Wydrukuj tę stronę

Modlitwa w dniach konklawe

 

Pomoce dla duszpasterzy

Pobierz: DOC PDF

 

Nawiązując do komunikatu metropolity krakowskiego, księdza kardynała Stanisława Dziwisza, który wezwał wiernych archidiecezji krakowskiej do gorliwej modlitwy w dniach trwania konklawe, komisja liturgiczna załącza kilka pomocy do wykorzystania według uznania duszpasterzy.

Szczególne znaczenie modlitwy w czasie trwania konklawe

Z konstytucji apostolskiej Universi Dominici gregis: „Podczas Sede vacante, a przede wszystkim w okresie, w którym przebiega wybór Następcy Piotra, Kościół jednoczy się w szczególny sposób z Pasterzami, a specjalnie z Kardynałami elektorami Biskupa Rzymskiego i prosi Boga o nowego Papieża jako dar Jego dobroci i Opatrzności. Za przykładem bowiem pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, o której jest mowa w Dziejach Apostolskich (por. 1,14), Kościół powszechny duchowo złączony z Maryją, Matką Jezusa, powinien trwać jednomyślnie na modlitwie; w ten sposób wybór nowego Papieża będzie wydarzeniem bliskim Ludowi Bożemu i w pewnym sensie działaniem całego Kościoła, a nie dotyczącym jedynie Kolegium elektorów” (84).

Modlitwa w kanonie Mszy Świętej

Od 1 marca do dnia wyboru nowego papieża należy w kanonie Mszy Świętej pominąć modlitwę za Ojca Świętego, przechodząc od razu do modlitwy w intencji „naszego biskupa N.”.

Formularz mszalny: Msza o wybór papieża

„Gdy zajdzie jakaś poważniejsza potrzeba lub wymaga tego dobro wiernych, Mszę odpowiadającą tej potrzebie można sprawować na polecenie lub za zgodą biskupa diecezjalnego we wszystkie dni, z wyjątkiem uroczystości oraz niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, dni Oktawy Wielkanocnej, Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, Środy Popielcowej i Wielkiego Tygodnia” (OWMR, 374).

Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz zezwala, aby w kościołach i kaplicach archidiecezji krakowskiej od dnia 1 marca 2013 roku, a zwłaszcza od rozpoczęcia konklawe aż do jego zakończenia, w wybranych przez duszpasterzy dniach, poza niedzielą, celebrować Eucharystię według formularza: Msza o wybór papieża (Mszał Rzymski, s. 121’’). W doborze czytań mszalnych należy stosować zasadę lectio continua (OWMR, 370) oraz używać szat koloru obowiązującego okresu liturgicznego (OWMR, 347). Prefacja wielkopostna.

Wezwania modlitwy powszechnej

Podczas Mszy Świętej z poniższych wezwań można wybrać jedno lub dwa i odmówić je jako pierwsze, a po nich odmawiać wezwania z danego dnia.

Wezwania za Kościół Święty

 • Módlmy się za Kościół Święty, który przeżywa okres wielkopostnej pokuty i oczekuje na wybór nowego papieża, aby wszyscy członkowie Ludu Bożego ufnie powierzyli swoje życie Bogu i wypraszali światło Ducha Świętego dla kardynałów zebranych na konklawe.
 • Módlmy się za wszystkich członków Kościoła, aby wspierając modlitwą i pokutą kardynałów zebranych na konklawe, sami coraz lepiej rozeznawali własne powołanie i wiernie wypełniali powierzone im zadania.
 • Wszechmogący Boże, Ty czuwasz nad całym Kościołem i prowadzisz go mocą swego Ducha, spraw, aby czas Wielkiego Postu i modlitwa o wybór nowego papieża umocniły w wierze i miłości wszystkie Twoje dzieci.

Wezwania za Benedykta XVI

 • Módlmy się za Benedykta XVI, który przez wiele lat przewodniczył Kościołowi jako następca św. Piotra, aby zawsze cieszył się błogosławieństwem Boga i życzliwością ludzi.
 • Módlmy się za Benedykta XVI, który w ukryciu trwa na modlitwie za Kościół i świat, aby zasiane przez niego ziarno słowa wydawało owoce w życiu wszystkich wierzących.
 • Miłosierny Boże, wejrzyj na Twego sługę Benedykta XVI, który ubogacił Kościół mądrością słowa i pokorną służbą ludziom. Udzielaj mu hojnie swojej łaski na obecnym etapie jego życia i spraw, aby wszyscy odczuwali moc jego modlitwy.

Wezwania za kardynałów zebranych na konklawe

 • Módlmy się za kardynałów zebranych na konklawe, aby prowadzeni światłem Ducha Świętego wskazali tego kandydata na Stolicę Piotrową, którego wybrał Bóg.
 • Módlmy się za kardynałów, którym zostało powierzone zadanie wyboru nowego następcy św. Piotra, aby wsparci modlitwą całego Kościoła dobrze rozeznali wolę Boga.
 • Wszechmogący i miłosierny Boże, Twój Syn ustanowił Piotra pasterzem i znakiem jedności całego Kościoła. Napełnij swoim Duchem kardynałów zebranych na konklawe, aby zgodnie z Twoją wolą wybrali tego, który ma dziś prowadzić Twój lud po drogach zbawienia.

Wezwania za nowego papieża

 • Módlmy się za Ojca Świętego N., który rozpoczyna swoją posługę na Stolicy Piotrowej, aby świadomy mocy Ducha Świętego odważnie podjął misję, która została mu powierzona.
 • Módlmy się za nowego papieża, który przybrał imię N., aby wsparty wstawiennictwem aniołów i świętych oraz otoczony modlitwą całego Kościoła prowadził bezpiecznie łódź Piotrową po wzburzonych falach dzisiejszego świata.
 • Ojcze nieskończenie dobry, pobłogosław papieża N., którego wybrałeś i namaściłeś, aby umacniał wiarę całego Kościoła oraz rozpalał zapał ewangelizacyjny wszystkich ochrzczonych i bierzmowanych.

Modlitwa po Mszy Świętej

Poniższe wezwania można odmawiać po Mszach Świętych.

Odnowieni i umocnieni udziałem w Eucharystii, módlmy się w intencji całego Kościoła, a szczególnie kardynałów zebranych na konklawe.

Święta Maryjo, Matko Kościoła – módl się za nami.
Święty Józefie, opiekunie Kościoła – módl się za nami.
Święty Piotrze, na którym Chrystus zbudował Kościół – módl się za nami.
Święci Apostołowie, ustanowieni przez Chrystusa fundamentem Kościoła – módlcie się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, wierni słudzy Chrystusowego Kościoła – módlcie się za nami.

Wszechmogący i miłosierny Boże, wejrzyj na swoich Świętych, których wstawiennictwu polecamy Kościół pielgrzymujący, zjednoczony w modlitwie o dar nowego papieża. Wskaż tego, którego wybrałeś, i prowadź go mocą swego Ducha. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Śpiew: „Weź w swą opiekę” (1 zwrotka) lub inna pieśń.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Szczególnie zalecaną formą modlitwy, którą podejmują członkowie wspólnoty parafialnej w czasie konklawe, jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy, aby takie wspólne adoracje odbywały się przynajmniej raz w tygodniu.