Wydrukuj tę stronę

Modlitwa kard. A. Camastri


Modlitwa do świętego Jana Pawła II

 

Święty Janie Pawle, błogosław nam z twojego okna w Niebie!

Błogosław Kościół, który kochałeś i któremu służyłeś, którym kierowałeś i odważnie wiodłeś po drogach świata, aby wszystkim ludziom niósł Jezusa i wszystkich do Niego prowadził.

Błogosław młodym, którzy byli twoją wielką miłością. Pomóż im marzyć i patrzeć wysoko w górę, aby znaleźli światło, które rozjaśni drogi ich życia na ziemi.

Błogosław rodzinom, błogosław każdej rodzinie! Ty dostrzegłeś atak szatana na rodzinę, tę cenną i nieodzowną iskrę z Nieba, w której pulsuje miłość Boga i w której zapala się życie, Boży dar. Janie Pawle, osłaniaj rodzinę swoją modlitwą.

Pobłogosław Polskę, której synem czułeś się także wtedy, kiedy Bóg wezwał Cię, byś był ojcem. Strzeż w twojej ukochanej Ojczyźnie tego chrześcijańskiego znamienia, które jest cennym dziedzictwem historii i kompasem wskazującym przyszłość dla twojego narodu.

Módl się za cały świat, wciąż jeszcze naznaczony napięciami, wojnami, niesprawiedliwością i wybuchami nienawiści. Ty przeciwstawiałeś się wojnie, wzywając do dialogu i siejąc miłość: módl się za nami, abyśmy byli niestrudzonymi siewcami pokoju.

Święty Janie Pawle, módl się za nami i, z twojego okna w Niebie, ześlij nam Boże błogosławieństwo! Amen.

 

 

 

Angelo kard. Comastri
Wikariusz Jego Świątobliwości
dla Miasta Watykanu.