Wydrukuj tę stronę

Prośby indywidualne

Miłość nie pozwala człowiekowi być obojętnym na potrzeby innych ludzi. Spieszymy im z pomocą i prosimy ich o wsparcie. Pierwszym sposobem okazywania tej miłości jest modlitwa pełna wiary, gdyż "wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy - Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!" (por. Mk 9,23-24).

Przy Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Krakowie istnieje wspólnota adoracyjna. Osoby do niej należące podjęły się prosić Chrystusa w czasie adoracj

i w intencjach tu przedstawianych. W intencjach tych będzie również odprawiana Msza Święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00. Każda intencja będzie zamieszczona na stronie przez conajmniej 2 tygodnie. Tu możesz przesłać swoją prośbę o modlitwę:

intencjemodlitwy@adoremus.pl


INTENCJE MODLITEWNE

Bardzo proszę o modlitwę w intencji chorego Marcina, o wybłaganie u Jezusa Miłosiernego łaski uzdrowienia dla niego.
Małgorzata 11.08.2020

 

Proszę o modlitwę w intencji pracy, o przedłużenie umowy albo znalezienie nowej wśród życzliwych ludzi. O zdrowie, wygojenie nogi po złamaniu. Za duszę zmarłej mamy Janiny, powrót do zdrowia i równowagi dla ojca Jana.
Grażyna 11.08.2020

 

Jezu proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla Adama. O uzdrowienie go z alkoholizmu.
Sylwia 11.08.2020

 

Proszę o modlitwę w intencji Kingi o silną wiarę, dokończenie leczenia, znalezienie dobrej kancelarii, aby uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny.
Laura 11.08.2020

 

Proszę o modlitwę o znalezienie pracy w bibliotece, o odnowienie mojego małżeństwa, znalezienie mieszkania i uwolnienie z duchowego ucisku.
Baptiste 11.08.2020

 

Jezu proszę o dar życia wiecznego dla Jarka.
Sylwia 31.07.2020

 

Błagam o wstawiennictwo modlitewne w intencji usunięcia przeszkód istniejących między Natalią i Mikołajem oraz daru dialogu, pojednania i przebaczenia między nimi.
W. 28.07.2020

 

Proszę o modlitwę o powrót do Jezusa dla Kingi, Adama, Katarzyny, Mai, Anny oraz Piotra. O całkowite uzdrowienie dla Jacka i Eryka. Proszę o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Pawła i Dariusza z rodzinami oraz dla Wandy i Władysława.
Wanda 28.07.2020

 

Proszę o modlitwę o uzdrowienie relacji w rodzinach, o pokój serca dla Marii i Wandy; o powrót do Jezusa, do Kościoła dla Zdzisława, Elżbiety, Diego. Proszę o łaskę Chrztu Św. dla Sebastiana i Natalii, a także o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia dla Lidii i Marii z rodzinami. Proszę o całkowite uzdrowienie dla Sylwii, Wiesława, Ludwiki, Moniki, Barbary, Liliany, Waldemara, Bogdana, Marka, Adama, Sebastiana, Diego, Tomasza.
Maria 28.07.2020

 

Proszę o modlitwę w intencji, aby wyszły dobre wyniki badań.
Danka 28.07.2020

 

Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia Grzegorza z choroby. Św. Janie Pawle II, otocz go opieką.
Iza 28.07.2020

 

Proszę o modlitwę w intencji Grzegorza o łaskę uzdolnienia do miłości, małżeństwa i ojcostwa oraz dobrą żonę, założenie rodziny.
Grzegorz 28.07.2020

 

Proszę o ratunek dla naszego małżeństwa Agnieszki i Tadeusza. Proszę o łaskę przebaczenia i pojednania, proszę, aby mąż wrócił do mnie i żeby do rozwodu nie doszło.
Agnieszka 28.07.2020

 

Proszę o modlitwę o zdrowie wujka Mariana, o łaskę głębokiej spowiedzi. Proszę Jezu chroń moją mamę w Niemczech, uzdrów brata Darka i siostrę Ewę, uzdrów moje relacje w rodzinie i sąsiedztwie. Oddaję Jezu mnie i Sławka, prowadź nas dalej. Proszę o dary Ducha Świętego dla mnie i mojej rodziny.
Anna 28.07.2020

 

Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Marii, o dary Ducha Świętego dla niej, zdrowie i pracę, którą chętnie podejmie. Proszę również o uwolnienie jej od toksycznego sąsiada.
Ela 20.07.2020

 

Jezu Chryste, proszę o uzdrowienie Jasia z nowotworu i Twoją ochronę dla całej rodziny.
Kamila 20.07.2020

 

Proszę o modlitwę o zdrowie dla taty, Boże błogosławieństwo, opiekę i światło Ducha Świętego.
Gosia 20.07.2020

 

Proszę o modlitwę o uzdrowienie Krystyny z choroby nowotworowej.
Z. 20.07.2020