Droga krzyżowa 6

 

pobierz: doc pdf

Wierzę – żyć darem sakramentów świętych


Uwagi wstępne.
 

Należy przygotować portrety świętych podpisane: Święty…. módl się za nami

 1. św. Agnieszka
 2. św. Joanna Beretta Molla
 3. św. ojciec Pio
 4. bł. Jan Paweł II
 5. św. brat Albert
 6. bł. Matka Teresa z Kalkuty
 7. św. Augustyn
 8. św. Monika
 9. św. Jan Maria Vianney
 10. bł. Karolina Kózkówna
 11. bl. Ks. Jerzy Popiełuszko
 12. św. Faustyna
 13. bł. Piotr Frassatti
 14. napis (taki sam kształt i format jak portrety): Święci nasi Patronowie, módlcie się za nami

Portrety mogą być przyklejane do dekoracji z poprzednich Dróg krzyżowych (każda Droga krzyżowa jakoś tę dekorację uzupełnia) pomiędzy literami KOŚCIÓŁ – jeśli dekoracja jest odpowiednio duża. Wtedy powinny mieć wielkość ok. połowy kartki z zeszytu (mniejsze będą nierozpoznawalne i podpis będzie nieczytelny).

Jeśli dekoracja jest mniejsza wykorzystujemy „rzekę Jordan” ze scenki do Drogi krzyżowej o sakramentach chrztu i bierzmowania, na której dzieci przyklejały swoją modlitwę. Portrety świętych wielkości A5 (lub większe) ustawiamy „na rzece” pomiędzy karteczkami dzieci. Jest to też symbol, że świętość i każdy charyzmat ma swoje pierwotne źródło w sakramencie chrztu. Po zakończeniu nabożeństwa lub przy innej okazji warto o tym z dziećmi porozmawiać. Portrety dzieci przyklejają lub stawiają w czasie śpiewu piosenki.

Modlitwa wstępna

Śpiew: Rysuję krzyż…

Wychodzą ministranci z krzyżem i świecami i 14 dzieci z portretami świętych. Dzieci z portretami wraz z ministrantami „wędrują od stacji do stacji”. W czasie śpiewu piosenki kolejne dziecko przynosi „swój” portret, umieszcza na dekoracji i staje z boku (nie wraca do procesji).

Ksiądz: Świadek to taka osoba, która wobec innych ludzi potwierdza prawdziwość swoich wyborów w życiu. Ma odwagę przyznać się do obecności przy kimś lub przy czymś, co jest ważne. Pan Jezus pragnie, byśmy byli Jego świadkami – świadkami Jego miłości i obecności wśród nas. Tę wielką miłość do nas potwierdził swoją męką i śmiercią na krzyżu. Dzisiaj drogą krzyżową pójdą razem z nami świadkowie tej wielkiej miłości Jezusa i wiary w Niego - święci. Oni uwierzyli Jemu i nie zawiedli się, bo prawdziwie żyli darem sakramentów świętych. A my w tej drodze krzyżowej chcemy się od nich tego uczyć.

Śpiew:

Twój krzyż – moją siłą, Twoja droga - moją,
Pomóż coraz bardziej swoją czynić - Twoją.
Razem ze świętymi chcę ku Tobie kroczyć,
Oni nie pozwolą mi z Twej drogi zboczyć.

STACJA I – Pan Jezus na śmierć skazany

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Twój krzyż – moją siłą, Twoja droga - moją, 
Pomóż coraz bardziej swoją czynić - Twoją.
Razem ze świętymi chcę ku Tobie kroczyć,
Oni nie pozwolą mi z Twej drogi zboczyć.

Osoba I: Pokorny Panie Jezu wpatruję się w Ciebie, gdy przyjmujesz niesprawiedliwy wyrok śmierci. I patrzę na świętą Agnieszkę. Ona poszła Twoimi śladami. Z miłości do Ciebie, jako młoda dziewczyna oddała swoje życie – została ścięta mieczem. Żyła darem sakramentu chrztu i czerpała z niego siłę.
Osoba II: Prosimy Cię, pokorny Panie Jezu, przymnóż nam wiary i daj odwagę, byśmy stawali się mężnymi świadkami Twojej miłości. Święta Agnieszko, módl się za nami.

