Wydrukuj tę stronę

Modlitwa powszechna

 

Pobierz: DOC PDF


Propozycja modlitwy powszechnej (1)

Wstęp:

Przez wstawiennictwo Błogosławionego Jana Pawła II skierujmy do Boga, bogatego w miłosierdzie, nasze ufne prośby:

 1. O łaskę owocnej posługi dla Ojca Świętego i wszystkich Pasterzy Kościoła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
 2. O światło żywej wiary dla wszystkich rodzin oraz ludzi poszukujących wartości i sensu życia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
 3. O dar ufnej nadziei dla ludzi pogrążonych w mrokach grzechu i zwątpienia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
 4. O odwagę i siłę podążania drogą Ewangelii dla młodzieży i trafnego rozpoznania swego życiowego powołania. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
 5. O radość wieczną dla tych, którzy już zakończyli czas ziemskiej wędrówki. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
 6. O łaskę wzrastania w postawie miłosierdzia dla wszystkich uczestników Świętej Eucharystii. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Modlitwa:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze pokorne prośby, i uczyń nas odważnymi świadkami Zmartwychwstania oraz wiernymi Apostołami Twojego Miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Propozycja modlitwy powszechnej (2)

Wstęp:

Do Boga bogatego w miłosierdzie, pochylającego się z troską nad każdym człowiekiem, skierujmy z ufnością naszą modlitwę:

 1. Ojcze miłosierny, Twój Syn przekazał apostołom i ich następcom władzę odpuszczania grzechów. Mocą Ducha Świętego odnów w pasterzach Kościoła gorliwość w pełnieniu posługi sakramentu pojednania i pomóż skruszonym grzesznikom zwrócić się z ufnością do trybunału miłosierdzia.
 2. Ojcze nieskończenie dobry, Ty jesteś nadzieją świata i tylko w Tobie ludzkość może zaznać pokoju. Obdarz Duchem mądrości rządzących narodami, aby unikali wojen i konfliktów oraz wytrwale dążyli do zgody i współpracy.
 3. Ojcze najlepszy, Ty dałeś Kościołowi błogosławionego, Jana Pawła II. Wysłuchaj łaskawie modlitw, które za jego wstawiennictwem kierujemy do Ciebie i pomóż nam wytrwale kroczyć drogą świętości, która on wskazywał.
 4. Ojcze niebieski, Ty wlałeś w serce Jana Pawła II gorącą miłość do Maryi, Matki Chrystusa i Kościoła. Umocnij naszą wiarę, abyśmy mieli odwagę czynić słowa „totus Tuus” mottem naszego życia.
 5. Ojcze wszechmogący, Ty uzdalniasz ludzkie serca do pełnienia dzieł miłosierdzia wobec braci. Napełnij nas Duchem miłości, abyśmy umieli płakać z płaczącymi i cieszyć się z cieszącymi, a wszystkim potrafili dawać nadzieję.
 6. Ojcze, pełen dobroci i miłosierdzia, Twój Syn gromadzi nas w każdą niedzielę przy stole słowa i chleba. Spraw, aby ten święty dzień był przez nas zawsze przeżywany jako radosne i pełne miłości spotkanie z Tobą w jedności Ducha Świętego.
Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, z wielką ufnością składamy wszystkie nasze sprawy w Twoje ojcowskie dłonie. Niech hojność darów Twego miłosierdzia przemieni nasze życie i uczyni nas apostołami Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.