Droga krzyżowa 1

 
pobierz tekst pdf doc

pobierz znaki sakramentów  do wydrukowania doc


Wierzę – tajemnica sakramentów świętychUwagi wstępne.


Poszczególne stacje Drogi krzyżowej zapowiada prowadzący ją kapłan. Do czytania rozważań należy wybrać dwójkę dzieci, spokojnie, wyraźnie i wolno czytających. Przed rozpoczęciem nabożeństwa warto przećwiczyć śpiew.

W widocznym miejscu (i takim, aby nie przeszkadzała) przygotowujemy dekorację, która będzie wykorzystywana w czasie nabożeństw Drogi krzyżowej dla dzieci przez cały okres Wielkiego Postu: duży krzyż z umieszczonym na nim, wyciętym z mocno czerwonego kartonu, zranionym sercem. Z serca wychodzi – podobnie jak na obrazie Jezusa Miłosiernego – siedem promieni: trzy blade i cztery czerwone. Należy unikać promieni białych (lepiej gdy są bladoróżowe lub tp.), aby uniknąć skojarzeń z barwami narodowymi. Promienie najlepiej wykonać z wąskich wstążek. Trzeba je dosyć mocno przymocować do krzyża i do podłoża, gdyż na nich dzieci będą przypinać znaki sakramentów. Krzyż i promienie od dołu otacza – jak wyciągnięte ramiona – złoty łuk (połowa koła) Krzyż jest, mniej więcej jego średnicą. Łuk można zrobić z drutu lub przeciętego plastikowego koła (tzw. hula-hop; do kupienia w sklepach zabawkarskich). Na nim przymocowujemy, pomalowany na złoto, pas kartonu szerokości ok. 20 cm (w zależności od wielkości dekoracji), lub drut (czy plastik) otaczamy szarym papierem, z którego, poprzez odpowiednie zgniecenie, formujemy łuk o odpowiedniej grubości. Papier najlepiej pomalować złotą farbą w spray-u. Na łuku dzieci będą przypinać litery, które utworzą napis Kościół. Musi więc on być dosyć mocny. Koniecznie należy dyskretnie zaznaczyć miejsca dla poszczególnych liter, aby zostały one rozmieszczone równomiernie na całym łuku.

Do przeprowadzenia Drogi krzyżowej należy przygotować: znaczki sakramentów, każdy o średnicy ok. 20 cm (do pobrania ze strony internetowej www.rokwiary.pl zakładka grupy/propozycje spotkań z dziećmi) i czerwone litery K, O, Ś, C, I, Ó, Ł każda o wysokości ok. 20 cm (lub umieszczona na kartoniku o wymiarach ok. 20cmx20cm).

Przy poszczególnych stacjach Drogi krzyżowej, czasie śpiewu, wskazane dzieci podchodzą do krzyża i umieszczają swoje kartoniki w odpowiednim miejscu. Przy dekoracji należy położyć pudełko ze szpilkami, albo podkleić kartoniki taśmą dwustronnie klejącą. Należy nauczyć dzieci, aby swoje kartoniki mocowały bardzo starannie, (przynajmniej dwoma szpilkami), aby powstała ładna dekoracja. Znaczki sakramentów powinny być mocowane osią wzdłuż wstążek (nie pionowo) i ok. 30 cm od dołu, nad złotym łukiem. (W następnych tygodniach, w czasie nabożeństw Drogi krzyżowej dzieci będą umieszczać pod znaczkami sakramentów kartoniki z napisami). Znaczki mocujemy w kolejności „od zewnątrz do środka”, na zmianę – najpierw do najbardziej zewnętrznej wstążki po lewej stronie, drugi do najbardziej zewnętrznej wstążki po prawej stronie itd. Ostatni znaczek mocujemy do środkowej wstążki i koniecznie wyżej niż pozostałe – to znaczek sakramentu Eucharystii, który jest jakoś „źródłem i szczytem” pozostałych. (Powinien on być umocowany na tyle wysoko, aby w czasie Drogi krzyżowej o sakramencie Eucharystii można było poprowadzić od niego strzałki do pozostałych znaczków).

