Wydrukuj tę stronę

Droga światła - Prośba o dar mądrości


Droga światła
PROŚBA O DAR MĄDROŚCI

Jezu najlepszy, Ty jesteś nazwany Bożą Mądrością. W Twoim życiu i Twoich słowach objawia się odwieczna mądrość, która stworzyła świat i nim kieruje. W Twój święty dzień, w którym zsyłasz na Kościół Ducha Świętego, pragnę jeszcze lepiej poznawać Twoją mądrość i prosić, aby Duch Święty napełnił mnie tym upragnionym darem.

Maryjo, Stolico Mądrości, módl się za nami. Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

Spotkanie I – Przy pustym grobie

Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały!
Ześlij na nas swojego Ducha (melodia).

Przy pustym grobie rozpoczął się nowy etap wiary św. Jana. Uwierzył, że Ty, Panie, zmartwychwstałeś. Światło wiary wtargnęło w jego duszę i rozjaśniło wszystko. Apostoł poznał nie tylko Twoją niezwykłą moc, ale także Twoją nieskończoną mądrość. Teraz, po Twoim Zmartwychwstaniu, zobaczył to wyraźniej. Przedtem tylko przeczuwał. Potrzebował czasu, aby poznać drogi Bożej mądrości. Także inni Apostołowie i święci wszystkich czasów potrzebowali czasu, aby się przekonać, że istnieje tylko jedna mądrość, ta, która pochodzi z nieba. Wszystko, co się jej sprzeciwia, jest głupotą. Proszę Cię, Panie zmartwychwstały, tchnij we mnie Twego Ducha. Niech zawsze zamieszkuje we mnie jak w świątyni i będzie mądrością mego życia.

Śpiew: Jezu, ufam Tobie lub Ześlij, o Chryste, swojego Ducha nam albo inny śpiew.

Spotkanie II – We wspólnocie

Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały!
Ześlij na nas swojego Ducha.

Kiedy mieszkańcy Nazaretu słuchali Twoich nauk, o Panie, pytali ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana?” (Mk 6,2). Słyszeli Twoje słowa i choć byli bardzo sceptycznie nastawieni, musieli uznać, że nie są to banalne wypowiedzi. Niemal wbrew sobie stwierdzili, że Twoje nauczanie jest życiową mądrością. Dla nas, Twoich uczniów, żyjących w trzecim tysiącleciu, powinno być już oczywiste, że tylko zachowywanie Twojej Ewangelii jest mądrością. Każda inna droga pomniejsza człowieka i oddala go od Ciebie. Jednak nasze życie pokazuje, że nie zawsze umiemy przyjąć tę mądrość i wprowadzić ją w życie. Ty znasz naszą słabość, jak znałeś przeżycia niewiast, które wczesnym rankiem w dzień Twego Zmartwychwstania przyszły do grobu. Powiedziałeś im: „Nie lękajcie się!”. Wsłuchujemy się w Twe słowa w dniu, który jest pamiątką Twego Zmartwychwstania. Wlewają one w nasze serca nadzieję, że dzięki Duchowi Świętemu, który daje nam dar mądrości, potrafimy kierować się w życiu Twoją odwieczną mądrością.

Śpiew: Jezu, ufam Tobie lub Duchu Święty, przyjdź albo inny śpiew.

Spotkanie III – W rozmowach indywidualnych

Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały!
Ześlij na nas swojego Ducha.

Zatrzymuję się znów, Panie Jezu, w tej drodze światła, wspominając wydarzenie spod Damaszku. Tam zatrzymałeś Szawła. Jego dotychczasowa droga życia się zakończyła. Rozpoczął się nowy etap. Czas głoszenia Twojej nieskończonej mądrości. Nawrócony Szaweł pojął, że nikomu nie szczędzisz tego daru. W liście do Efezjan pisał: „W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia” (Ef 1,7-8). Przez wstawiennictwo św. Pawła prosimy Cię, zmartwychwstały Panie, pomóż nam przyjąć ten niezwykły dar, którego tak hojnie nam udzielasz. Broń nas przed pójściem za mądrością tego świata, która nie zna Boga i Jego dróg. Niech kieruje nami Twój Święty Duch.

Śpiew: Jezu, ufam Tobie lub Niech zstąpi Duch Twój albo inny śpiew.

Spotkanie IV – W drodze do Emaus

Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały!
Ześlij na nas swojego Ducha.

