Wydrukuj tę stronę

Modlitwa młodych

 

Pobierz: DOC PDF

 

Dla zespołu animatorów młodzieżowych, pracujących pod kierunkiem duszpasterzy, którzy będą przygotowywać wspólną adorację dla młodzieży inspirację mogą stanowić zarówno poniższe teksty, jak również modlitwy znajdujące się w następnej części, przeznaczonej dla dorosłych.

Wspomnienie o młodych bohaterach

W okresie zaborów polska młodzież garnęła się do walki o niepodległość. To młodzi powstańcy porwani patriotycznymi uczuciami walczyli w 1831 i 1863 r. Jednym z nich był Adam Chmielowski, który w 1863 r. mając 17 lat wraz z kolegami z Politechniki Puławskiej tzw. Puławiakami ruszył do powstania i najpierw pod dowództwem Leona Frankowskiego (lat 19), a potem gen. Mariana Langiewicza i płk. Zygmunta Chmieleńskiego walczył z bronią w ręku przeciw zaborcy. Ranny w bitwie pod Mełchowem stracił nogę, cudem uratowany stał się Bożym narzędziem posłanym do najbardziej ubogich w polskim narodzie, aby mocą Ewangelii przywracać im godność ludzką. W powstaniu styczniowym duża grupa młodocianych Polaków służyła Ojczyźnie, bo aż 600 z nich zostało skazanych na rozmaite kary przez rosyjskiego zaborcę i zesłanych w głąb Rosji.

Nie można zapomnieć młodych Polakach z Wrześni i ponad 800 szkół wielkopolskich (ok. 75 tys. uczniów), którzy w spektakularnym strajku w trwającym w latach 1901-1904 oraz 1906-1907 walczyli o prawo do polskiego języka w szkolnej katechezie. Przywódczynią strajku we Wrześni w 1901 r. była bohaterska 13-letnia Bronisława Śmidowicz. W Koźminie w 1906 r. strajk rozpoczął Antoni Gątowski, syn miejscowego krawca, zaś Marianna Piotrowska, córka szewca uczestniczka strajku oświadczyła nauczycielowi, który namawiał ją do uległości wobec pruskich władz: „Nie będę modliła się po niemiecku, a tu będzie Polska i będę mówiła po polsku”.

We Lwowie ponad 1370 uczniów i studentów walczyło od listopada 1918 r. o utrzymanie tego miasta w odradzającej się Polsce. Poświęcili wtedy swoje młode życie dla Ojczyzny dziewięcioletni Jaś Kukawski, Antoś Petrykiewicz, trzynastoletni, najmłodszy kawaler Orderu Virtuti Militari, czternastoletni Tadzio Jabłoński i Jurek Bitschan, piętnastoletnia Helenka Grabska oraz jej brat Jan i starsza od nich o kilka lat sanitariuszka Janeczka Prus-Niewiadomska, która od 1914 r. służyła w II Brygadzie Legionów. Spośród bohaterskich Orląt Lwowskich aż 200 poległo. Młodzież aktywnie uczestniczyła w powstaniu wielkopolskim oraz 3 powstaniach śląskich

Szczególna próba dla niepodległej Polski przyszła w 1920 r. Do obrony Ojczyzny zagrożonej  bolszewickim potopem stanęli wszyscy, którym droga była Polska. Wśród nich było ok. 30 tys. harcerzy i harcerek. Niezwykle bohatersko zapisał się w dziejach bitwy warszawskiej 1. harcerski batalion 236. Pułku Piechoty, który pod Ossowem walczył z bolszewickimi oddziałami 14 VIII 1920 r. Wtedy poległ z krzyżem w ręku, kapelan batalionu ks. Ignacy Skorupka, były drużynowy tajnej grupy polskich harcerzy z Klińcach (w guberni czernihowskiej) i wielu innych, w tym szesnastoletni Zygmunt Płoszka i siedemnastoletni Jan Szczygielski. Do obrony Płocka przed bolszewickimi wojskami w sierpniu 1920 r. stanęli również uczniowie i gimnazjaliści. W ciężkich bojach 18 sierpnia niektórzy zapłacili cenę krwi. Bohatersko zginął 14 letni Antolek Gradowski, ciężko ranny został jego rówieśnik Józef Kaczmarski, zaś niezwykłą odwagą wykazał się 11 letni Tadeusz Zygmunt Jeziorowski dostarczając amunicję walczącym na barykadzie, za co w 1921 r. został odznaczony przez marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecznych. Jako lotnik w 1939 r. oddał życie w obronie Ojczyzny.

Wszyscy wspomniani tu młodzi Polacy, wychowani w katolickiej wierze i patriotycznym duchu z miłości do Ojczyzny gotowi byli dla odzyskania przez Nią wolności, a potem w obronie Jej niepodległości do największych ofiar.

Modlitwy Światowych Dni Młodzieży

Modlitwa ŚDM 2016

„Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i pomnażaj owoce Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

Modlitwa ŚDM 2019

Ojcze miłosierny, Ty nas wzywasz, abyśmy traktowali nasze życie jako drogę zbawienia: pomóż nam patrzeć na przeszłość z wdzięcznością, przeżywać naszą teraźniejszość z odwagą i budować naszą przyszłość z nadzieją.

Panie Jezu, Przyjacielu i Bracie, dziękujemy, że patrzysz na nas z miłością. Spraw, abyśmy słyszeli Twój głos, który rozbrzmiewa w sercu każdego z mocą i światłem Ducha Świętego.

Daj nam łaskę bycia Kościołem w drodze, głoszącym z żywą wiarą i młodym obliczem radość Ewangelii; Kościołem, który pracuje nad budową społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego, jakiego wszyscy pragniemy.

Prosimy Cię za Papieża, za biskupów i wszystkich, którzy wezmą udział w najbliższych Światowych Dniach Młodzieży w Panamie, a także za wszystkich, którzy się przygotowują, aby ich przyjąć.

Matko Boża, Patronko Panamy, spraw, abyśmy modlili się i żyli z tą samą hojnością, co Ty: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38). Amen.