Wydrukuj tę stronę

Adoracja dzieci w Wielki Piątek

 

Miłosierne Serce

Czuwanie dzieci przy Jezusie w Wielki Piątek

POBIERZ tekst DOCPDF

 

Czuwanie składa się z siedmiu niezależnych części i jest przewidziane na ok. godzinę. Jeśli chce się mieć nabożeństwo krótsze można wybrać tylko niektóre części i do nich dostosować liczbę lampionów.

Pieśni w nabożeństwie można dobrać dowolnie, wykorzystać te, które są zaproponowane lub, jeśli dzieci znają, wykorzystać ostatnią zwrotkę pieśni „Iść za Jezusem” - tę, która jest śpiewana w Drodze krzyżowej: Miłosierne Serce (Drogi krzyżowe dla dzieci www.adoremus.pl). Zwrotkę tę dzieci śpiewają po każdej części adoracji.

W czasie nabożeństwa dzieci nie powinny przez cały czas klęczeć. Będą zbyt zmęczone, żeby w nim z uwagą uczestniczyć. Najlepiej jeśli dzieci i kapłan będą stać w czasie śpiewu i czytania tekstów Ewangelii, a klęczeć w czasie modlitwy wstępnej i kończącej adorację oraz, w każdej części, w czasie modlitwy wypowiadanej przez kapłana. Klękanie i wstawanie przez kapłana będzie dla dzieci sygnałem do uklęknięcia lub powstania.

Przed czuwaniem należy przygotować siedem dość dużych lampionów. Na każdym należy umieścić wyraźny napis:

  1. Miłosierne Serce – Miłość, która zgodziła się na samotność, uwięzienie i poniżenie
  2. Miłosierne Serce – Miłość, która zgodziła się na oskarżenie i osądzenie
  3. Miłosierne Serce – Miłość przyjmująca krzyż
  4. Miłosierne Serce – Miłość otwarta na serce człowieka
  5. Miłosierne Serce – Miłość Matki
  6. Miłosierne Serce – Młość, która zawsze przebacza
  7. Miłosierne Serce – Miłość, która oddała całą Siebie

Należy wcześniej wybrać dzieci, które wolno, wyraźnie czytają i przećwiczyć z nimi teksty.

Dzieci czytają teksty Ewangelii od pulpitu przygotowanego dla nich. Przed podejściem do pulpitu i po przeczytaniu tekstu stają przed ołtarzem i robią spokojny skłon głową. Podobnie powinno wyglądać ustawianie lampionów przed tabernakulum przez kolejne dzieci.

Siedmioro dzieci niosących lampiony wychodzi razem z kapłanem i przechodzi środkiem kaplicy do tyłu. Tymi dziećmi powinna opiekować się druga osoba, która będzie czuwać, aby kolejno, we właściwym czasie, szły ze światłem przed tabernakulum.

Wstęp

 

Śpiew: Jezus jest tu…

Ksiądz: Panie Jezu, w tym ważnym dniu bardzo chcemy być z Tobą. Nie możemy Cię adorować wpatrzeni w Ciebie obecnego w pięknej, złotej monstrancji. Ukryty w Chlebie, zamknięty dziś jesteś w ciemnym tabernakulum. Chcesz w ten sposób pomóc nam lepiej rozumieć to, co dzisiaj przeżywasz – Twoje osamotnienie, uwięzienie, niesłuszne osądzenie, okrutne biczowanie, ukoronowanie cierniem, długą, wyczerpującą wędrówkę z krzyżem na Golgotę, by w strasznych mękach umierać za nas na krzyżu.

Dziecko I: Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że nikt Ci życia nie odbiera. Ty sam je dajesz. Oddajesz swoje życie, aby otworzyć nam niebo, nas obdarować życiem wiecznym.

Dziecko II: Godzisz się, Panie Jezu, na okrutną mękę i śmierć, posłuszny woli Ojca niebieskiego, aby zamieszkać w naszych sercach i każdego z nas zamknąć w swoim miłosiernym Sercu, „otulić” najpiękniejszą, Bożą miłością, uczynić ukochanym Bożym dzieckiem.

Dziecko III: Panie Jezu, przychodzimy dziś do Ciebie, aby Cię adrować w Twojej męce i śmierci na krzyżu. Każdy z nas ma w niej swój udział. Każdy z nas dokłada ciężaru do Twojego krzyża. To nasz grzech, nasze nieposłuszeństwo, samowola, zadają Ci tak wielki ból. Ciągle przecież osądzamy Cię, biczujemy, krzyżujemy w drugim człowieku, w naszych rodzicach, babciach, dziadkach, nauczycielach, koleżankach i kolegach, a nawet w spotkanych przypadkowo osobach, gdy jesteśmy dla nich niedobrzy, aroganccy, gdy kłamiemy, oszukujemy, gdy nie umiemy przyznać się do winy, gdy przez nas ktoś inny cierpi.

