Wydrukuj tę stronę

Rekolekcje 14-17.01.12

 

Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku n. Dunajcem
zaprasza na kolejne już rekolekcje oazowe o modlitwie

„UMIŁOWAĆ ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU”

14-17.01.2012r

„Chciałbym stwierdzić z radością, że dziś w Kościele mamy «wiosnę eucharystyczną»: jakże wiele osób trwa w milczeniu przed Tabernakulum, aby zagłębić się w rozmowę miłości z Jezusem! Cieszy to, że tak wiele grup młodych ludzi odkrywa na nowo piękno modlitwy w czasie adoracji Najświętszej Eucharystii. Modlę się, aby ta «wiosna» eucharystyczna szerzyła się coraz bardziej we wszystkich parafiach” (Benedykt XVI, 17.11.2010).

Nieważne czy lub w ilu oazach już uczestniczyłeś, jaką pełnisz posługę, ile masz lat. Ważne jest to, czego pragniesz:

  • chcesz odnowić swoją więź z Jezusem Chrystusem;
  • chcesz doświadczyć «wiosny» eucharystycznej i być jej świadkiem w swojej parafii
  • chcesz trwać w milczeniu przed Tabernakulum, aby zagłębić się w rozmowę miłości z Jezusem;
  • tęsknisz, żeby doświadczyć przemieniającej mocy Słowa Bożego i Eucharystii;

Jeśli nosisz w sobie takie pragnienia, to zapraszamy na rekolekcje:  „Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie.” (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 25)

Miejsce: Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem

Prowadzący: Ks. dr Stanisław Szczepaniec – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uczestnicy: Uczestnicy: młodzież, studenci, dorośli, małżeństwa, osoby konsekrowane, klerycy, kapłani, którzy pragną odnowić swoją więź z Jezusem Chrystusem, chcą trwać w milczeniu przed Tabernakulum, aby zagłębić się w rozmowę miłości z Jezusem, pragną doświadczyć «wiosny» eucharystycznej i być jej świadkiem w swojej parafii, wspólnocie, rodzinie.

Termin: 14-17.01.2012 r. Wersja z wypoczynkiem: 14-20.01.2012r. (17-20.01 – wypoczynek): po zakończeniu rekolekcji, istnieje możliwość przedłużenia pobytu i wypoczynku organizując sobie czas indywidualnie.

Koszt (wersja bez wypoczynku): dorośli – 220 zł; uczniowie i studenci – 190 zł; dzieci – 150 zł.

Zgłoszenia: do 8.01.2012r.

Zgłoszenia

   1. Wersja elektroniczna – cdor@oaza.pl
   3. Osoby nie posiadające Internetu zgłaszają się telefonicznie: +48 660 447 475
   4. Zadatek na konto podane w karcie uczestnictwa.

Część opłaty w formie bezzwrotnego zadatku: (150 zł od osoby) wpłacamy na konto:
Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu Światło-Życie" – DOR
Bank Spółdzielczy w Krościenku n. D., nr konta: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102,
z dokładnym zaznaczeniem tytułu wpłaty (kto, nazwa rekolekcji).

   5. Potwierdzenie przyjęcia do oazy rekolekcyjnej przez CDOR – w wersji elektronicznej (email).

Kontakt:

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (CDOR)
ul. Ks. F. Blachnickiego 2,
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. 018 2623235; 660 447 475 (Grażyna Miąsik),
email: cdor@oaza.pl

Świadectwa z poprzednich rekolekcji:

http://www.oaza.pl/dokument.php?id=2475;
http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3399