Wszyscy: Święta Agnieszko, módl się za nami.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA II – Pan Jezus bierze krzyż na ramiona

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Twój krzyż – moją siłą, Twoja droga - moją, 
Pomóż coraz bardziej swoją czynić - Twoją.
Razem ze świętymi chcę ku Tobie kroczyć,
Oni nie pozwolą mi z Twej drogi zboczyć.

Osoba I: Odważny Panie Jezu, Ty z wielką miłością wyciągasz ramiona po krzyż – znak swojej śmierci. A Święta Joanna Beretta Molla umiała tak pięknie Cię w tej miłości naśladować. Umocniona darem sakramentu małżeństwa, miała siłę by oddać swoje życie, ratując w ten sposób dziecko, które już żyło pod jej sercem.
Osoba II: Prosimy Cię, Panie Jezu, dodawaj nam siły byśmy byli odważnymi świadkami Twojej miłości. Umacniaj naszą wiarę w Twoją obecność w sakramentach świętych. Święta Joanno, módl się za nami.

Wszyscy: Święta Joanno, módl się za nami.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA III – Pierwszy upadek Pana Jezusa pod krzyżem

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Twój krzyż – moją siłą, Twoja droga - moją, 
Pomóż coraz bardziej swoją czynić - Twoją.
Razem ze świętymi chcę ku Tobie kroczyć,
Oni nie pozwolą mi z Twej drogi zboczyć.

Osoba I: Kochający Panie Jezu, na drodze krzyżowej potykasz się i upadasz. Uczysz nas powstawać z naszych upadków. Dajesz nam kapłanów, którzy w Twoim imieniu odpuszczają nam grzechy i uczą żyć darem sakramentu pokuty. Tak bardzo jednoczył się z Tobą święty Ojciec Pio. Długie godziny spędzał w konfesjonale posługując ludziom - z miłości do Ciebie.
Osoba II: Prosimy Cię, kochający Panie Jezu, ucz nas żyć darem sakramentu pojednania. Przymnażaj nam wiary w Twoją obecność w tym sakramencie. Święty ojcze Pio, módl się za nami.

Wszyscy: Święty ojcze Pio, módl się za nami.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA IV – Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Twój krzyż – moją siłą, Twoja droga - moją, 
Pomóż coraz bardziej swoją czynić - Twoją.
Razem ze świętymi chcę ku Tobie kroczyć,
Oni nie pozwolą mi z Twej drogi zboczyć.

Osoba I: Samotny Panie Jezu, w drodze na Golgotę spotykasz swoją Mamę. Ona cierpi z Tobą. I cierpi z każdym człowiekiem. Tak bardzo jednoczył się z Maryją błogosławiony Jan Paweł II. Powtarzał Jej nieustannie: totus Tubus, co znaczy: cały Twój. On często prosił chorych i cierpiących o modlitwę, modlił się z nimi i za nich. Ukazywał jak ważne jest cierpienie i jak żyć darem sakramentu namaszczenia chorych.
Osoba II: Prosimy Cię, Panie Jezu, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w sakramencie namaszczenia chorych. Ucz nas rozumieć sens choroby i cierpienia. Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami.

Wszyscy: Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA V – Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Panu Jezusowi

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Twój krzyż – moją siłą, Twoja droga - moją, 
Pomóż coraz bardziej swoją czynić - Twoją.
Razem ze świętymi chcę ku Tobie kroczyć,
Oni nie pozwolą mi z Twej drogi zboczyć.