Do dekoracji mocowane są na zmianę: litera, znaczek, litera, znaczek…

Po nabożeństwie, lub w innym terminie warto z zainteresowanymi dziećmi porozmawiać o dekoracji, która powstała, „rozszyfrować” treść znaczków poszczególnych sakramentów, zwrócić uwagę na obecność Chrystusa w Kościele i „na wzajemne powiązania” Kościoła i sakramentów świętych.

 

Modlitwa wstępna


Śpiew: Rysuję krzyż…

W czasie śpiewu przed ołtarz wychodzą ministranci z krzyżem i świecami oraz siedmioro dzieci ze znaczkami sakramentów i siedmioro dzieci z literami. Wszystkie dzieci wędrują za krzyżem od stacji do stacji. W czasie śpiewu przy poszczególnych stacjach kolejne dzieci idą od „stacji do dekoracji” i umieszczają swoje kartoniki na niej - w odpowiednim miejscu. Te, które już umieściły swoje „rekwizyty” na dekoracji, pozostają przed ołtarzem, w miejscu wcześniej im wskazanym (trzeba unikać sytuacji, gdy te dzieci wędrują po kościele szukając np. koleżanki, czy kolegi).

Ksiądz: Panie Jezu, wyruszamy wraz z Tobą – Twoją drogą krzyżową. Pomóż nam w tej wędrówce zobaczyć jak wielkimi darami są sakramenty święte, które wysłużyłeś nam swoim cierpieniem. Daj nam zrozumieć, że te skarby zostawiłeś dla nas w Kościele. Pomóż mocno uwierzyć, że w Kościele pozostałeś z nami aż do skończenia świata. W Kościele Twoja męka i zmartwychwstanie ciągle się dzieją. W Kościele – mocą Ducha Świętego – Ty dajesz nam Siebie w sakramentach świętych.

STACJA I – Pan Jezus na śmierć skazany

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (W czasie śpiewu do dekoracji podchodzi dziecko z literą K i umieszcza ją w odpowiednim miejscu).

Twój krzyż, Panie Jezu, źródłem życia mego,
W mym Kościele widzę Ciebie - Boga Żywego.
W sakramentach świętych Twe przyjmuję dary,
Sakramenty dla mnie są wyznaniem wiary.

 Osoba I: Panie Jezu, stoisz przed tłumem, zakrwawiony, w cierniowej koronie i słuchasz jak krzyczą: Ukrzyżuj! Cicho przyjmujesz wyrok śmierci.
Osoba II: Wierzę, Panie Jezu, całym sercem, że przyjąłeś ten najbardziej krzywdzący wyrok, aby nas zbawić i uświęcić. Pomóż nam zrozumieć, że ten dar pozostawiłeś nam w Kościele pod postacią znaków - w sakramentach świętych. Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA II – Pan Jezus bierze krzyż

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (W czasie śpiewu dziecko umieszcza na zewnętrznej wstążce po lewej stronie na dekoracji znaczek sakramentu chrztu i umieszcza go).

Twój krzyż, Panie Jezu, źródłem życia mego,
W mym Kościele widzę Ciebie - Boga Żywego.
W sakramentach świętych Twe przyjmuję dary,
Sakramenty dla mnie są wyznaniem wiary.

Osoba I: Panie Jezu, nie wystarczyło okrutne biczowanie i ukoronowanie cierniową koroną. Teraz żołnierze wkładają Ci na ramiona ciężki krzyż. Bierzesz go z miłością.
Osoba II: Wierzę, Panie Jezu, że tą miłością, z którą przytuliłeś krzyż, aby nas uświecić, teraz kochasz każdego z nas w swoim Kościele. Daj nam z radością przyjmować tę miłość w Twoich świętych sakramentach.  Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA III – Pan Jezus po raz pierwszy upada

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (W czasie śpiewu dziecko umieszcza na dekoracji literę „O”).

Twój krzyż, Panie Jezu, źródłem życia mego,
W mym Kościele widzę Ciebie - Boga Żywego.
W sakramentach świętych Twe przyjmuję dary,
Sakramenty dla mnie są wyznaniem wiary.

