośmy więc o pomoc Bożą w dochowaniu przyrzeczeń chrzcielnych przez każdego osobiście i przez cały nasz naród, bo jak pisze święty Paweł „wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało”.

P: Trzeci dziesiątek: Zesłanie Ducha Świętego

Módlmy się, aby uczcić wydarzenie zesłania Ducha Świętego.
- wychwalajmy Maryję, która w Duchu Świętym dała życie Odkupicielowi świata
- wychwalajmy Jezusa, że posłał Ducha Świętego do pierwszych uczniów, tak jak daje Go i dziś tym, którzy są jego uczniami
- błagajmy Maryję, całkowicie wierną Duchowi Świętemu, by wyprosiła taką samą wierność Kościołowi polskiemu dziękującemu za tysiąc pięćdziesiąt lat chrześcijaństwa w Polsce

L4: Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

L5: Duchu przemożny, przybądź,
Który umysły ludzkie stwarzasz i ciągle ożywiasz,
Prawdziwy z Boga Boże,
Ojcu równy, Synowi równy, pełen blasku,
Dusze nasze oświeć
Światłością swą, aby już zawsze – z dala
Od wszelkich błędów, mgieł
Słuchały woli Boga, pełniły wolę Boga,
Ufając jej, nieufne
Wobec swej własnej mocy – kochały, lękały się Ojca,
Niczego nie szukając
Oprócz Niego – On źródłem wszelkiego dobra.

                                                      Andrzej Krzycki

Śpiew: Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce.
Obmyj mnie i uświęć mnie,
uwielbienia niech popłynie pieśń. /2x
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał.
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie.
Jezus, tylko Jezus Panem jest.

 

Tajemnica IV - Wniebowzięcie NMP

 

Śpiew: Gwiazdo Zaranna, obleczona w słońce- -módl się za nami.
Chwały Ikono, Dziewico posłuszna-
Gwiazdo Przewodnia, Służebnico Pańska-
Matko żyjących, początku Kościoła-
Bogurodzico, Córo Swego Syna-
Znaku Nadziei, Mieszkanie Mądrości-
Matko Maryjo, godności kobiety -
Wierna Niewiasto stojąca pod krzyżem-
Głosie wolności, Królowo pokoju -
Królowo świata, Matko Miłosierdzia -
Matko Miłości, Pani Wniebowzięta.

L1: Z Księgi Judyty (Jdt 15,9-10)

«Tyś wywyższeniem Jeruzalem,
tyś chlubą wielką Izraela,
tyś wielką dumą naszego narodu.
Tyś wszystko to ręką swoją uczyniła,
dobrze zasłużyłaś się Izraelowi,
i spodobało się to Bogu.
Niech cię Pan Wszechmogący błogosławi
na wieczne czasy!»

P:  Z rozważania świętego Jana Pawła II

Matka Najświętsza w dniu swojego Wniebowzięcia uczy nas prawdy rozradowania się ducha ludzkiego w Bogu Zbawicielu. Czymże innym bowiem jest Wniebowzięcie, jak nie ostateczną radością spełnienia całego Jej życia doczesnego?
„Rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim” – mówi Matka Najświętsza i do nas, którzy bardzo często mimo wszystkich zdobyczy i osiągnięć jesteśmy bliscy rozpaczy.
Mówi to Matka Boża ludziom naszej epoki, która z jakąś obłędną pasją chce się oderwać od Boga, źródła radości i szczęścia, zamiast do niego lgnąć i z Nim szukać wszystkich dróg wewnątrz i na zewnątrz w człowieku, w życiu społecznym, w pracy, w cywilizacji i w rozrywce.

Chwila ciszy

L2: Maryja w momencie zwiastowania mówi o sobie jako o tej, która służy. Z krzyża usłyszeliśmy słowa: „Oto Matka Twoja”. Zwracamy się więc do Niej w każdej sprawie, wiedząc, że nikt tak nie zbliża się do człowieka, nikt tak mu nie służy, jak Matka.
Polecając Ci wszystkie nasze sprawy Maryjo dziś szczególnie prosimy Cię za młodzież. Trwają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. W lipcu do Krakowa przyjadą tysiące młodych, „którzy zwłaszcza dzisiaj przy powszechnym pomieszaniu pojęć, poglądów, idei i celów, często spontanicznie, odruchowo szukają wartości, zasad, a to znaczy w praktyce także wymagań.” (święty Jan Paweł II)
Maryjo Matko – pomagaj organizatorom, przewodnikom, wychowawcom w ich wysiłkach w przygotowaniu Światowych Dni Młodzieży.
Ochroń i osłoń płaszczem swej modlitwy każdego uczestnika tych spotkań. Błogosław młodzież i Ty, Oblubienico Ducha Świętego, wyproś jego obfite dary dla wszystkich, zwłaszcza dla młodych.