Śledząc drogę uczniów idących do Emaus, wspominamy Panie Jezu, Twoją życiową drogę. Twoje poczęcie w łonie Maryi, narodziny w Betlejem, ukryte życie w Nazarecie, publiczną działalność w Palestynie, a wreszcie śmierć i Zmartwychwstanie pokazały nam, jak Bóg wyobraża sobie życie człowieka na ziemi. Od początku do końca kryje się w nim mądrość. Jest to najpierw mądrość dziecka i młodego wieku, która się rozwija, mądrość dorosłego człowieka, który odkrywa swoje życiowe zadania i wiernie je wypełnia, a wreszcie mądrość Mistrza, który potrafi doprowadzić dzieło do końca i w tym uwieńczeniu życiowego powołania objawia pełnię swej mądrości. By uznać tę mądrość i ją przyjąć, musimy, jak uczniowie z Emaus, spotkać Cię osobiście, z Tobą rozmawiać, słuchać Twoich wyjaśnień i w końcu przyjąć dar Twego Ducha. Przeżywamy to dziś, w ten święty dzień, w którym tajemnica Emaus uobecnia się dla nas w sposób szczególny. Spraw, Panie Jezu, abyśmy kierowani darem mądrości, przeżywali każdy etap naszego życia, naśladując Ciebie.

Śpiew: Jezu, ufam Tobie lub Pozostań z nami, Panie albo inny śpiew.

Spotkanie V – W Jerozolimie

Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały!
Ześlij na nas swojego Ducha.

Ześlij na nas, zmartwychwstały Panie, Twego Ducha. Oświeć nasze umysły, jak oświeciłeś umysły apostołów. Umocnij naszą wiarę w to, że Ty w nas mieszkasz. Przypomina nam o tym św. Paweł: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość” (1Kor 3,16-18). Tak często mądrość lub głupota związana jest ze sposobem przeżywania tej tajemnicy. Mądrość tego świata chce nas uczynić świątynią naszego egocentryzmu i proponuje korzystanie z wszelkich przyjemności bez żadnych ograniczeń. Ty wymagasz opanowania ciała i podporządkowania wszelkich działań prawdziwej mądrości. Pomóż nam wytrwać na Twojej drodze.

Śpiew: Jezu, ufam Tobie lub Duchu Miłości albo inny śpiew.

Spotkanie VI – Nad jeziorem

Wraz z całym Kościołem modlimy się słowami psalmu: „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca” (Ps 90,12). Psalmista jest przekonany, że mądrość jest tajemnicą serca. Tam jest jej mieszkanie i tam przebywa. Dlatego chcemy wraz ze św. Piotrem, którego pytasz, Jezu, o miłość, odpowiedzieć wraz z nim: „Ty wiesz, że Cię kocham”. Jesteśmy też przekonani, że taka miłość jest równocześnie największą mądrością. Nic mądrzejszego uczynić nie możemy. Pragniemy kochać Ciebie coraz bardziej i wraz z Tobą kochać każdego człowieka.

Śpiew: Jezu, ufam Tobie lub Duchu Ogniu albo inny śpiew.

Spotkanie VII –  Podczas rozesłania

Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały!
Ześlij na nas swojego Ducha.

W Tobie, o Panie, jak uczy św. Paweł „wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte” (Kol 2,3). Z tego niewyczerpanego źródła czerpią wszystkie pokolenia Twoich uczniów. Także my zwracamy się do Ciebie z pokornym błaganiem o dar mądrości. Posyłasz nas do świata, abyśmy nieśli ludziom nadzieję. Wypełniamy trudną misję i potrzebujemy mądrości każdego dnia. Ześlij, o Panie, na nas swego Ducha i napełnij nas darem mądrości.

Śpiew: Jezu, ufam Tobie lub Duchu Święty, przyjdź albo inny śpiew.

Spotkanie VIII –  W Wieczerniku

Tobie chwała i cześć, Jezu zmartwychwstały!
Ześlij na nas swojego Ducha.

Dziękuję Ci, Duchu Święty, za dar mądrości, który mi ofiarowujesz. Dzięki niemu rośnie we mnie przekonanie, że największym skarbem mojego życia jest zjednoczenie z Bogiem, a największą tragedią utrata tej jedności przez grzech. Pomnażaj we mnie, Duchu Pocieszycielu, ten niezwykły dar mądrości i spraw, aby przeniknął on całkowicie moje życie. Niech moimi myślami i moim działaniem kieruje mądrość, która od Ciebie pochodzi. Niech mnie uchroni przed głupotą i prowadzi do pełnego zjednoczenia z Chrystusem, moim Panem i Zbawicielem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Śpiew: Jezu, ufam Tobie lub Przybądź, Duchu Święty albo inny śpiew.