Wydrukuj tę stronę

Liczba "stacji" na Drodze światła


Chrystus zmartwychwstały ukazywał się swoim uczniom przez czterdzieści dni. Po swoim wniebowstąpieniu ukazywał się także niektórym z nich, szczególnie zaś świętemu Pawłowi. Jak przeżyć tę wielość spotkań na Drodze światła? Pojawiają się różne propozycje. Niektórzy próbują bardzo szczegółowo opisywać wszystkie objawienia się Zmartwychwstałego i proponują 20 stacji na Drodze światła. Najczęściej proponuje się 14 stacji na zasadzie analogii do Drogi krzyżowej. Są jednak i inne propozycje. W niniejszym opracowaniu przedstawiona jest propozycja ośmiu spotkań ze Zmartwychwstałym. Dlaczego taka liczba? Jest kilka racji, które do tego skłaniają.

Pierwsza z nich to odwołanie się do liturgii Kościoła, a dokładnie do oktawy zmartwychwstania Pańskiego. Trwa ona od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Miłosierdzia. W każdym z tych niezwykłych dni Kościół odczytuje Ewangelię o ukazywaniu się Chrystusa Apostołom i innym uczniom. Ujmuje te wydarzenia razem, przeżywa je w jednym tygodniu, choć miały one miejsce w różnym czasie i trwały przez całe czterdzieści dni. Potem oczywiście wracamy do wielu z nich. Odczytujemy je jeszcze raz w nowych okolicznościach. Jednak to pierwsze odczytanie całości przesłania zawartego w przyjściu Chrystusa do swego Kościoła, dokonuje się w czasie oktawy zmartwychwstania.

W ostatni dzień oktawy, w Niedzielę Miłosierdzia, Kościół odczytuje dwa, być może najbardziej niezwykłe spotkania Zmartwychwstałego z Apostołami. Pierwsze z nich miało miejsce „wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia”, a drugie osiem dni później. W czasie przyjścia w dniu zmartwychwstania Chrystus przekazał apostołom Ducha Świętego. Jednak Kościół odczytuje tę Ewangelię tydzień później, jakby dopiero teraz, gdy ziemski kalendarz odliczył osiem dni, nadszedł „wieczór owego pierwszego dnia tygodnia”. Ten ósmy dzień został nazwany „Niedzielą Miłosierdzia”, co jeszcze bardziej podkreśla prawdę, że szczególnym darem miłosiernego Serca Jezusa jest przekazanie apostołom, a potem całemu Kościołowi, Ducha Świętego. On jest Darem, w którym ukryte są niezliczone dary. Określenie „zdroje miłosierdzia” trzeba odnieść najbardziej do Tego, którego symbolem jest woda, do Ducha Świętego.

Proponowana tu Droga światła jest nabożeństwem, które czerpie inspirację w tego liturgicznego wzoru Oktawy Zmartwychwstania. Zawiera więc w ośmiu spotkaniach wszystkie objawienia się Chrystusa zmartwychwstałego, opisane przez autorów biblijnych. Jest to skarbiec, z którego można korzystać przez wszystkie niedziele roku liturgicznego.

Drugą racją wyboru ośmiu stacji na Drodze światła jest odwołanie się do symboliki liczby osiem. Oznacza ona przekroczenie porządku stworzenia, który zamyka się w siedmiu dniach. Tydzień w naszym ziemskim kalendarzu liczy siedem dni, a nie osiem. Kościół jednak, chcąc pokazać znaczenie zmartwychwstania Chrystusa, mówi o ósmym dniu. Poprzez to określenie wyraża prawdę, że wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa w nasz ziemski porządek wkroczyła nowa rzeczywistość, która pochodzi nie z tego świata. Pojawia się tu na ziemi, w naszym siedmiodniowym rytmie pracy i odpoczynku, ale mówi o wieczności, o przejściu do wiecznego spoczynku w Bogu. Dlatego niedzielę nazywa się zarówno pierwszym jak i ósmym dniem tygodnia. Jest dniem pierwszym, gdyż zmartwychwstanie Chrystusa jest odnowieniem wszystkiego, jest nowym stworzeniem, pierwszym dniem nowej rzeczywistości. Jest także dniem ósmym, gdyż daje nam udział w zmartwychwstaniu Chrystusa, którego człowieczeństwo już nie podlega ziemskim prawom, lecz należy do wieczności. W starożytności budowano baptysteria na planie ośmioboku, aby także w ten sposób wyrazić prawdę, że chrzest jest wejściem w tę nową rzeczywistość, która istnieje na tym świecie, ale nie jest z tego świata.

Kiedy na drodze światła zatrzymujemy się osiem razy, mając w świadomości prawdę kryjącą się w symbolice tej liczby, możemy jeszcze bardziej uświadamiać sobie, że w nasze ziemskie życie wszedł Chrystus zmartwychwstały i dzień po dniu wędruje z nami ofiarowując nam dary odkupienia i prowadząc nas do domu Ojca, do innego świata, do wieczności.

Można podać jeszcze inny argument za tym, aby Droga światła miała charakter ośmiu spotkań ze Zmartwychwstałym. Chodzi o praktyczne możliwości przeżycia tego wydarzenia. Ponieważ nabożeństwo ma typowo niedzielny charakter i zaleca się przeżywanie go w tym świętym dniu, dlatego nie może być zbyt długie. Najważniejszym spotkaniem tego dnia jest Eucharystia. Inne modlitwy i rozważania są formą indywidualnego bądź wspólnotowego przygotowania do Eucharystii oraz troski o pielęgnowanie jej owoców w codziennym życiu.