Śpiew: O Pani ufność nasza
W  modlitwy Twej obronie.
Chroń nas  / 2x
Królowo Pokoju.

L3: Maryjo wniebowzięta
O Ty, cała dobra i pełna miłosierdzia!
Kto drugi po Twoim Synu
Troszczy się tak jak Ty o rodzaj ludzki?
Kto nas broni bez przerwy w naszych udręczeniach?
Kto nas wyzwala od pokus, które nas napastują?
Kto zadaje sobie tyle trudu żeby wstawiać się za grzesznikami?
Kto staje w ich obronie, gdy wszystko wydaje się stracone?
Dzięki wolności i potędze,
Które Twoim macierzyństwem nabyłaś u Syna
Ocalasz nas przez Twoje prośby i Twe wstawiennictwo.
I dlatego widzimy, że człowiek udręczony
Chroni się u Ciebie,
A uciśniony Twojej przyzywa pomocy.

                                          Św. German

P: Czwarty dziesiątek: wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Módlmy się, by uczcić wniebowzięcie Dziewicy Maryi.
- wychwalajmy Maryję z Nazaretu, Maryję z Betlejem, z ofiarowania w świątyni, z Kany, z Kalwarii, z Wieczernika, która została uwielbiona z duszą i ciałem
- dziękujmy Jezusowi, że dał swej Matce udział w zmartwychwstaniu
- prośmy Maryję, by dała nam radość i nadzieję, że się z Nią połączymy

L 4: Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

L 5: Błogosławionaś Maryjo,
bo oto w Tobie spełnione
tajemnice symboli
dane przez wszystkich proroków.
Błagaj za nami więc Boga
Przez Ciebie urodzonego
By zesłał dla swego Kościoła
Pogodę ducha i pokój.

Niechaj przez moc twojej modlitwy
O Matko Najwyższego
Udzieli On pokoju ziemi
I wszystkim co na niej mieszkają.
Cześć temu, który przyszedł
I który się zrodził z Maryi
I który uczynił Ją matką
I z Niej narodził się Synem.

Śpiew: O Pani ufność nasza
W  modlitwy Twej obronie.
Chroń nas  / 2x
Królowo Pokoju.

 

Tajemnica V - Ukoronowanie NMP

 

L4: Z Apokalipsy św. Jana Apostoła (Ap 12,1)

Potem wielki znak się ukazał na niebie:
Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

P:  Z rozważania świętego Jana Pawła II

Tobie Królowo nieba i ziemi, Niepokalana Dziewico, wybrana przez Boga przed wszelkim stworzeniem jako pośredniczka łask i wzór świętości dla swego ludu, zawierzam dziś na nowo w sposób szczególny cały Kościół, Polskę i świat.
Prowadź swych synów i córki w pielgrzymce wiary i spraw, by stawali się coraz bardziej posłuszni i wierni Słowu Bożemu. Towarzysz każdemu na drodze nawrócenia i świętości, w walce z grzechem i w poszukiwaniu prawdziwego piękna, które zawsze jest  odblaskiem piękna Bożego.
Wyproś także pokój i zbawienie dla wszystkich ludów. Przedwieczny Ojciec, który pragnął byś była Niepokalaną Matką Odkupiciela niechaj za Twoim wstawiennictwem odnowi również i w naszych czasach cuda swojej miłosiernej miłości.

Śpiew: Pokorna służebnico Pana
łamiąca strzały nieprzyjaciela,
miażdżąca głowę węża
Bądź zawsze przy mnie
abym stawał się pokornym sługą
na wzór swego Mistrza i Pana

L2: Spójrz o Maryjo na ludzkość całą,
Na ten świat współczesny, w którym plan Boży
Każe nam żyć i działać.
Twój głos i przykład niech go zachęci, żeby zwrócił wzrok ku Życiu, które jest światłem ludzi
I ku Tobie, która jesteś latarnią zwiastującą Chrystusa, jedyne i najwyższe światło świata.

Uproś dla krajów ogarniętych wojną i całego świata pokój,
Spraw, żeby braćmi byli sobie ludzie – tak jeszcze rozdzieleni,
Poprowadź ich ku wspólnocie bardziej uporządkowanej i bardziej zgodnej.
Cierpiącym, a tylu ich jest i coraz to nowych,
Wśród dzisiejszej niedoli świata – uproś pociechę,
A zmarłym wieczne odpocznienie u Boga. Amen.

