Wydrukuj tę stronę

Pomoce do przeżywania adoracji


Św. Alfons Maria de Liguori,
Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu,  Kraków 2010, ss. 160.
Nawiedzenia są propozycją medytacji podczas adoracji Najświętszego Sakramentu na każdy dzień miesiąca. Są one wyrazem ogromnej miłości, jaką św. Alfons darzył Najświętszy Sakrament. Miłość ta była wyrazem tego, co można nazwać „geniuszem świętych”. Św. Alfons długie godziny spędzał na adoracji Najświętszego Sakramentu i każdemu gorąco ją polecał. Tam też uczył się tej cudownej prawdy: „Bóg oszalał z miłości do człowieka i przez niego pragnie być kochanym”. Święci są mistrzami w przeżywaniu codzienności tak, by jeszcze bardziej miłować Boga. A szkoła, w której nauczyli się tej sztuki, znajduje się przed Najświętszym Sakramentem. Bez wątpienia Nawiedzenia są pomocą w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem - szkole miłowania Boga w codzienności.

Slavko Barbarić OFM,  Adorujcie sercem Mojego Syna, Kraków 1999.
Książka jest jedna wielką modlitwą przed Najświętszym Sakramentem, w obecności żywego i osobowego Boga. Jest to mocna duchowa materia utkana ze słów Pisma Świętego, orędzi Matki Bożej i własnych przemyśleń Autora. Ojciec Barbarić wychodzi z założenia, że istotą teologii jest modlitwa i mistyka. Adoracje Najświętszego Sakramentu na stałe zostały włączone do programu modlitewnego w Medziugorju są po prostu piękne, to jakby dotknięcie nieba.

Ks. Jan Hojnowski, Chwała i dziękczynienie - adoracje eucharystyczne, Kraków 2004, ss. 228.
Naszą obecność przed tabernakulum możemy wypełnić nie tylko rozważaniem niektórych tajemnic eucharystycznych, ale także przywodząc sobie na pamięć różne wydarzenia z życia Chrystusa. Książka zawiera rozważania o nauczaniu Jezusa i powoduje zachwyt Jego boskimi przymiotami. Słowa uwielbienia i dziękczynienia służą pomocą w oddawaniu chwały i czci Panu Jezusowi oraz wyrażaniu wdzięczności za wszystkie Jego dary miłości i rzeczywistej obecności w Eucharystii.

Ks. Jerzy Jurkiewicz, oprac. Panie - otocz swoją troską wszystkich powołanych. Adoracje na nabożeństwa pierwszoczwartkowe o powołania kapłańskie. Tarnów 2009, ss. 114.
Dobrą pomoc w trosce o powołania kapłańskie mogą stanowić rozważania i modlitwy zawarte w tym zbiorze. Zostały one przygotowane na pierwsze czwartki kolejnych miesięcy roku. Nabożeństwa te są dziękczynieniem dobremu Bogu za dar kapłanów, a także wielką prośbą o nowe i święte powołania do służby Bożej. Zostały one przygotowane dla duszpasterzy i ludzi dobrej woli, którym leży na sercu sprawa powołań kapłańskich, jako pomoc podczas modlitw o powołania, połączonych z adoracją Najświętszego Sakramentu.

Ks. Stefan Koperek, Adoramus Te Domine. Adoracje Kapłańskie, Kraków 1988.

Jest to wybór rozważań z odbywających się Adoracji Kapłańskich w kaplicy arcybiskupiej w Krakowie, przy ul. Franciszkańskiej 3, w latach 1982-1987.

Ks. Krzysztof Masłyk, Adoracja Najświętszego Sakramentu. Pierwsze niedziele miesiąca, Kraków, ss. 96
Adoracja Najświętszego Sakramentu to kolejny tomik wydany w ramach serii książek, zawierających propozycje nabożeństw na tak zwane dni eucharystyczne: pierwsze czwartki, piątki, soboty i niedziele miesiąca. Rozważania oparte są na czytaniach z Roku C.

Anna Matusiak (wybór tekstów), Nowenna ku czci Najświętszego Sakramentu, Kraków 2005, ss. 72.
Nowenna ku czci Najświętszego Sakramentu jest przeznaczona dla osób, które pragną nie tylko modlić się wytrwale w określonej intencji, ale i pogłębić swą pobożność eucharystyczną. Można ją odmawiać w każdym okresie Roku liturgicznego, ale szczególnie zalecane jest jej odprawienie przed obchodami Bożego Ciała, czyli od wtorku po uroczystości Zesłania Ducha Świętego do środy przed uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Niniejsza książeczka zawiera nie tylko odpowiednie modlitwy oraz - pomocne do codziennych rozważań - fragmenty z encykliki Ecclesia de Eucharistia, ale i teksty pieśni najczęściej śpiewanych w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu lub w czasie procesji eucharystycznych. Z pewnością okaże się więc wartościową i bardzo praktyczną pomocą zarówno dla osób prowadzących nabożeństwa eucharystyczne, jak i dla wszystkich uczestników tych nabożeństw.

