Pan Jezus prosi: "Przyjdź!" 2

 

Przed pójściem na adorację

 

Poproś o pomoc Ducha Świętego

Zanim rozpoczniesz pierwszą „modlitwę adoracyjną” poproś o pomoc Ducha Świętego.

Duch Święty, który mieszka w nas od dnia chrztu świętego, prowadzi nas i uczy dobrej modlitwy. Dlatego, gdy klękasz do modlitwy, najpierw poproś tego najwspanialszego Nauczyciela i Przewodnika o pomoc. Możesz to zrobić swoimi słowami, a możesz odmówić modlitwę zamieszczoną w zakładce „modlitwy dla dzieci na rozpoczęcie i zakończenie adoracji”.

Te modlitwy są przeznaczone:

  • do odmawiania w kościele, gdy przychodzisz na adorację i ją kończysz.
  • I do odmawiania w domu, gdy zaczynasz i kończysz jakąś część nowenny w domu.

Bo przecież to co robisz w domu przed i po adoracji też jest modlitwą.

Przeczytaj uważnie zdanie z Pisma Świętego

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28).

Pomyśl

O o co prosi cię Pan Jezus?

Kogo On zaprasza do siebie?

Co obiecuje?

Czy ty też czujesz się zaproszony?

Jak odpowiesz Panu Jezusowi na Jego zaproszenie?

Przeczytaj uważnie rozważanie, które ci pomoże odpowiedzieć na te pytania

Pan Jezus zaprasza cię, abyś spotkał się z Nim w kościele lub w kaplicy, gdzie dzień i noc czeka ukryty w Najświętszym Sakramencie. Pan Jezus jest twoim najlepszym Przyjacielem. On chce z tobą przeżywać twoje radości i kłopoty. Chce pomagać ci rozwiązywać to, co trudne. Chce uczyć cię być dobrym, radosnym dzieckiem. Czy chcesz odpowiedzieć na Jego zaproszenie całym sercem?  Lolek, którego widzisz na rysunku, odpowiedział i będzie przychodził na tę modlitwę razem z tobą. Możesz więc pobrać i pokolorować rysunek.

Zdecydowałeś się odpowiedzieć na zaproszenie Pana Jezusa i pójść na spotkanie z Nim. Poproś dorosłych, aby ci w tym pomogli. Przeczytaj również „Historię Lolka”. Możesz ją przeczytać na ekranie komputera lub wydrukować.


Idź na adorację

Gdy przyjdziesz do Pana Jezusa uklęknij przed Najświętszym Sakramentem i poproś Go, aby pomógł ci z Nim rozmawiać. Odmów modlitwę na rozpoczęcie adoracji lub pomódl się swoimi słowami

Po tej modlitwie usiądź cichutko i rozmawiaj z Panem Jezusem tak jak się rozmawia z Przyjacielem. Powiedz Mu jak zrozumiałeś Jego zaproszenie zapisane w Ewangelii, o którym myślałeś w domu. Mów Mu o wszystkim, co dla ciebie ważne. Potem znowu uklęknij, patrz na ołtarz i powtarzaj powoli, tak długo jak potrafisz: Panie Jezu, kocham Cię. Zakończ adorację odmówieniem modlitwy na zakończenie adoracji i znakiem krzyża.

Zrób w domu

Porozmawiaj jeszcze chwilę z Panem Jezusem  w domu, na przykład podczas wieczornej modlitwy. Podziękuj Mu za spotkanie w kościele.

To było spotkanie z Przyjacielem. Nie tylko ty mówiłeś do Niego. On również mówił do ciebie. Słuchał cię i ci odpowiadał. Nie mogłeś słyszeć Jego głosu, ale wiele zrozumiałeś.

Napisz lub narysuj „zeszycie adoracyjnym” list do Pana Jezusa. Podziękuj Mu w nim za słowa Ewangelii, za to co pomogły ci one zrozumieć i za czas adoracji.