L1: Maryjo, Matko nasza, Królowo Polski, Królowo świata, Matko Boga – wstawiaj się za nami u Syna. Ratuj nasz świat od wojny, terroryzmu, zakłamania, niezgody i zbrodni. Doświadczaliśmy już niejednokrotnie potęgi Twojej modlitwy. Tyle razy w historii byłaś ratunkiem dla świata – dziękujemy Ci za to. Dziękujemy, za Lepanto, za Wiedeń, za Częstochowę, za bitwę warszawską i za każdą Twoją pomoc dla zagrożonych. Kardynał Hlond mówił: „Ratunek jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję”.
Z wiarą i nadzieją prosimy Cię Matko Miłosierdzia – ratuj świat i chroń naszą Ojczyznę tak często doświadczaną wojnami i przemocą.

Śpiew: „Z dawna Polski Tyś Królową”

1.    Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo! - Ty za nami przemów słowo, Maryjo - Ociemniałym podaj rękę, - Niewytrwałym skracaj mękę, Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo.

2.    Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo. - Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo. - Przez Twego Syna konanie - Uproś sercom zmartwychwstanie, - W Ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo.

3.    Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo. - Ty za nami przemów słowo, Maryjo. - Miej w opiece naród cały, - Który żyje dla Twej chwały, - Niech rozwija się wspaniały, Maryjo.

L3: Przez wstawiennictwo Maryi prośmy słowami modlitwy błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki:

Od krwi braci, którą wróg rozlewa,
Od dławionego sumienia,
Od lęku przed przyszłością
Zachowaj nas Panie.

Od deprawacji naszych dzieci,
Od zniewolenia umysłów,
Od męki i od mściwości
Zachowaj nas Panie.

Od tortur zadawanych młodym,
Od poniżenia naszego człowieczeństwa,
Od tych, którzy nas okłamują
Zachowaj nas Panie.

Od zerwania więzi ludzkiej,
Od hańby duchowej,
Od szaleństwa
Zachowaj nas Panie.

Od znieważania tego, co jest godne i święte,
Od zwątpienia w to, co jest największe,
Od zła niedobrej rozłąki
Zachowaj nas Panie.

Do solidarności z narodem,
Do wszystkiego, co jest dobre i nowe,
Do życia czystego
Jezu, udziel nam siły. Amen.

P: Piąty dziesiątek: Ukoronowanie Matki Bożej.

Módlmy się, by uczcić ukoronowanie Matki Bożej.
- pozdrówmy wraz z całym Kościołem, Maryję, uczestniczącą w duchowym królestwie Chrystusa Odkupiciela
-  chwała niech będzie Jezusowi, że pozwolił swojej Matce uczestniczyć w szerzeniu swego Królestwa!
O Matko Kościoła, Królowo świata, Królowo Polski, prosimy Cię, ogarnij swoją macierzyńską opieką całą ziemię.

                                                             Jan Paweł II, Lourdes 14 VII 1983 r

L31: Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu... O mój Jezu...

Śpiew: „Królowej anielskiej”

1.    Królowej Anielskiej śpiewajmy, - Różami uwieńczmy Jej skroń; - Jej serca w ofierze składajmy, - Ze łzami wołajmy doń: - O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, - Bądź Ty zawsze Matką nam. - O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, - Bądź Ty zawsze Matką nam.

2.    Przez Ciebie, o Matko miłości, - Łask wszelkich udziela nam Bóg; - A my Ci hołd dajem wdzięczności, - Upadłszy do Twoich nóg. - O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała: - Wszelkich cnót rozlewasz woń!

3.    O Tronie, Ty Boga wiecznego, - O Słońce nadziei i łask, - O Różdżko przedziwna Jessego, - Jak wielki cnót Twych jest blask. - O, Maryjo, bądź nam pozdrowiona, - Bądź Ty zawsze Matką nam!

L2: O Maryjo, nasza Pośredniczko!
W Tobie rodzaj ludzki ma całą swa radość.
Od Ciebie oczekuje opieki
I w Tobie tylko znajduje swoje schronienie.

Patrz, i ja także przychodzę z całą gorliwością,
Bo nie mam odwagi zbliżyć się do Twojego Syna
I dlatego proszę o Twe wstawiennictwo,
Aby otrzymać zbawienie.

O Ty, która jesteś współczująca,
O ty, która jesteś Matką Boga
Pełnego miłosierdzia,
Miej litość i nade mną.

                                          Św. Efrem

P: Słowo na zakończenie

Śpiew: Jezus zwyciężył, to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem, o alleluja,
Po wieczne czasy Królem królów jest.
Jezus jest Panem /4x
Tylko Jezus jest Panem
Jezus jest Panem
On jest Panem ziemi tej.