Osoba I: Zmęczony Panie Jezu, na drodze krzyżowej pomaga Ci nie tylko Szymon z Cyreny. Przez ponad dwa tysiące lat tak wielu świętych wspólnie z Tobą dźwigało Twój krzyż, pomagając ludziom cierpiącym. Jednym z nich był święty brat Albert Chmielowski. Żył z ubogimi i pomagał im nieść krzyż ubóstwa. Z Twojej obecności w sakramentach Eucharystii i pokuty czerpał odwagę i siłę.
Osoba II: Prosimy Cię, Panie Jezu, ucz nas coraz mocniej wierzyć, że jesteś obecny w sakramencie Eucharystii i dajesz nam w nim siłę do służenia potrzebującym. Święty bracie Albercie, módl się za nami.

Wszyscy: Święty bracie Albercie, módl się za nami.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA VI – Pan Jezus umacnia Weronikę

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Twój krzyż – moją siłą, Twoja droga - moją, 
Pomóż coraz bardziej swoją czynić - Twoją.
Razem ze świętymi chcę ku Tobie kroczyć,
Oni nie pozwolą mi z Twej drogi zboczyć.

Osoba I: Cierpiący Panie Jezu, na swojej drodze spotykasz Weronikę. Gdy patrzę, z jaką miłością dotyka ona Twojej twarzy, widzę błogosławioną Matkę Teresę z Kalkuty. Ona z taką samą miłością dotykała umierających, by im pomagać. Aby mieć do tego siły, każdego dnia długo adorowała Cię obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Osoba II: Panie Jezu, bardzo chcemy być świadkami Twojej miłości, Prosimy Cię, ucz nas żyć darem sakramentów świętych, abyśmy w twarzach innych osób, widzieli Twoją twarz. Błogosławiona Matko Tereso, módl się za nami.

Wszyscy: Błogosławione Matko Tereso, módl się za nami.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA VII – Drugi upadek Pana Jezusa pod krzyżem

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Twój krzyż – moją siłą, Twoja droga - moją, 
Pomóż coraz bardziej swoją czynić - Twoją.
Razem ze świętymi chcę ku Tobie kroczyć,
Oni nie pozwolą mi z Twej drogi zboczyć.

Osoba I: Przebaczający Panie Jezu, upadasz po raz drugi. Uczysz nas, że z każdego upadku trzeba powstawać. A gdy podnosimy się, zbliżamy się jeszcze bardziej do Ciebie. Tak było w życiu świętego Augustyna. On wiele razy upadał i odwracał się od Ciebie. A gdy nawrócił się, Ty przebaczyłeś mu grzechy i umocniłeś go sakramentem chrztu świętego.
Osoba II: Prosimy Cię, Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę w moc Twojej miłości. Ucz nas żyć darem sakramentu chrztu świętego. Święty Augustynie, módl się za nami.

Wszyscy: Święty Augustynie, módl się za nami.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA VIII – Pan Jezus upomina niewiasty

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Twój krzyż – moją siłą, Twoja droga - moją, 
Pomóż coraz bardziej swoją czynić - Twoją.
Razem ze świętymi chcę ku Tobie kroczyć,
Oni nie pozwolą mi z Twej drogi zboczyć.

Osoba I: Pocieszający Panie Jezu, na swojej drodze spotykasz kobiety, które płaczą nad Twoim cierpieniem. Ty nie chcesz ich łez, ale wskazujesz im drogę nawrócenia. Dlatego święta Monika nie tylko płakała przez wiele lat. Ona żyła darem Twoich sakramentów i gorąco, z wielką wiarą modliła się o nawrócenie syna.
Osoba II: Prosimy Cię, Panie Jezu, ucz nas pięknie i wytrwale się modlić. Umacniaj naszą wiarę w Twoją obecność w sakramentach świętych. Święta Moniko, módl się za nami.

Wszyscy: Święta Moniko, módl się za nami.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA IX – Trzeci upadek Pana Jezusa pod krzyżem

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Twój krzyż – moją siłą, Twoja droga - moją, 
Pomóż coraz bardziej swoją czynić - Twoją.
Razem ze świętymi chcę ku Tobie kroczyć,
Oni nie pozwolą mi z Twej drogi zboczyć.

