Wydrukuj tę stronę

Jesteśmy domownikami Boga

 

JESTEŚMY DOMOWNIKAMI BOGA

Słowo wstępne
Uwagi dla prowadzących
Modlitwa do Ducha Świętego


Pan Jezus zaprasza do siebie

Spotkanie w grupie
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Materiały do pobrania

Poznajemy dom Boga

Spotkanie w grupie
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Materiały do pobrania


Idziemy do domu Boga

Spotkanie w grupie
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Materiały do pobrania


Poznajemy Gospodarza

Spotkanie w grupie
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Materiały do pobrania


Poznajemy mieszkańców domu Boga - świętych

Spotkanie w grupie
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Materiały do pobrania


Jesteśmy Bożą rodziną

Spotkanie w grupie
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Materiały do pobrania


Jesteśmy Bożą świątynią

Spotkanie w grupie
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Materiały do pobrania


Podsumowanie i autorefleksja

Spotkanie w grupie
Celebracja zakończenia pierwszego etapu formacji
Materiały do pobrania

__________


ZESZYT DLA PROWADZĄCEGO
ZESZYT DLA DZIECI
można zakupić pisząc na adres: jst0106@gmail.com
Zeszyt dla prowadzącego zawiera, zamieszczone na tej stronie, teksty spotkań i adoracji Najświetszego Sakramentu.
Zeszyt dla dzieci zawiera potrzebne dzieciom w czasie spotkania w grupach teksty, miejsce na wklejenie podsumowania oraz teksty adoracji. Pozwala również chętnym dzieciom na zabawę w kolorowanie obrazków ilustrujących poszczególne tematy.