Eucharystyczna Wspólnota Adoracji

przy wspólnocie sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji w Nysie

 

Założenie eucharystycznej wspólnoty adoracyjnej w Nysie datuje się od stycznia 1996r. W większości były to osoby z Odnowy w Duchu Świętym ze swymi liderami jak również inne osoby pragnące adorować Pana w Przenajświętszym Sakramencie. Jako potwierdzenie przynależności do wspólnoty jej członkowie otrzymali legitymacje, na których oprócz imienia i nazwiska, numeru, znalazło się krótkie przyrzeczenie: „Ja………………przyrzekam odprawiać 30-minutowe cotygodniowe nawiedzenie w kaplicy sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji lub innym kościele, brać udział w Godzinie Św. W każdy pierwszy Czwartek miesiąca (jeżeli możliwe), i zapraszać innych do uwielbienia naszego Eucharystycznego króla i korzystać z nadmiaru Jego Boskiego Miłosierdzia.”

Świadectwa członków Eucharystycznej Wspólnoty Adoracji

Dlaczego jesteś we wspólnocie?
- Tak bardziej odczuwam obecność Boga Trójjedynego w moim życiu, czuję się zjednoczona z rodziną chrześcijańską.
- Bo taką mam potrzebę serca, jestem z Bogiem co mnie bardzo umacnia i wiem że jestem potrzebna i że Bóg mnie kocha.
- Uczestnicząc we wspólnocie EWA możemy silnej zaangażować się w modlitwie za kościół i jego dzieło misyjne oraz wspólnie modlić się w naszych intencjach
- Szukałam czegoś i właśnie to okazało się tym czego szukałam; tak adoracja zbliża mnie do Boga, umacnia, daje siłę i moc do dźwigania codziennego krzyża.
- Łączę się ze wspólnotą EWA ponieważ mogę być bliżej osób konsekrowanych oraz osób świeckich. Dzięki tej wspólnocie mogę łączyć się z nimi w modlitwie i adorować Pana Jezusa. Najważniejsze że mogę spędzić ten czas odcinając się od codzienności, która rozprasza moje myśli
- Ze względu na potrzebę modlitwy bycia we wspólnocie religijnych osób przeżywających ten sam charyzmat. Do Boga zbliża mnie adoracja.
- Jestem we wspólnocie, bo dobrze należeć do grupy, która tak samo myśli. Kontakt z Siostrami daje mi pewność, że moje modlitwy i ich wsparcie modlitewne pomogą mi osiągnąć cel.
- Jest to wspólnota znającą wartość modlitwy
- Miejsce we wspólnocie znalazłam z powodów osobistych dotknięta chorobą nowotworową szukałam pomocy , oparcia znalazłam w zbliżeniu z Trójjedynym Bogiem , przeżyłam straszną chorobą.
- Wpisałam się, aby mieć udział w modlitwach sióstr ponieważ moja rodzina przeżywała trudności. Potem był rok jubileuszowy i adoracja w kościołach rozpowszechniła się i dzięki niej rozwijało się moje życie wewnętrzne.

Czym jest dla ciebie Adoracja?

- Jest to czas spędzony z Bogiem w Jezusie Chrystusie- czas rozmowy z Ojcem ale i z Mistrzem i z przyjacielem- czas całkowitej szczerości i prawdy
- Autentycznym przebywaniem z Bogiem, rozmowa z Nim, po prostu adoracja jest dla mnie wszystkim
- Biorąc udział w adoracji uwielbiam Boga Trójjedynego obecnego w Najświętszym Sakramencie, chcę poznać samego siebie, przyjąć swoje słabości uznać całkowitą zależność od Boga
- Wyciszeniem
- Adoracja jest czasem poświęconym – tylko JA I BÓG, gdzie mogę całe swoje serce, duszę powierzyć Mu. Ten czas to centrum mojego życia. W czasie adoracji odkrywam wiele bogactw i różnorodność sposobu przeżywania tajemnicy Boga. Tu można czerpać siłę, odwagę i światło. Adoracja jest miłością- tu chcę trwać i śpiewać na cześć Pana Magnificat „bo uczynił mi wielkie rzeczy”
- Uwielbieniem Boga Trójjedynego, zadatkiem życia wiecznego, miłosnym zjednoczeniem z Bogiem
- Spotkaniem z Panem Jezusem, wyciszeniem, zatrzymaniem, radością, kontaktem sam na sam z Panem Jezusem i to dłużej niż tylko po komunii św.
- To spotkanie z Jezusem ukrytym w Białej Hostii, to powierzenie mu moich radości, cierpień i nadziei – to trwanie razem z Maryją blisko Jezusa, otwieranie przed Nim swego serca.
- Adoracja jest dla mnie możliwością bliższego kontaktu z Bogiem, okazją do kontemplacji, uwielbiania Boga, przekazania Jezusowi moich problemów – jest umocnieniem mojej wiary
- Oddechem obecności Boga, tu dokonuje się leczenie moich zranień, porządkowanie wartości, omawianie spraw, problemów, stawiania Boga na pierwszym miejscu
- Jest uwielbieniem Pana Boga i dziękczynieniem za Boże Miłosierdzie oraz przebłaganiem za nasze grzechy. To także kontemplacja Trójcy Świętej to osobista rozmowa z Panem Bogiem ,która daje mi siłę w codziennym działaniu.
- Spotkanie z Miłującym spojrzeniem Boga, który mnie kocha.

Więcej na stronie Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji:
http://www.siostryklauzurowe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=60