Dziecko IV: Bo przecież Ty za nich również oddajesz swoje życie, im również otwierasz niebo i w ich sercach tak samo mieszkach jak w każdym z nas. Oni też są Bożymi dziećmi zamkniętymi w Twoim wielki, pełnym miłości Sercu.

Ksiądz: Pomóż nam teraz trwać przy Tobie, Panie Jezu, rozważać tajemnicę Twojej męki, Twojej nieskończonej miłości. Pomóż nam uwielbiać Cię i przepraszać, dziękować Ci za dar zbawienia i prosić, abyś pomógł nam stawać się lepszymi, coraz szerzej otwierać nasze serca na Twoją obecność.

Chwila ciszy

Śpiew: Zbawienie przyszło przez krzyż…

Miłosierne serce – Miłość, która zgodziła się na samotność, uwięzienie i poniżenie

 

Dziecko I: Z Ewangelii według świętego Łukasza: „Potem wyszedł i udał się na Górę Oliwną. Gdy przyszedł na miejsce, […] upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!»” (Łk 22, 39-42).

Dziecko II: Z Ewangelii według świętego Marka: „Żołnierze […] bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd. [Gdy Go ukrzyżowali], Ci, którzy przechodzili obok, przeklinali Go. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: «Innych wybawiał, siebie nie może wybawić». Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani” (Mk15, 16-20, 29-32).

Chwila ciszy - pierwsze dziecko ustawia swój lampion przed tabernakulum.

Ksiądz: Panie Jezu, światło, które ustawiliśmy przed tabernakulum, to znak naszej serdecznej modlitwy, którą zanosimy teraz do Ciebie w ciszy naszych serc, w takiej rozmowie naszego serca z Twoim, wielkim, pełnym miłości Sercem. Będziemy w niej wsłuchiwać się w słowa zapisane przez Ewangelistów i wpatrywać się w Twoje miłosierne Serce, w twoją miłość tak wielką, że zgodziłeś się na samotność i opuszczenie, na uwięzienie, wyszydzenie, poniżenie i upokorzenie.

Chwila ciszy

Ksiądz: Uwielbiajmy – każdy cichutko, w swoim sercu - Pana Jezusa, modlącego się w Ogrodzie Oliwnym, opuszczonego przez przyjaciół, wyszydzonego i poniżonego przez Rzymian i tych, którzy słuchali wcześniej Jego nauki, których On może uzdrawiał…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: Dziękujmy, Panu Jezusowi, za tych, którzy pomagają Nam i są z nami, gdy czujemy się samotni, gdy ktoś się z nas śmieje i nam dokucza…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: Przepraszajmy, Pana Jezusa, za każdy nasz bunt i niechęć, za każde nieposłuszeństwo i samowolę, za wyśmiewanie innych i dokuczanie im. Za to, że pozwalamy, aby obok nas ktoś czuł się samotny…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: Prośmy, Pana Jezusa, abyśmy potrafili coraz szerzej otwierać nasze serca na innych… Aby w naszych sercach pan Jezus nigdy nie czuł się samotny… I aby przy nas nikt nie czuł się opuszczony, abyśmy umieli stawać w obronie tych, którzy są wyśmiewani…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Śpiew: Nocą, Ogród Oliwny… lub: Jezu w Twoim sercu jestem zapisany…

Miłosierne serce – Miłość, która zgodziła się na oskarżenie i osądzenie

 

Dziecko I: Z Ewangelii według świętego Łukasza: „Teraz całe ich zgromadzenie powstało i poprowadzili Go przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: «Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza - Króla». Piłat oświadczył arcykapłanom i tłumom: «Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku». Lecz oni nastawali i mówili: «Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd»” (Łk 23,1-5) .

Dziecko II: Z Ewangelii według świętego Łukasza: „Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: «Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!» Zapytał ich po raz trzeci: «Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię». Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki” (Łk 23, 20-23).

Chwila ciszy - drugie dziecko ustawia swój lampion przed tabernakulum.

Ksiądz: Panie Jezu, postawiliśmy przed Twoim tabernakulum drugie światło, aby pomagało nam, w ciszy naszych serc, rozważać usłyszane słowa Ewangelii i wpatrywać się w Twoje miłosierne Serce, w twoją miłość tak wielką i potężną, że zgodziła się na oskarżenie i osądzenie.

Chwila ciszy

Ksiądz: Uwielbiajmy cichutko, każdy w swoim sercu, Pana Jezusa, który przeżywa ból związany z niewinnym oskarżaniem go i osądzaniem, skazaniem Go na śmierć…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: W ciszy naszych serc dziękujmy Panu Jezusowi, że osądzany i skazywany na śmierć widzi każdego z nas i pomaga nam, gdy nam jest trudno, bo ktoś nas o coś posądza, skarży na nas…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: Przeprośmy Pana Jezusa, za to, że i nam wiele razy zdarzyło się kogoś o coś niesłusznie posądzić, czy na kogoś poskarżyć… Że nie zawsze mieliśmy odwagę powiedzieć prawdę…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: Prośmy Pana Jezusa niesłusznie oskarżonego i osądzonego, aby pomagał nam coraz lepiej wpatrywać się w jego miłosierne Serce. Aby pomógł nam odwołać niesłuszne oskarżenia. Aby uczył nas otwierać nasze serca na Jego miłość…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Śpiew: O, Jezu cichy i pokorny… lub: Wielbić Pana chcę … lub Jezu, w Twoim sercu jestem zapisany…

Miłosierne serce – Miłość przyjmująca krzyż

 

Dziecko I: Z Ewangelii według świętego Jana: „Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano” (J 19,16-18).

Dziecko II: „A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!” (Łk 23, 27-28).

Chwila ciszy - trzecie dziecko ustawia swój lampion przed tabernakulum.

Ksiądz: Panie Jezu, niewiele zapisali Ewangeliści o Twoje krzyżowej drodze. Więcej o niej wiemy z nabożeństw, w których przez cały Wielki Post uczestniczyliśmy. Przed Twoim tabernakulum postawiliśmy następne światło, znak naszej serdecznej modlitwy. Będziemy w niej wpatrywać się w Twoją miłość tak wielką, że zgodziłeś się na pójście z krzyżem na Golgotę, na drogę pełną cierpienia, upadków i powstawania, by iść dalej.

Chwila ciszy

Ksiądz: W cichej rozmowie naszego serca z pełnym miłości Bożym Sercem, uwielbiajmy Pana Jezusa, który powstając na drodze krzyżowej z upadków, dźwiga nas z naszych upadków i pomaga nam ciągle zaczynać od nowa…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: Dziękujmy w sercu Panu Jezusowi za Twoją łaskę, która daje nam siłę, byśmy umieli się poprawić… Dziękujmy za naszych rodziców, nauczycieli, dziadków, którzy cierpliwie tłumaczą nam, co jest dobre, a co złe i cieszą się z każdego, najmniejszego dobra, które czynimy…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: Przepraszajmy Pana Jezusa za czasem tak mało się staramy, byle jak wypełniamy nasze obowiązki… Za nasze, nawet drobne kłamstwa, lenistwo, złość…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: Prośmy Pana Jezusa o łaskę powstawania z naszych dziecięcych upadków i umiejętność coraz piękniejszego otwierania naszego serca na miłość Jego Serca.

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Śpiew: Rysuję krzyż… lub: Nie bój się, nie lękaj się… lub: Jezu, w Twoim sercu jestem zapisany…

Miłosierne serce – Miłość otwarta na serce człowieka

 

Dziecko I: Z Ewangelii według świętego Łukasza: „Jeden ze złoczyńców […] rzekł: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju»” (Łk 23,39.42-43).

Dziecko II: Z Ewangelii według świętego Jana: „Potem [przyszedł] Józef z Arymatei […] i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania” (J 19, 38-40).

Chwila ciszy - czwarte dziecko ustawia swój lampion przed tabernakulum.

Ksiądz: Panie Jezu, wiemy jeszcze o innych twoich serdecznych spotkaniach na drodze krzyżowej: z Szymonem z Cyreny, z Weroniką, z setnikiem, który się nawrócił, gdy zobaczył jak z Twojego przebitego serca wypływa krew i woda. Pomoc każdego przyjmowałeś z miłością. Każdego szczodrze wynagradzałeś. Kolejne światło, które ustawiliśmy przed Twoim tabernakulum jest znakiem naszej wdzięczności za Twoją miłość otwartą na serce człowieka i za każde spotkanie z Tobą w drugim człowieku.