Osoba I: Poraniony Panie Jezu, Twój trzeci upadek jest najbardziej dotkliwy i bolesny. Krzyż wydaje się coraz cięższy. Coraz trudniej jest powstać. Uczysz nas wytrwałości w walce z naszymi słabościami i grzechami. I dajesz nam świętych do pomocy. Święty Jan Maria Vianney wytrwale modlił się i pościł, aby dobrze pomagać ludziom w nawracaniu się.
Osoba II: Prosimy Cię, Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę w Twoją obecność w sakramencie pokuty. Ucz nas dobrze z niego korzystać. Święty Janie Mario Vianney, módl się za nami.

Wszyscy: Święty Janie Mario Vianney, módl się za nami.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA X – Pan Jezus daje swoją szatę

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Twój krzyż – moją siłą, Twoja droga - moją, 
Pomóż coraz bardziej swoją czynić - Twoją.
Razem ze świętymi chcę ku Tobie kroczyć,
Oni nie pozwolą mi z Twej drogi zboczyć.

Osoba I: Ubogi Panie Jezu, żołnierze zabierają Ci szaty. Swoim obnażeniem pokazujesz, że człowieka można pozbawić wszystkiego – ubrania, zdrowia, przyjaciół, a nawet życia. Jednak nie można odebrać mu godności dziecka Bożego. Rozumiała to błogosławiona Karolina. Napełniona mocą Ducha Świętego, miała odwagę bronić daru dziecięctwa Bożego, za cenę śmierci męczeńskiej. Ona umiała pięknie żyć darem sakramentu bierzmowania.
Osoba II: Prosimy Cię, Panie Jezu, umocnij naszą wiarę w Twoją obecność w tym sakramencie. Pomóż nam dobrze przygotować się do jego przyjęcia. Błogosławiona Karolino, módl się za nami.

Wszyscy: Błogosławiona Karolino, módl się za nami.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA XI – Pan Jezus przybity do krzyża

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Twój krzyż – moją siłą, Twoja droga - moją, 
Pomóż coraz bardziej swoją czynić - Twoją.
Razem ze świętymi chcę ku Tobie kroczyć,
Oni nie pozwolą mi z Twej drogi zboczyć.

Osoba I: Ukrzyżowany Panie Jezu, przybijają Twoje ręce i nogi, a Ty modlisz się: Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Za swoich prześladowców modlił się również błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Miał odwagę i siłę do takiej modlitwy, bo całym sercem żył darem sakramentu kapłaństwa i codziennie sprawowaną Eucharystią.
Osoba II: Prosimy Cię, Panie Jezu, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w osobie każdego kapłana oraz w sakramencie kapłaństwa. Pomagaj nam być Twoimi świadkami – ucz nas modlić się za tych, którzy nas krzywdzą. Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, módl się ze nami.

Wszyscy: Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, módl się ze nami.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA XII – Pan Jezus daje nam swoje życie

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Twój krzyż – moją siłą, Twoja droga - moją, 
Pomóż coraz bardziej swoją czynić - Twoją.
Razem ze świętymi chcę ku Tobie kroczyć,
Oni nie pozwolą mi z Twej drogi zboczyć.

Osoba I: KonającyPanie Jezu, umierasz na krzyżu, a żołnierz przebija Twój bok. Wypływają z niego krew i woda. Do świętej Faustyny powiedziałeś, że wtedy z Twojego serca wypłynęły zdroje miłosierdzia dla całego świata. I w nim mają początek wszystkie sakramenty Kościoła. Święta Siostra Faustyna umiała żyć ich darem. Dlatego miała siłę, by mówić całemu światu o Twoim nieskończonym miłosierdziu.
Osoba II:Prosimy Cię, Panie Jezu, ucz nas żyć darem sakramentów świętych. Pomagaj nam być miłosiernymi, jak Ty jesteś miłosierny. Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

Wszyscy: Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA XIII – Pan Jezus złożony w ramiona Maryi

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Twój krzyż – moją siłą, Twoja droga - moją, 
Pomóż coraz bardziej swoją czynić - Twoją.
Razem ze świętymi chcę ku Tobie kroczyć,
Oni nie pozwolą mi z Twej drogi zboczyć.

