Wydrukuj tę stronę

Adoracja

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Śpiew: Kłaniam się Tobie.

Biskup: Bądź uwielbiony, miłosierny Jezu, w darze Eucharystii, którą przeżyliśmy. Jest ona centrum naszego życia, najważniejszym spotkaniem z Tobą, najświętszą godziną naszego tygodnia, a dla niektórych także dnia. Wypowiedzieliśmy w niej nasze dziękczynienie za wielkie dary Twego miłosierdzia, a szczególnie za Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie i łaskę adoracji, jaką nas obdarzyłeś. Chcemy trwać w tym dziękczynieniu. Wyrażamy je najpierw w cichej, osobistej  modlitwie.

Chwila ciszy.

Biskup: Z naszą indywidulaną modlitwą pragniemy złączyć także wspólne uwielbienie i gorące błaganie. Przyjmij, o Panie, pełną prostoty modlitwę dzieci, gorące wołanie młodych, a także odnowioną i pogłębioną gotowość trwania przy Tobie dorosłych.

Modlitwa dzieci

Dziecko 1: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że chciałeś być dzieckiem, że miałeś rodziców i przyjaciół, że uczyłeś się wszystkiego i poznawałeś świat. Chcemy Cię naśladować w naszym życiu i razem z Tobą uwielbiać naszego Ojca w niebie.

Śpiew: Zobaczcie jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam.

Dziecko 2: Dziękujemy Ci, dobry Jezu, za to, że nakazałeś dorosłym, aby nie zabraniali nam przychodzić do Ciebie. Dziś prosimy Cię, aby w każdej parafii powstawały dziecięce grupy adoracyjne. Otwórz nasze oczy wiary, abyśmy mogli Cię zobaczyć i do Ciebie przychodzić.

Śpiew: Dotnij, Panie, moich oczu, aby przejrzał.

Modlitwa młodzieży

Dziewczyna: Dziękujemy Ci, Panie, Jezu, za Twoje, pełne miłości spojrzenie, jakie skierowałeś na młodego człowieka, pytającego Cię o cel życia. Ty patrzysz z miłością na wszystkich. Twoje słowa i Twoje czyny są pełne miłości. Dziś przeżywamy również prawdę, że Twoja obecność w Najświętszym Sakramencie, jest darem Twej miłosiernej miłości. Bądź uwielbiony, Panie.

Śpiew: Bóg jest Miłością.

Chłopak: Naszą modlitwą obejmujemy ludzi młodych. Przygotowują się oni do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Pomóż nam lepiej zrozumieć Twoje słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Dadaj nam sił, abyśmy byli świadkami Twego miłosierdzia przez czyn, słowo i modlitwę. Pociągnij wszystkich do siebie i spraw, aby ludzie młodzi odkryli wielkość i piękno adorowania Ciebie. Niech nas ogarnie Twoja łaska. Niech Twój Duch dotknie naszych serc.

Śpiew: Niech nas ogarnie łaska, Panie Twa.

Modlitwa dorosłych

L: Wielbimy Cię, miłosierny Jezu, w świadectwie życia Twoich uczniów. Mimo swoich słabości starają się oni przychodzić do Ciebie na adorację i zachowywać Twoje przykazania. Dziękujemy Ci za obecność pośród nas dzieci i młodzieży, a także za ich pragnienia i dążenie do doskonałości. Niech w każdej wspólnocie wierzących w Ciebie nieustannie rozlega się pieśń uwielbienia, gdyż godzien jesteś, Panie nasz i Boże, odebrać cześć i chwałę i dziękczynienie i moc.

Śpiew: Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas, jak nikt.

L: Dziękujemy Ci, Panie, za dar dzisiejszej pielgrzymki, za umocnienie naszej wiary i pogłębienie naszej modlitwy. Przychodziliśmy przez Bramę Miłosierdzia, uczestniczyliśmy w Twej Najświętszej Ofierze, w czasie której przyszedłeś do nas w Komunii Świętej. Teraz przeżywamy te wielkie dary na adoracji. Tak chcemy czynić zawsze. Chcemy przychodzić do Ciebie, prowadzeni przez Twego Ducha, gdyż tylko Ty jesteś naszym Panem i Zbawicielem.

Śpiew: Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom.

Nadzwyczajny szafarz: Miłosierny Jezu, Ty wezwałeś nas, jako nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, abyśmy zabierali ze świątyni Twoje najświętsze Ciało i zanosili Je ludziom chorym. Czynimy to z radością. Chcemy również z radością iść tam, gdzie wszystkich nas posyłasz po każdej Mszy Świętej i każdej adoracji. Jesteś w naszych sercach. Jesteś z nami na naszych drogach życia. Daj nam, abyśmy zawsze o tym pamiętali.

Śpiew: Ukaż mi, Panie, swą twarz.

Błogosławieństwo

Biskup: Pobłogosław, Jezu, nas w naszej drodze do Ciebie. Pobłogosław nasze pragnienia i postanowienia. Niech Twoje błogosławieństwo dotrze do wspólnot parafialnych, do których wracamy, by jeszcze gorliwiej troszczyć się o adorację.

Śpiew: Przed tak wielkim Sakramentem.

Modlitwa, błogosławieństwo i śpiew: Niech będzie chwała i część.

Śpiew: Weź w swą opiekę lub inny śpiew (np. śpiew scholi dziecięcej).