Wydrukuj tę stronę

List Prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa

___________________________________

TREŚĆ LISTU

Congregatio pro Cleris

Watykan,
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego,
25 marca 2011.

Czcigodny Księże,

nawiązuję do listu nadesłanego w dniu 10 marca br., którym to informuje Ksiądz naszą Kongregację o inicjatywie Adoremus, która jest podejmowana w Krakowie.

Chciałbym szczerze podziękować Księdzu Profesorowi za to dzieło, w sposób szczególny tak dziś konieczne, opatrznościowe, a przez to naprawdę ważne dla wszystkich kapłanów i seminarzystów. Modlitwa jest życiodajnym oddechem i stałym podparciem naszych ludzkich egzystencji. Pomaga jak nigdy wcześniej, w sposób konkretny, całemu Kościołowi Uniwersalnemu, a przede wszystkim w tych regionach gdzie odczuwalna jest wielka potrzeba świętych powołań do kapłaństwa. Wielkie są potrzeby Kościoła, wiele wyzwań, niekończąca się praca, ale właśnie dlatego należy zacząć od modlitwy i w niej się zanurzyć.

Święta Dziewica, Pani Eucharystii i najsłodsza Matka każdego Kapłana, niech będzie Patronką tej jakże cennej inicjatywy, którą błogosławię z całego serca zjednoczony z każdą osobą adorującą Pana!

Mauro Kard. Piacenza
Prefekt