Modlitwy w czasie "nowenny"MODLITWY

NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE

ADORACJIModlitwy dla dzieci starszych
na rozpoczęcie i zakończenie adoracji

Modlitwa na rozpoczęcie adoracji

Przyjdź, Duchu Święty i ucz mnie modlitwy. Prowadź mnie do Pana Jezusa. Bez Twojej pomocy nie potrafię zobaczyć w Nim Syna Bożego i Zbawiciela świata. Bez Twojej łaski nie obudzi się w moim sercu pragnienie przychodzenia do Niego i adorowania Go.

Wiem, że On jest Bogiem i moim najlepszym Przyjacielem. Chcę być z Nim, ufać Mu i wielbić Go tak, jak to czyniła Maryja i Święci. Jednak moje pragnienie przychodzenia do Niego, by Go adorować jest ciągle małe i słabe. Trudno mi wytrwać. Pomóż mi być wiernym moim postanowieniom. Ucz mnie słuchać Pana Jezusa i z Nim rozmawiać, rozumieć jak On bardzo mnie kocha i kochać go całym sercem. Amen.

Modlitwa kończąca adorację

Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II. Patrząc na niego i słuchając go, lepiej rozumiemy co znaczy, że Ty jesteś naszym najlepszym Ojcem, a my jesteśmy dziećmi Bożymi, Twoimi dziećmi. Od niego uczymy się nieść krzyż z Panem Jezusem, powierzać Mu to, co nas cieszy i to co sprawia ból i lepiej widzieć w Jezusie Chrystusie Zbawiciela świata. Uczymy się też współpracować z Duchem Świętym, naszym najlepszym Nauczycielem i Przewodnikiem, przyjaźnić się ze świętymi, kochać ludzi i widzieć w nich Ciebie.

Tak jak Jan Paweł II, zawierzamy Ci całkowicie nasze dziecięce lata i oddajemy je w dobre dłonie Maryi, którą dałeś nam za Matkę. Będziemy ze wszystkich sił starać się być coraz lepszymi. Pomóż nam wytrwale wędrować drogą świętości, którą pokazał nam Papież – Polak. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwy dla dzieci młodszych
na rozpoczęcie i zakończenie adoracji

Modlitwa najmłodszych na rozpoczęcie adoracji

Panie Jezu, dziękuję Ci, że zapraszasz mnie do siebie i proszę Cię pomóż mi dobrze się modlić. Amen.

Modlitwa najmłodszych na zakończenie adoracji

Panie Jezu, dziękuję Ci, że mogłem przyjść do Ciebie i być z Tobą. Mieszkaj w moim sercu i ucz mnie kochać Cię coraz bardziej. Pomóż mi być dobrym każdego dnia. Amen.