materiały do pobrania

 MATERIAŁY DO POBRANIA
do prowadzenia spotkań w grupie

Do każdego spotkania należy przygotować we własnym zakresie: teksty z Pisma Świętego, kartki „Zapamiętam!”, tekst modlitwy podsumowującej spotkanie, tekst „Modlitwy do Ducha Świętego” oraz tekst adoracji Najświętszego Sakramentu. Teksty te uczestnicy formacji powinni wklejać do prowadzonego przez siebie „formacyjnego zeszytu”.
Obrazek - kolorowanka może być nagrodą dla dzieci młodszych (lubiących kolorować) za udział w spotkaniu.

PAN JEZUS ZAPRASZA DO SIEBIE

- Obrazek - kolorowanka do tematu spotkania pdf  doc
- Zadania: Jeśli chcę, … muszę… pdf  doc
- Tekst do wywieszenia  pdf  doc

- Rysunki
- Kartki z określeniami do rysunków  pdf  doc
- Zadania dla dzieci młodszych  pdf  doc
- Zadania dla dzieci starszych  pdf  doc
- Temat całorocznej formacji  pdf  doc

POZNAJEMY DOM BOGA

- Obrazek - kolorowanka do tematu spotkania  pdf  doc
- Kartki z napisami pdf  doc
- Zdjęcia domów  pdf
- Plansze do gry dla dzieci młodszych  1pdf  1doc  2pdf   2doc
- Plansze do gry dla dzieci starszych 1 pdf  1doc  2pdf   2doc
Żetony należy przygotować we własnym zakresie

IDZIEMY DO DOMU BOGA

- Obrazek - kolorowanka do tematu spotkania  pdf  doc
- Kartki z zadaniami dla trzech zespołów  pdf  doc
- Kartki z napisami  pdf  doc
- Elementy do budowania wnętrza kościoła
- Napisy „do wnętrza kościoła”  pdf  doc

POZNAJEMY GOSPODARZA

- Obrazek - kolorowanka do tematu spotkania  pdf  doc
- Zadania dla trzech zespołów dotyczące zasad  pdf  doc
- Rysunki do przypięcia „na drodze”  pdf  doc
- Napisy do przypinania „na drodze”  pdf  doc
Widok drogi należy przygotować we własnym zakresie np. poprosić któreś z dzieci o narysowanie w domu lub na zajęciach plastycznych.


POZNAJEMY MIESZKAŃCÓW DOMU BOGA – ŚWIĘTYCH

- Obrazek - kolorowanka do tematu spotkania  pdf  doc
- Obrazki aniołków  pdf  doc

- Obrazki Maryi i świętych duże - na adorację (4 pliki)  1pdf 1doc  2pdf 2doc  3pdf 3doc  4pdf 4doc
- Obrazki Maryi i świętych małe - na spotkanie (4 pliki)  1pdf 1doc 2pdf 2doc 3pdf 3doc 4pdf 4doc
(należy dodać obrazki patronów dzieci, których nie ma w tym zbiorze)
- Elementy do „zagospodarowania nieba” (do wyboru)  pdf  doc

- Szablony do napisania modlitwy  pdf  doc
- Napisy  pdf  doc

JESTEŚMY BOŻĄ RODZINĄ

- Obrazek - kolorowanka do tematu spotkania pdf doc
- Krzyżówki dla dzieci młodszych 1pdf 1doc 2pdf 2doc 3pdf 3doc 4pdf 4doc 5pdf 5doc 6pdf 6doc
- Krzyżówki dla dzieci starszych 1pdf 1doc  2pdf 2doc  3pdf 3doc  4pdf 4doc  5pdf 5doc  6pdf 6doc
- Napis pdf doc

JESTEŚMY BOŻĄ ŚWIĄTYNIĄ

- Obrazek - kolorowanka do tematu spotkania pdf doc
- Napis - przysłowie pdf doc
- Wykreślanki dla dzieci młodszych pdf doc
- Wykreślanki dla dzieci starszych pdf doc
- Tekst wiersza do zawieszenia pdf doc
- wiersz - tekst dla dzieci (łatwiej myśleć mając tekst przed sobą) pdf doc

- Kartki z potrzebnymi słowami pdf doc
- Napisy do tematu: Boża świątynia pdf doc
Napisy na klocki należy przygotować we własnym zakresie

PODSUMOWANIE I AUTOREFLEKSJA

- Obrazek - kolorowanka do tematu spotkania pdf doc
- Krzyżówka dla dzieci młodszych pdf doc
- Krzyżówka dla dzieci starszych pdf doc
- Krzyżówka - podgląd dla prowadzącego pdf doc
- Plansza do krzyżówki - na tablicę (format: Legal: 21,59 cm x 35,56 cm) pdf doc
- Napisy do wywieszenia i do wykonania planszy pdf doc
- Kartki do przypinania na planszy pdf doc
- List – modlitwa do podpisania ch.pdf ch.doc dz.pdf dz.doc
- Znaczki dla tych, którzy ukończyli pierwszy etap formacji pdf doc

List po modlitwie przed Najświętszym Sakramentem dzieci wkładają do wklejonej na końcu „formacyjnego zeszytu”. Tam też mogą wkleić „znaczek z uzyskanym tytułem”: Jestem domownikiem Boga.