Osoba I: Kochający Panie Jezu, Twoje ciało zdejmują z krzyża i składają w ramiona Maryi. Gdy patrzymy, jak Ona z miłością je przytula, uczymy się adorować Ciebie ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Od Maryi uczył się też błogosławiony Piotr Frassati. On każdego dnia przebywał z Tobą na adoracji i czerpał siłę z sakramentu Eucharystii.
Osoba II: Prosimy Cię, Panie Jezu, ucz nas być świadkami Twojej obecności w sakramencie Eucharystii. Pomagaj nam z czystym sercem przyjmować Twoje Ciało, abyśmy stawali się coraz lepszymi i nie ustali w drodze do nieba. Błogosławiony Piotrze Frassati, módl się za nami.

Wszyscy: Błogosławiony Piotrze Frassati, módl się za nami.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA XIV – Pan Jezus złożony do grobu

Aklamacja
Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew:
Twój krzyż – moją siłą, Twoja droga - moją, 
Pomóż coraz bardziej swoją czynić - Twoją.
Razem ze świętymi chcę ku Tobie kroczyć,
Oni nie pozwolą mi z Twej drogi zboczyć.

Osoba I: Miłosierny Panie Jezu, Twoje ciało składają w grobie. Ty jednak po trzech dniach zmartwychwstajesz. I jesteś z nami na zawsze. W świętych dajesz nam wzór, jak kochać Ciebie i ludzi. Pokazujesz też, jak wielkim skarbem są sakramenty święte.
Osoba II: Prosimy Cię, Panie Jezu, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w sakramentach świętych. Ucz nas żyć ich darem i naśladować świętych. Wszyscy święci patronowie, módlcie się za nami.

Wszyscy: Wszyscy święci patronowie, módlcie się za nami.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Zakończenie

Ksiądz: Panie Jezu, przeszedłeś tę drogę krzyżową z miłości do nas. Blisko Ciebie byli święci – zarówno dzieci, jak i dorośli. Poprzez ich przykład, pokazałeś nam, jak piękne jest życie wypełnione Twoją obecnością. Dlatego chcemy ich naśladować. Być bardzo blisko Ciebie. Chcemy więc teraz uklęknąć przed Tobą ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Chcemy wpatrywać się w Twoje Ciało i dziękować Ci za Twoją miłość i dar świętych, którzy są dla nas przykładem. Pragniemy Cię prosić o siłę i o odwagę dla nas, byśmy każdego dnia umieli żyć darem sakramentów świętych.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Śpiew: Pieśń i wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Ksiądz: Panie Jezu, dziękujemy Ci, że dałeś nam świętych, którzy w piękny sposób, każdego dnia, żyli darem sakramentów świętych. Ty chcesz, abyśmy uczyli się tego od nich. Dziękujemy Ci za ten wielki dar i prosimy, pomóż nam dostrzegać, jak bardzo na kochasz. Dodaj nam siły i odwagi, abyśmy słowem i czynem świadczyli o Twojej miłości.

5 - 7 minut modlitwy w ciszy

Ksiądz: Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w sakramentach świętych. W nich Ty przychodzisz do naszych serc i nas uświęcasz. Bądź uwielbiony Panie Jezu we wszystkich świętych dzieciach, kobietach i mężczyznach, którzy pokazują nam, jak żyć darem sakramentów. Bądź uwielbiony w naszym życiu, w każdym słowie i czynie. Tobie chwała i cześć, na wieki wieków. Amen.

Pieśń na zakończenie adoracji.

Rozważania przygotowała Marta Prochacka