Anna Matusiak, opr. Przyjdź do Mnie choć na chwilę… Modlitewnik czciciela Najświętszego Sakramentu, Kraków 2009, ss. 172.
Modlitewnik okaże się niezwykle przydatny dla osób, które poznały lub zechcą poznać smak modlitwy adoracji — smak przebywania w Obecności. Są w nim teksty stosowne do odmawiania przed Najświętszym Sakramentem, w tym modlitwy wielu świętych i innych znanych osób oraz hymny i psalmy. Są też dwie nowenny: nowenna ku czci Najświętszego Sakramentu (z tekstami Jana Pawła II) oraz nowenna do odprawienia przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa (z medytacją tekstów Pisma Świętego). Niezwykle oryginalną część modlitewnika stanowi rozdział zatytułowany Modlitwa kontemplacyjna — 20 spotkań z kochającym Bogiem. Na końcu książki zamieszczone są teksty kilkudziesięciu pieśni eucharystycznych.

Anna Matusiak, opr., Pierwsze niedziele miesiąca. Rozważania na podstawie tekstów Jana Pawła II o Eucharystii, Kraków 2004, ss. 98.
W pierwsze niedziele miesiąca w naszych świątyniach adorujemy Najświętszy Sakrament. Mamy wtedy dodatkową okazję, aby wspólnie uwielbić naszego Pana i Boga — Jezusa Chrystusa za Jego eucharystyczną obecność w świecie. Książka może być wartościową pomocą zarówno dla prowadzącego adorację w kościele, jak i dla osób, które pragną rozważać tę niepojętą Tajemnicę wiary indywidualnie.

Anna Matusiak, opr. O Zbawcza Hostio. Nabożeństwa eucharystyczne z Benedyktem XVI, Kraków 2007, ss. 248.
Książka zawiera dwanaście propozycji nabożeństw eucharystycznych. Teksty do rozważań stanowią słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, starannie dobrane do tematyki danego nabożeństwa; autorem tekstów modlitw wstępnych jest Papież Jan Paweł II. Propozycje te można wykorzystać zarówno w czasie Godziny świętej, adoracji w pierwszy piątek czy w pierwszą niedzielę miesiąca, jak i w czasie całonocnych czuwań przed Najświętszym Sakramentem. Książka zawiera też teksty proponowanych pieśni, tak aby prowadzący nabożeństwo nie musiał sięgać do innych źródeł.

Anna Matusiak, opr., Nabożeństwa eucharystyczne. Pierwsze czwartki miesiąca, pierwsze piątki miesiąca, pierwsze niedziele miesiąca, czuwania przed Najświętszym Sakramentem. Kraków 2008, ss. 164.
Niniejsza książka zawiera dwanaście zestawów do wykorzystania w czasie nabożeństw eucharystycznych. Treści o rozważań stanowią zarówno teksty biblijne i liturgiczne, jak i słowa konkretnych osób - bardziej i mniej znanych, żyjących dzisiaj i już zmarłych, wyniesionych na ołtarze i pozostających w cieniu świętych i błogosławionych, duchownych i świeckich... Teksty do rozważań oraz tytuły proponowanych pieśni są starannie dobrane do tematyki danego nabożeństwa, a te z kolei są odpowiednio dostosowane do poszczególnych okresów roku liturgicznego Na przykład nabożeństwo styczniowe przygotowano w duchu bożonarodzeniowym, marcowe — w duchu wielkopostnym i tak dalej. Ale są też »zestawy uniwersalne«. Zawarte tu propozycje nabożeństw eucharystycznych można wykorzystać zarówno w czasie Godziny świętej, adoracji w pierwszy piątek czy w pierwszą niedzielę miesiąca, jak i w czasie całonocnych czuwań przed Najświętszym Sakramentem.

Modlitwa Pokuta Ofiara. Modlitewnik Wspólnoty Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej, oprac. Jolanta Szczypta,  Sandomierz 2010, ss. 711.
Modlitewnik ten zawiera: modlitwy, pieśni, koronki, litanie, akty poświęcenia i akty ofiarowania, nowenny, akty strzeliste, rady, praktyczne wskazówki i pouczenia dotyczące życia duchowego, obietnice dane z nieba. Zawarte są również programy adoracji Najświętszego Sakramentu, programy nabożeństw, nauki zaczerpnięte z życia świętych oraz najważniejsze prawdy katechizmowe.

Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu z bł. ks. Ignacym Kłopotowskim. Modlitwy za kapłanów, [wybór i oprac. Jolanta Chodorska CSL, Wioletta Ostrowska CSL, Małgorzata Laskowska], Warszawa 2010, ss. 94.
„Kiedy zginam kolana przed tabernakulum, już nie sam modlę się; Bóg się modli ze mną i udoskonala modlitwę moją” – te słowa bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego wyrażają istotę tej książeczki, którą – nie tyle polecamy – ale bardziej zalecamy do indywidualnego adorowania Najświętszego Sakramentu. Tę niewielką książeczkę warto zawsze mieć przy sobie, by będąc w pobliżu kościoła, wejść do niego i odmówić przynajmniej jedną z podanych w niej modlitw. Zawiera ona pięć propozycji nawiedzeń, na które składają się nie tylko litanie, akty strzeliste, ale także rozważania w formie dialogu Pana Jezusa z duszą nawiedzającą Go. W książce tej są także modlitwy za kapłanów. Prowadzeni podczas adoracji przez Błogosławionego Kapłana dotrzemy z pewnością do Chrystusa.

Ks. Wiesław Piotrowski (red.), Być w szkole Chrystusa. Adoracje na nabożeństwo czterdziestogodzinne , Kielce 2007, ss. 114
Zbiór adoracji na nabożeństwo czterdziestogodzinne mających przyczynić się do pogłębienia czci Chrystusa Eucharystycznego, a także będących zachętą do pójścia w Jego ślady – zostania uczniem w szkole Jezusa. Publikacja zawiera adoracje dla dzieci (3), młodzieży (4), rodziców (2), członków ruchów i stowarzyszeń katolickich (2), członków grup apostolskich i wspólnot zaangażowanych w parafii (2), dla osób chorych i cierpiących (2) oraz całej wspólnoty parafialnej (6).

Ks. Wiesław Piotrowski (red.), Czcić Chrystusa Eucharystycznego. Adoracje na nabożeństwo czterdziestogodzinne, Kielce 2005, ss. 149.
Zbiór adoracji mających przyczynić się do pogłębienia i czci Chrystusa Eucharystycznego. Zawiera adoracje: dla dzieci (3), dla młodzieży (3), dla rodziców (3), dla przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich (3), dla przedstawicieli grup apostolskich i wspólnot zaangażowanych w parafii (2), dla osób chorych i cierpiących (2), dla całej wspólnoty parafialnej.

Ks. Wiesław Piotrowski (redaktor), Trwać w komunii z Chrystusem eucharystycznym. Adoracje na nabożeństwo czterdziestogodzinne, Tarnów 2010.
Staraniem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie powstał niniejszy zbiór przeznaczonych na adorację Najświętszego Sakramentu tekstów. Zawierają one wyraźne odniesienia do hasła obecnego roku liturgiczno-duszpasterskiego („W komunii z Bogiem”.), a ich autorami są klerycy IV roku tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego - miejsca, które w szczególny sposób jest „domem i szkołą komunii”.

Ks. Stanisław Saletnik, Wzrastać w wierze i miłości Jezusa Eucharystycznego. Adoracje dla dzieci, Kielce 2005, ss. 179.
Zbiór adoracji eucharystycznych dla dzieci, wydany w Roku Eucharystii, ma na celu rozbudzić potrzebę przekazu wiary w prawdziwą Obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, uwrażliwić na bezinteresowną miłość względem ubogich, zachęcić do solidarności we wspólnotach rodzinnych i parafialnych oraz wskazać na prawdziwy sens ludzkiego życia. Jak Eucharystia jest Darem Miłości Boga do człowieka, tak teksty niniejszych rozważań ks. Stanisława Saletnika zrodziły się z prawdziwej kapłańskiej miłości do dzieci i zatroskania o ich należytą formację religijną. Należy ufać, że kapłani, rodzice i wychowawcy, którzy trwają na adoracji eucharystycznej z dziećmi, skarb wychowania należycie wykorzystają, a przez to z wielką miłością i odpowiedzialnością patrzeć będą na piękno życia tych, których Bóg oddał ich trosce (na podstawie Wstępu).

Ks. Teodor Szarwark, Bliżej Ciebie chcę być, o Jezu mój. Adoracje na cały rok liturgiczny, Kielce 2007, ss. 220.
W czasie tych rozważań adoracyjnych spotkasz się z Chrystusem Eucharystycznym, który Cię zapyta: "może i ty chcesz odejść?" Powiedz mu wtedy: "Panie, a do kogo pójdę? Przecież ja uwierzyłem, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga!" Więc nie strać wiary, ale trwaj przed Chrystusem na kolanach, bo to uczyni Cię wielkim w oczach Boga i ludzi.