Osoba I: Upadasz Panie Jezu. Ciężki krzyż przygniata Cię do ziemi. Kurz wciska się w oczy, Kamienie ranią kolana i ręce. Tak przygotowujesz, Jezu, cudowne źródło Twojej łaski – dar Kościoła świętego i danych w nim sakramentów.
Osoba II: Wierzę Tobie, Panie Jezu całym sercem. Gdy patrzę, z jakim trudem podnosisz się z upadku, coraz lepiej rozumiem, jak wielki to dar. Pomóż nam go z wiarą przyjmować. Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA IV – Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (W czasie śpiewu dziecko umieszcza na prawej, zewnętrznej wstążce znaczek sakramentu małżeństwa).

Twój krzyż, Panie Jezu, źródłem życia mego,
W mym Kościele widzę Ciebie - Boga Żywego.
W sakramentach świętych Twe przyjmuję dary,
Sakramenty dla mnie są wyznaniem wiary.

Osoba I: Panie Jezu, z tak wielką miłością patrzysz na Maryję, a Ona na Ciebie, gdy się spotykacie. Ona wie dlaczego dźwigasz krzyż. W sercu niesie go z Tobą.
Osoba II: Wierzę, Panie Jezu, że Maryja jest zawsze z Tobą. Gdy działasz w sakramentach świętych, modli się za nas. Spraw, byśmy wierzyli z całych sił, że zawsze dajesz te łaski, które sakrament oznacza. Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA V – Pan Jezus przyjmuje pomoc Szymona z Cyreny

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (W czasie śpiewu dziecko umieszcza na dekoracji literę „Ś”).

Twój krzyż, Panie Jezu, źródłem życia mego,
W mym Kościele widzę Ciebie - Boga Żywego.
W sakramentach świętych Twe przyjmuję dary,
Sakramenty dla mnie są wyznaniem wiary.

Osoba I: Cieszę się, Panie Jezu, że Szymon z Cyreny pomaga Ci nieść krzyż. Nie tylko dlatego, że jest Ci lżej. Również dlatego, że przez to on też poznał Twoją miłość. Tak, jak my ją poznajemy, gdy przyjmujemy sakramenty święte.
Osoba II: Wierzę, Panie Jezu, że w nich uzdrawiasz nas i przemieniasz. Sprawiasz, że stajemy się do Ciebie podobni. Daj mocno uwierzyć, że są one konieczne do zbawienia. Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA VI – Pan Jezus umacnia Weronikę

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (W czasie śpiewu dziecko umieszcza na dekoracji – na wstążeczce po lewej stronie znaczek sakramentu bierzmowania)

Twój krzyż, Panie Jezu, źródłem życia mego,
W mym Kościele widzę Ciebie - Boga Żywego.
W sakramentach świętych Twe przyjmuję dary,
Sakramenty dla mnie są wyznaniem wiary.

Osoba I: Bardzo lubię Weronikę, Panie Jezu. Podziwiam jej odwagę. Nie było łatwo przejść przez tłum gapiów i kordon żołnierzy. Z miłością tuliła później chustę z Twoim Obliczem.
Osoba II: Wierzę, Panie Jezu, że ja też otrzymuję taki skarb, jak Weronika. Każdy sakrament, gdy go przyjmujemy, umieszcza w naszych sercach Twoje Oblicze. Pomóż wierzyć całym sercem, że ono jest w nas źródłem łaski, Bożej opieki. Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA VII – Pan Jezus po raz drugi upada

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (W czasie śpiewu kolejne dziecko umieszcza na dekoracji literę „C”).

Twój krzyż, Panie Jezu, źródłem życia mego,
W mym Kościele widzę Ciebie - Boga Żywego.
W sakramentach świętych Twe przyjmuję dary,
Sakramenty dla mnie są wyznaniem wiary.

Osoba I: Leżysz, Panie Jezu, przygnieciony ciężką belką krzyża, poniżony, odrzucony. Wielu ludzi z pogardą patrzy na Ciebie, skazańca prowadzonego na śmierć. A przecież jesteś nie tylko człowiekiem. Jesteś równocześnie Bogiem.
Osoba II: Wierzę, Panie Jezu, że gdy przyjmujemy sakramenty święte, uwielbiamy Ciebie, Boga wzgardzonego na drodze krzyżowej. Spraw, byśmy z wiarą oddawali Ci cześć. Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę. 

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA VIII – Pan Jezus upomina niewiasty

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (W czasie śpiewu dziecko umieszcza na dekoracji obok znaczka sakramentu małżeństwa, znaczek sakramentu kapłaństwa).

