Pan Jezus prosi: "Słuchaj" 1

 

 

Przed pójściem na adorację

 

Poproś o pomoc Ducha Świętego

Zanim zaczniesz rozważać fragment Ewangelii, i modlić się nim, poproś o pomoc Ducha Świętego.

Zrób to swoimi słowami lub odmów modlitwę zamieszczoną w zakładce „modlitwy dla dzieci na rozpoczęcie i zakończenie adoracji”.

Przeczytaj uważnie zdanie z Pisma Świętego

Maria siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie (Łk 10,39).

Pomyśl

Dlaczego Maria przysłuchiwała się mowie Pana Jezusa?

Kogo w Nim widziała swoimi „oczami wiary”?

Czego możesz nauczyć się od Marii?

Jak myślisz, czy można ćwiczyć również „uszy wiary”?

Na czym to polega?

Przeczytaj uważnie rozważanie, które ci pomoże odpowiedzieć na te pytania

Pamiętasz opowiadanie z Ewangelii o tym, jak Pan Jezus przyszedł do swoich przyjaciół: Łazarza, Marii i Marty? Marta troszczyła się, aby gościom niczego nie brakowało. Maria natomiast „siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie”. Ona tak bardzo kochała Pana Jezusa i tak bardzo „oczami wiary” widziała w Nim Syna Bożego, że nie chciała stracić żadnego słowa z tych, które On mówił i bardzo chciała wszystko zapamiętać i zrozumieć. Dlatego jest dla nas wzorem słuchania.

Przypomnij sobie jak mama zdenerwowana, że dziecko nie reaguje na jej słowa, pyta: Czy ty mnie słyszysz? Bo słuchać naprawdę, to słyszeć, czyli przyjmować do swojego serca to, czego się słucha. A przyjmować to inaczej rozumieć to, co się usłyszało i według tego żyć.

Pan Jezus prosi: Słuchaj, czyli pilnie poznawaj moją naukę i staraj się postępować tak, jak Ja cię uczę. Pan Jezus uczy cię poprzez słowa i przykład rodziców, księży, katechetów. Ale też bardzo pragnie cię uczyć osobiście, bezpośrednio. Takim miejscem „lekcji z Panem Jezusem” jest każda modlitwa, szczególnie ta, która nazywa się adoracją, czyli spotkaniem z Nim przed Najświętszym Sakramentem.

Ojciec Święty Jan Paweł II tak o takim spotkaniu z Panem Jezusem pisał: „Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca”. Gdy „oczami wiary” przytulimy się do Pana Jezusa obecnego w białej hostii, Jego Serce powie naszemu sercu o tym co dobre i co ważne, podpowie jak rozwiązywać to, co trudne i jak kochać tak, jak On kocha.

Dlatego tak ważne jest, aby dobrze nauczyć się słuchać uszami i rozumem, oraz, aby nauczyć się słuchać Pana Jezusa sercem. I aby na „lekcje z Nim” często przychodzić.

Idź na adorację

Wiesz już co znaczy prośba Pana Jezusa: Słuchaj! Uklęknij więc przed panem Jezusem i odmów modlitwę na rozpoczęcie adoracji. Następnie usiądź cicho i popatrz przez chwilę na Pana Jezusa. Wyobraź sobie jak On się cieszy z waszego spotkania. Jak bardzo chce usłyszeć to wszystko, z czym do Niego przyszedłeś. Opowiedz Mu więc o twoich problemach ze słuchaniem. Najpierw o tym jak słuchasz, albo czasami nie słuchasz rodziców, nauczycieli, katechetów. Jakie z tym słuchaniem i słyszeniem masz problemy.

Następnie opowiedz Panu Jezusowi o swojej modlitwie, o tym jak słuchasz i słyszysz Jego. Czy czytasz list, który On napisał do ludzi, czyli Pismo Święte? Czy uważnie słuchasz Ewangelii w czasie Mszy św. i starasz się ją zrozumieć? Jaki trudności z tym przeżywasz? Co sprawia ci największą trudność na adoracji?

Nie zapomnij też opowiedzieć Panu Jezusowi o swoich radościach i sukcesach w uczeniu się słuchania. On to wszystko wie, ale bardzo chce to usłyszeć od ciebie, aby ci błogosławić.

A gdy już opowiesz Panu Jezusowi to wszystko, zamknij oczy i spróbuj przez chwilę z Nim być, jak przyjaciel z Przyjacielem, bez słów. Możesz w swoim sercu powoli powtarzać: Panie Jezu, naucz mnie słuchać.

Przed wyjściem z kościoła, wraz z wszystkimi dziećmi, które włączyły się w „Nowennę adoracyjną” odmów „modlitwę na zakończenie adoracji”. Mimo, że każde dziecko odmawia tę modlitwę w innym miejscu i w innym czasie, ona łączy wszystkie dzieci w jedną adoracyjną wspólnotę.

Zrób w domu

Wróć myślami do twojego spotkania z Panem Jezusem przed Najświętszym Sakramentem. Przypomnij sobie dobre myśli, postanowienia, sposoby postępowania, zachowania czy rozwiązania dręczących cię problemów, które ci przyszły do głowy w czasie, albo po modlitwie. Są one owocem działania Ducha Świętego, rezultatem „lekcji słuchania u Pana Jezusa”.

Wiesz, że słuchania nie da się nauczyć od razu. Trzeba cierpliwie ćwiczyć i nie zrażać się niepowodzeniami. Najlepiej przychodzić z nimi do Jezusa. On ci da siły do zaczynania od nowa. Mistrzem słuchania był Jan Paweł II. On uważnie słuchał również dzieci i prosił je, by mu pomagały być dobrym papieżem. Przeczytaj fragment jednego z jego przemówień do dzieci. Możesz je znaleźć w zakładce: „Bł. Jan Paweł II mówi do dzieci”.

Na koniec podziękuj Panu Jezusowi, twojemu najlepszemu Przyjacielowi i Nauczycielowi za owoce tej „lekcji” z Nim. Swoje podziękowanie napisz lub narysuj w „zeszycie adoracyjnym”.