Chwila ciszy

Ksiądz: Cichutko, w naszych sercach, uwielbiajmy Pana Jezusa, który mieszka nie tylko w tabernakulum, również w sercu każdego z nas … Uwielbiajmy Jego miłość otwartą na serce człowieka, zamykającą każdego z nas w Jego Bożym sercu…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: Dziękujmy w sercu, Panu Jezusowi, za każdego człowieka, którego On postawił na naszej drodze, za rodziców, dziadków, rodzeństwo, przyjaciół, nauczycieli, lekarzy, katechetów i kapłanów, którzy nam służą w kościele, za każdą pomoc, którą od kogoś otrzymaliśmy…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: Przepraszajmy gorąco Pana Jezusa za każdą odrzuconą przez nas pomoc, za wszystkie słowa typu: bez łaski, poradzę sobie sam, od ciebie nic nie chcę, nie potrzebuję twojej pomocy, zostaw mnie w spokoju …

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: Pomyślmy o tych, którym takimi słowami sprawiliśmy przykrość i prośmy Pana Jezusa, aby nam przebaczył, a im wynagrodził. By pomógł nam coraz bardziej otwierać się na serce drugiego człowieka.

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Śpiew: Golgoto, Golgoto… lub: Jezu, Tyś światłością mej duszy… lub: Jezu, w Twoim sercu jestem zapisany…

Miłosierne serce – miłość Matki

 

Dziecko I: Z Ewangelii według świętego Jana: „Kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»” (J 2,3-5).

Dziecko II: Z Ewangelii według świętego Jana: „A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J, 19,25-27).

Chwila ciszy - piąte dziecko ustawia swój lampion przed tabernakulum.

Ksiądz: Panie Jezu, na Twojej drodze krzyżowej nie mogło zabraknąć Maryi. Ona jest z nami również tutaj, gdy adorujemy Ciebie zamkniętego w tabernakulum. Każdemu z nas nieustannie powtarza: Zrób, cokolwiek Ci Jezus mówi. A Ty, Panie Jezu, ile razy klękamy przed Tobą, ile razy zwracamy nasze myśli i nasze serca do Ciebie, mówisz nam, wskazując na Maryję: Oto Matka twoja. Kolejne światło, które postawiliśmy przed tabernakulum, ma nam tę prawdę przypominać. Jest znakiem naszej wdzięczności za Maryję, najlepszą Matkę, która uczy nas wpatrywać się w Twoje pełne miłości Serce.

Chwila ciszy

Ksiądz: Uwielbiajmy, w ciszy naszych serc, Pana Jezusa, za dar Maryi, która pod krzyżem stała się naszą najlepszą Mamą. Uwielbiajmy Go również za dar naszych mam…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: Dziękujmy Panu Jezusowi za to, że możemy się modlić z Maryją i do Maryi, a Ona składa nasze modlitwy w Bożym Sercu. Dziękujmy Mu również za nasze mamy, za ich trud, troskę, miłość…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: Przepraszajmy Pana Jezusa, cichutko - w naszych sercach, za każde niedbale odmówione Zdrowaś Mario i za każde niegrzeczne zachowanie w domu, za zasmucanie rodziców. A może nasza mama kiedyś płakała z naszego powodu…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: Prośmy Pana Jezusa, abyśmy umieli być wdzięczni Panu Bogu za dar Maryi. Abyśmy umieli być wdzięczni za naszych rodziców. I abyśmy umieli być wdzięczni naszym rodzicom i dziadkom za ich miłość i troskę…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Śpiew: Maryjo naucz mnie… lub: Być bliżej Ciebie chcę… lub: Jezu, w Twoim sercu jestem zapisany…

Miłosierne serce – Miłość, która zawsze przebacza

 

Dziecko I: Z Ewangelii według świętego Mateusza: „Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18,21-22).

Dziecko II: Z Ewangelii według świętego Łukasza: „Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią»” (Łk 23,33-34).

Chwila ciszy - szóste dziecko ustawia swój lampion przed tabernakulum.

Ksiądz: Panie Jezu, ustawiliśmy przed tabernakulum kolejne światło. Ma ono być znakiem naszego pragnienia wpatrywania się w Twoje miłosierne Serce – Serce, które zawsze chce przebaczać, które pragnie przebaczać i przytulać nas do siebie. I które pragnie, aby nasze serca stawały się coraz bardziej sercami przebaczającymi.

