Wydrukuj tę stronę

Prośby indywidualne

Miłość nie pozwala człowiekowi być obojętnym na potrzeby innych ludzi. Spieszymy im z pomocą i prosimy ich o wsparcie. Pierwszym sposobem okazywania tej miłości jest modlitwa pełna wiary, gdyż "wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy - Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!" (por. Mk 9,23-24).

Przy Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Krakowie istnieje wspólnota adoracyjna. Osoby do niej należące podjęły się prosić Chrystusa w czasie adoracji w intencjach tu przedstawianych. W intencjach tych będzie również odprawiana Msza Święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00. Każda intencja będzie zamieszczona na stronie przez conajmniej 2 tygodnie. Tu możesz przesłać swoją prośbę o modlitwę:

intencjemodlitwy@adoremus.pl


INTENCJE MODLITEWNE

Zwracam się z ogromną prośbą o modlitwę za mnie na czas pobytu i ewangelizacji w kilku parafiach Chicago w listopadzie i grudniu, bym był pokornym i pełnym mocy narzędziem w ręku Pana, otwartym na głos Ducha Świętego, by głoszone Słowo wydało dobre owoce. Polecam również modlitwie kapłanów tam posługujących i całe wspólnoty parafialne. Dołączam również prośbę o modlitwę za parafię Miłosierdzia Bożego w Otwocku na czas Misji Świętych przed peregrynacją kopii obrazu Pani Jasnogórskiej.
ks. Łukasz 20.11.2017

 

Panie Jezu proszę o wyzwolenie mnie i dzieci z grzechu, o zdrowie duszy i ciała, zabierz serca kamienne a daj serca podobne do serca Twojego.
Ania 20.11.2017

 

Proszę o modlitwę za małżeństwo Magdy i Grzegorza, cudowne uzdrowienie i nawrócenie, za Marcina o uzdrowienie dolegliwości bólowych i chorobowych, pomoc w trudnych sprawach i wyborach, radość życia, za Grzegorza, Rafała, Alinę, Tadeusza, Karola o uzdrowieni i nawrócenie, o uzdrowienie Haliny po udarze.
Barbara 20.11.2017

 

Proszę o modlitwę o uzdrowienie mojego synka Maksia z chorób, które zagrażają jego życiu i o uwolnienie od codziennych dolegliwości bólowych i cierpienia. Jezu Miłosierny błagam aby mój synek był zdrowy, mógł chodzić, żeby nie cierpiał.
mama 9.11.2017

 

Za wstawiennictwem Wszystkich Świętych proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia dla Jana, Janiny i Grażyny. O siły do pracy, znalezienie mniej stresującej pracy, uzupełnienie kwalifikacji dla Grażyny.
Grażyna 9.11.2017

 

Bardzo proszę o modlitwę w intencji zmarłych członków mojej rodziny: Stefana, Krystyny, Heleny, Mariana, Adeli, Stefana, Janusza. Odpuść im Panie, grzechy i przyjmij do Królestwa Niebieskiego.
I 9.11.2017

 

Proszę tą modlitwą abym był zdrowy, uwolniony od choroby raka. Błagam Cię Panie Boże bądź przy mnie i strzeż mnie.
JB 9.11.2017

 

Proszę o modlitwę za siostrę i jej męża o dar potomstwa dla nich, o wiarę i cierpliwość w oczekiwaniu. Proszę też o modlitwę za mnie i za bliskiego kolegę, by Pan wlał w nasze serca miłość, uzdrowił, byśmy zbudowali małżeństwo, by Pan Bóg nam błogosławił.
Agnieszka 9.11.2017

 

Proszę Cię Panie Jezu o wyzwolenie z nałogu pijaństwa męża Wojciecha.
żona 9.11.2017

 

Proszę o modlitwę o nawrócenie Eugeniusza, uwolnienie z alkoholizmu, aby przestał spotykać się z osobami uzależnionymi.
Andrzej 31.10.2017

 

Z całego serca proszę o modlitwę wstawienniczą o łaskę nawrócenia syna Michała.
Elżbieta 28.10.2017

 

Bardzo proszę o modlitwę za mnie i mojego kolegę o miłość między nami, by Pan pomógł nam przezwyciężyć trudności, byśmy zbudowali trwały związek, małżeństwo i rodzinę, by Pan nam błogosławił.
Agnieszka 28.10.2017

 

Proszę o modlitwę o powrót do Jezusa, do Kościoła dla Kingi, Adama, Katarzyny, Maji, Anny oraz Piotra. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. opiekę Matki Bożej dla Pawła i Dariusza z rodzinami oraz dla Wandy i Władysława. Proszę o uwolnienie z nałogu alkoholowego dla Bogdana i łaskę uzdrowienia dla Piotra.
Wanda 28.10.2017

 

Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia relacji w całej rodzinie, o pokój serca dla Marii. O powrót do Jezusa, do Kościoła dla Zdzisława, Elżbiety, Jakuba. O łaskę Chrztu Św. dla Sebastiana a także proszę o cud uzdrowienia dla Ziuty.
Maria 28.10.2017

 

Prosimy o modlitwę w intencji naszego syna Łukasza o łaskę wiary, zdrowie, potrzebne siły i pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji.
Małgosia i Sławek 27.10.2017

 

Błagam o modlitwę za Hanię, by odnalazła na nowo drogę do Boga, za Kasię, by poznała osoby serdeczne, wspierające ją w codziennym trudzie, za Arka, który popełnił samobójstwo, by Miłosierny Jezus zabrał go do siebie, za Piotra, o zdrowie i wiarę, za moją rodzinę by zapanowała miłość, poszanowanie i wyrozumiałość, za Krzysztofa, Piotra i ich mamę, żeby po utracie ojca i męża zaznali ukojenia, za Krzysztofa, żeby znalazł kobietę, która go pokocha i za mnie, bym wyszła z depresji, z samotności i bym wyszła za mąż.
Gosia 21.10.2017

 

Panie Jezu proszę o wyzwolenie mnie i dzieci z grzechu, o zdrowie duszy i ciała.
Kacper 21.10.2017

 

Błagam o wsparcie modlitewne za młodego chłopaka Piotrka, który jest zniewolony narkotykami i o uzdrowienie młodej dziewczyny.
Agnieszka 21.10.2017

 

Proszę o modlitwę o pozytywne rozwiązanie pewnej sprawy, aby nasza rodzina nie została obciążona tak ogromnymi długami.
A. 21.10.2017