Wydrukuj tę stronę

List biskupa

 

Słowo Pasterskie z okazji 20-lecia istnienia Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Psalmista śpiewa: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana” (Ps 122,1). Najmilsi, dwudziestolecie istnienia Diecezji Bielsko-Żywieckiej jest okazją do przeżywania radości, którą pragniemy uzewnętrznić na różne sposoby. W sobotę 24 marca w Bielsku-Białej odbędzie się w sali Bielskiego Centrum Kultury sympozjum poświęcone tej rocznicy, połączone z wykładami, a poprzedzone dziękczynną Eucharystią w naszej katedrze. W niedzielę 25 marca dziękować będziemy Bogu za dar partykularnego Kościoła w naszych parafiach, rodzinach i osobistych modlitwach. Jednakże - aby radość przyniosła trwałe ślady w naszych wspólnotach i w nas samych - gorąco zachęcam do podjęcia w każdej parafii i w każdym kościele dzieła dziękczynnej adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji Diecezji Bielsko-Żywieckiej, jej pasterzy i wiernych. Poczynając od 25 marca i pierwszego kościoła w diecezji: katedry św. Mikołaja w Bielsku-Białej, w ustalonym porządku, codziennie jedna świątynia pozostanie przez cały dzień otwarta, a wystawiony w niej Najświętszy Sakrament będzie zachęcał wiernych do osobistej modlitwy oraz adoracji w grupach i wspólnotach, działających w danej parafii. Radio Diecezjalne „Anioł Beskidów”, prasa katolicka i strony internetowe będą na bieżąco podawać program i przebieg nabożeństw z poszczególnych wspólnot.

Drodzy Diecezjanie. Zachęcam Was z całego serca do podjęcia tej wyjątkowej modlitwy. Przychodźmy w tych dniach na adorację do kościoła jako naszego domu, by tutaj doświadczyć przeżywania wiary we wspólnocie, by tu znaleźć odpoczynek i wytchnienie po trudach codziennego życia, by zatęsknić za Domem Ojca, by - jak w rodzinnym domu - odnaleźć swoje korzenie i swą tożsamość. [...]

Biskup Tadeusz Rakoczy Bielsko-Biała, dnia 22 lutego 2012 r.Całość listu na stronie diecezji:
http://diecezja.bielsko.pl/listy/322,sowo_pasterskie_z_okazji_20_lecia_istnienia_diecezji_bielsko_ywieckiej.

Lista parafii diecezji wraz datami adoracji Najświętszego Sakramentu - DOC