Chwila ciszy

Ksiądz: Cichutko, w naszych sercach, uwielbiajmy Pana Jezusa, który nam przebacza zawsze… Który nie zna takiego grzechu, takiego przewinienia, którego by nie mógł lub nie chciał przebaczyć…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: Dziękujmy Panu Jezusowi za każde przebaczenie, każde rozgrzeszenia, za dar sakramentu pokuty… I dziękujmy za tych, którzy nam przebaczają i tych, którym my potrafiliśmy przebaczyć…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: Przeprośmy Pana Jezusa za wszystkie chwile, gdy odrzucaliśmy czyjeś przebaczenie, czyjeś przeproszenie, zamykaliśmy się w złości i nie chcieliśmy przebaczyć… Przeprośmy Go za każde niedbałe Przygotowanie się do sakramentu pokuty, byle jak odprawioną pokutę…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: Prośmy Pana Jezusa o dar serca przebaczającego. O to byśmy zawsze, odmawiając Ojcze nasz, wypowiadali słowa: „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” z całą szczerością… I abyśmy po każdej spowiedzi naprawiali wyrządzone krzywdy…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Śpiew: Pewnej nocy łzy z oczu mych… lub: To nie gwoździe Cię przybiły… lub: Jezu, w Twoim sercu jestem zapisany…

Miłosierne Serce – miłość, która oddała całą Siebie

 

Dziecko I: Z Ewangelii według świętego Jana: „Jezus wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Jeżeli Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi” (J 13,4-5;12.14).

Dziecko II: „Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22, 19-20).

Chwila ciszy - ostatnie dziecko ustawia swój lampion przed tabernakulum.

Ksiądz: Panie Jezu, adorując Ciebie ukrytego w tabernakulum, i rozważając Twoją mękę i śmierć na krzyżu, nie możemy zapomnieć o prawdzie najważniejszej. Ty, ustanowiłeś Wieczerniku sakrament Eucharystii i Sakrament kapłaństwa, abyśmy mogli w Twojej drodze krzyżowej uczestniczyć. Nie poprzez jej wspominanie. I nie jako widzowie. Ale w pełni. Zjednoczeni z Tobą, zamknięci w Twoim Sercu. Z Tobą mieszkającym w naszych sercach. W eucharystycznym Chlebie, który spożywamy i który adorujemy zamknąłeś swoje Ciało za nas wydane i swoją Krew za nas przelaną. A każda Msza święta jest uobecnieniem Twojej męki i śmierci na krzyżu. Ostatnie światło, które ustawiliśmy przed tabernakulum to nasz znak wdzięczności za tę prawdę i za tę największą łaskę – dar uczestniczenia w Twoim dziele zbawienia.

Chwila ciszy

Ksiądz: Uwielbiajmy, w ciszy naszych serc, Pana Jezusa, który jest obecny z nami w tabernakulum w pełni swojej męki i śmierci na krzyżu, które rozważamy… Uwielbiajmy go w darze każdej Mszy świętej…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: Dziękujmy Panu Jezusowi za dar Eucharystii i za dar kapłaństwa. Bo bez kapłanów nie byłoby Eucharystii… Dziękujmy Mu za każdą komunię świętą… A dzieci, które jeszcze nie przyjmują Pana Jezusa w Komunii świętej niech Mu podziękują za to, że niedługo będą mogły Go gościć w swoich sercach…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: Przepraszajmy Pana Jezusa za niedbałe przyjmowanie Komunii świętej, za byle jakie dziękczynienie po jej przyjęciu, za nieuważne uczestniczenie w Mszy świętej…

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Ksiądz: Prośmy Pana Jezusa byśmy coraz piękniej rozważali tajemnicę Jego obecności wśród nas i coraz lepiej umieli naśladować Jego Miłość – Miłość, która oddała nam całą Siebie… Pan Jezus pozostając z nami w Eucharystii posłusznie przychodzi na ołtarz na głos kapłana i pozwala nam nawet siebie spożywać. Tak bardzo oddał się nam cały. Czy my potrafimy, czy chcemy coraz bardziej dawać siebie innym?..

Dzieci modlą się przez chwilę w ciszy

Śpiew: W kruszynie chleba… lub: O Krwi najdroższa… lub: Jezu, w Twoim sercu jestem zapisany…

Zakończenie

 

Ksiądz: Podziękujmy w swoim sercu gorąco Panu Jezusowi za dar tej adoracji.

Chwila ciszy

Ksiądz: Odmówmy wspólnie modlitwę, którą nauczył nas Pan Jezus. Ojcze nasz…

Ksiądz: Po śpiewie pieśni, możemy cichutko wyjść z kościoła. Możemy też pozostać jeszcze z Panem Jezusem w ciszy - tak długo jak potrafimy lub możemy.

Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany… lub: O krwi i wodo…