Wydrukuj tę stronę

Modlitwa powszechna

 

Świętowanie Niedzieli Miłosierdzia
Modlitwa powszechna

Pobierz: DOC PDF

 

Wstęp:

Pełni wielkanocnej radości zanieśmy pełne ufności prośby do Boga, który w swoim wielkim miłosierdziu na nowo zrodził nas do żywej nadziei:

 

1. Boże, Ty jesteś bogaty w miłosierdzie. Umacniaj Ojca Świętego i wszystkich pasterzy Kościoła w głoszeniu światu orędzia o Twoim nieskończonym miłosierdziu.

2. Panie nasz i Boże, Ty mocą zmartwychwstania Chrystusa pokonałeś zło. Spraw, aby mocą tego paschalnego zwycięstwa nastąpiło duchowe odrodzenie naszej Ojczyzny, Europy i całego świata.

3. Wszechmocny Boże, Ty odnowiłeś nasze wspólnoty przez sakrament pokuty i Komunii świętej. Broń nas przed powrotem do dawnych grzechów i spraw, aby nieustannie umacniało się nasze zjednoczenie z Chrystusem.

4. Boże, Ty jesteś nieskończenie dobry. Pomóż chrześcijanom zanieść miłosierną miłość do chorych, smutnych, bezdomnych i bezrobotnych.

5. Boże, Ty obiecałeś wierzącym dziedzictwo niezniszczalne, niepokalane i niewiędnące. Przyjmij do nieba wszystkich zmarłych (a szczególnie N.).

6. Boże, Ty błogosławisz tym, którzy uwierzyli, choć nie widzieli. Przymnóż nam wiary, byśmy umieli radować się ze spotkania z Twoim zmartwychwstałym Synem, ukrytym w swoim słowie, w sakramentach świętych i w drugim człowieku.

Modlitwa:

Wszechmogący Boże, w ten dzień pełen radości i wesela, przeniknięci ufnością w Twoje nieskończone miłosierdzie prosimy, abyś przyjął nasze modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego.