Wydrukuj tę stronę

Modlitwa na rozpoczęcie

 

Modlitwa na rozpoczęcie Sympozjum

Pobierz: DOC PDF

 

Śpiew: Panie Twój tron wznosi się.

Lektor 1: Wielbimy Cię, Panie nasz i Boże. Twój tron wznosi się nad wszystkie stworzenia. Tylko Ty jesteś godzien otrzymać cześć i chwałę, i dziękczynienie, i moc. Wielbimy Cię, gdyż dałeś nam łaskę wiary, nadziei i miłości. Dałeś nam, miłosierny Panie, łaskę adorowania Ciebie obecnego pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Przyjmij, Panie nasz śpiew uwielbienia.

Śpiew: Panie Twój tron wznosi się.

Lektor 2: Wielbimy Cię, dobry Jezu, we wszystkich Twoich Świętych. Wielbimy Cię w tak licznych świadkach adorowania Ciebie. Dziś szczególnie dziękujemy za św. Siostrę Faustynę, za bł. Jana Pawła II, za św. Ojca Pio, za bł. Matkę Teresę z Kalkuty. Dziękujemy Ci, dobry Jezu, za wszystkich, których dziś zgromadziłeś w tym sanktuarium, abyśmy nawzajem umacniali się słowem i świadectwami w naszym trwaniu na adoracji.

Śpiew: Panie Twój tron wznosi się.

Lektor 3: Zawierzamy Twemu miłosiernemu Sercu każdą chwilę dzisiejszego sympozjum. Zawierzamy Ci tych, którzy będą głosić referaty i dzielić się świadectwami, prowadzić modlitwy i śpiewy, a także wszystkich uczestników tego zgromadzenia, pragnących jeszcze gorliwiej Cię adorować. Pomnóż, Panie, naszą wiarę, rozpalaj pragnienie modlitwy, uczyń nas apostołami adoracji, aby we wszystkich kościołach, w których Ty sam mieszkasz ukryty pod osłoną chleba, trwała nieustanna modlitwa przed Tobą.

Śpiew: Panie Twój tron wznosi się.

Kapłan: Niech będzie uwielbiony nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, Syn Boga wszechmogącego, który dla nas stał się człowiekiem. Niech będzie uwielbiony we wszystkich darach, jakimi napełnił nasze serca. Niech nigdy nie ustaje nasza pieśń wdzięczności i uwielbienia wobec Tego, który jest nieskończenie miłosierny i hojny w swoich darach.

Śpiew: Chwalę Ciebie, Panie.