Twój krzyż, Panie Jezu, źródłem życia mego,
W mym Kościele widzę Ciebie - Boga Żywego.
W sakramentach świętych Twe przyjmuję dary,
Sakramenty dla mnie są wyznaniem wiary.

Osoba I: Z miłością zatrzymujesz się, Panie Jezu, przy płaczących niewiastach. Pocieszasz je, upominasz i uczysz.
Osoba II: Wierzę, Panie Jezu, że tak samo zatrzymujesz się przy nas, gdy z miłością przygotowujemy się do przyjęcia sakramentów świętych. Pomóż nam wierzyć całym sercem, że dałeś je nam, by nasza wiara rosła, była coraz silniejsza i piękniejsza. Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA IX – Pan Jezus po raz trzeci upada

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (W czasie śpiewu dziecko umieszcza na dekoracji literę „I”).

Twój krzyż, Panie Jezu, źródłem życia mego,
W mym Kościele widzę Ciebie - Boga Żywego.
W sakramentach świętych Twe przyjmuję dary,
Sakramenty dla mnie są wyznaniem wiary.

Osoba I: Jak bardzo musiałeś cierpieć, Panie Jezu, gdy po raz trzeci upadłeś. Potłuczony, spragniony, ostatkiem sił podniosłeś się, by iść dalej. Bo od tego zależało nasze zbawienie. Jak wiele kosztowało Cię, byśmy na zawsze mogli żyć z Tobą w niebie.
Osoba II: Wierzę, Panie Jezu, że ten dar zostawiłeś nam w sakramentach świętych. Spraw, byśmy mocno wierzyli, że jesteśmy Bożym dziećmi i w niebie czeka na nas najpiękniejsze mieszkanie. Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA X – Pan Jezus daje swoją szatę

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (W czasie śpiewu dziecko umieszcza na dekoracji – obok znaczka sakramentu bierzmowania znaczek sakramentu pokuty)

Twój krzyż, Panie Jezu, źródłem życia mego,
W mym Kościele widzę Ciebie - Boga Żywego.
W sakramentach świętych Twe przyjmuję dary,
Sakramenty dla mnie są wyznaniem wiary.

Osoba I: Jak bardzo musiało boleć, Panie Jezu, odarcie Cię z szat. Twoje ciało, poranione okrutnym biczowaniem, na nowo pokryło się krwią - jak purpurową szatą.
Osoba II: Wierzę, Panie Jezu, że tą krwią, przelaną na Golgocie, okrywasz nas w sakramentach świętych – gdy je przyjmujemy. Pomóż nam wierzyć, że wtedy coraz mocniej jednoczysz nas z Sobą. Coraz bardziej stajemy się Twoim Ciałem, czyli Kościołem. Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA XI – Pan Jezus posłuszny aż do śmierci

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (W czasie śpiewu dziecko umieszcza na dekoracji literę „Ó”.

Twój krzyż, Panie Jezu, źródłem życia mego,
W mym Kościele widzę Ciebie - Boga Żywego.
W sakramentach świętych Twe przyjmuję dary,
Sakramenty dla mnie są wyznaniem wiary.

Osoba I: Panie Jezu, pozwalasz, aby kaci przybili do krzyża Twoje ręce i nogi. Dla nich ukrzyżowanie jest znakiem, że już więcej nie będziesz nauczał i błogosławił.
Osoba II: Wierzę, Panie Jezu, że jesteś posłuszny katom aż do śmierci, żebyśmy w znakach sakramentów świętych widzieli Twoją mękę. I dostrzegali łaskę, którą nam przez nie dajesz. Daj nam w to uwierzyć całym sercem. Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA XII – Pan Jezus otwiera nam swoje Serce

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (W czasie śpiewu dziecko umieszcza - obok znaczka sakramentu kapłaństwa - znaczek sakramentu namaszczenia)

Twój krzyż, Panie Jezu, źródłem życia mego,
W mym Kościele widzę Ciebie - Boga Żywego.
W sakramentach świętych Twe przyjmuję dary,
Sakramenty dla mnie są wyznaniem wiary.

Osoba I: Umierasz Panie Jezu. Aby to potwierdzić żołnierz otwiera włócznią Twoje serce. Wypływa z niego krew i woda.
Osoba II: Wierzę, Panie Jezu, że Twoje otwarte serce jest bramą do nieba. Żeby nas przez nią przeprowadzać pozostałeś z nami na zawsze w swoim Kościele. W sakramentach świętych jednoczysz nas z Sobą. Stajemy się dziećmi Twojego Ojca. Pomóż nam, Jezu, mocno w to wierzyć. Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA XIII – Pan Jezus powierza Maryi swoje ciało

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (W czasie śpiewu dziecko umieszcza na dekoracji literę „Ł”.

Twój krzyż, Panie Jezu, źródłem życia mego,
W mym Kościele widzę Ciebie - Boga Żywego.
W sakramentach świętych Twe przyjmuję dary,
Sakramenty dla mnie są wyznaniem wiary.

Osoba I: Bardzo kocham, Panie Jezu, Maryję wpatrzoną z miłością w Twoje ciało. Józef i Nikodem zdjęli je z krzyża i złożyli je na Jej kolanach.
Osoba II: Wierzę, Panie Jezu, że Maryja tak samo nas przytula, gdy przyjmujemy sakramenty święte. Bo przecież w nich Duch Święty czyni nas podobnymi do Ciebie. Daj nam, Panie Jezu, szeroko otwierać serca na Jego działanie. Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

STACJA XIV – Pan Jezus otwiera grób

Aklamacja

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

Śpiew: (W czasie śpiewu dziecko umieszcza na środkowej wstążeczce, ok. 30 cm wyżej niż pozostałe znaczki, znaczek sakramentu Eucharystii)

Twój krzyż, Panie Jezu, źródłem życia mego,
W mym Kościele widzę Ciebie - Boga Żywego.
W sakramentach świętych Twe przyjmuję dary,
Sakramenty dla mnie są wyznaniem wiary. 

Osoba I: Najbliżsi, Panie Jezu, złożyli Twoje ciało w grobie. Zamknęli grób ciężkim kamieniem. Piłat postawił przy nim straż. A Ty po trzech dniach zmartwychwstałeś.
Osoba II: Wierzę, Panie Jezu, że gdy zmartwychwstałeś, otworzyłeś wszystkie groby, jakie były, są, lub kiedykolwiek będą na świecie. W Kościele, w sakramentach świętych, zostawiłeś dar zbawienia, czyli nowe życie – w niebie, na zawsze. Spraw, abyśmy w to całym sercem wierzyli. Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę.

Wszyscy: Któryś za nas cierpiał rany…

Zakończenie

Ksiądz: Prowadziłeś nas, Panie Jezu, twoją drogą krzyżową i otwierałeś przed nami tajemnicę sakramentów świętych. Wielka to tajemnica. Dlatego chcemy uklęknąć przed Tobą, obecnym w Najświętszym Sakramencie, i jeszcze raz prosić Cię, abyś naszą wiarę w tę tajemnicę czynił coraz większą i mocniejszą.

Adoracja Najświętszego Sakramentu


Śpiew: Pieśń i wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Ksiądz: Panie Jezu, uczyłeś nas w czasie drogi krzyżowej, że Twoja męka, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie ciągle trwają w Kościele. Są takim źródłem, z którego płynie do nas najwspanialszy dar - Twoje boskie życie, przekazywane w sakramentach świętych. Powiedziałeś nam też, że - choć przez ręce kapłana - to zawsze Ty sam w nich działasz. Gdy je przyjmujemy, czynisz nas dziećmi Bożymi, podobnymi do Ciebie, zjednoczonymi z Tobą. Przebaczasz nam grzechy i obdarowujesz życiem wiecznym. Do naszych serc posyłasz Ducha Świętego. Chcemy teraz w ciszy - w naszych sercach - dziękować Ci, Panie Jezu, za te wielkie dary. Uwielbiać Cię i prosić, abyś naszą wiarę umacniał.

5 - 7 minut modlitwy w ciszy

Ksiądz: Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w Kościele, w którym pozostałeś z nami na zawsze. Bądź uwielbiony w sakramentach świętych, które nam w Kościele zostawiłeś, aby nas zaprowadzić do nieba. Tobie chwała i cześć na wieki wieków. Amen.

Pieśń na zakończenie adoracji.

 

Rozważania przygotowała Krystyna Karkowska