Wydrukuj tę stronę

Otwarcie Jubileuszu Miłosierdzia

 

Modlitwa w parafiach
w dniu otwarcia Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia

 

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Ojciec Święty Franciszek otworzył Drzwi Święte w bazylice św. Piotra w Rzymie. Rozpoczął uroczyste przeżywanie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Zgodnie z jego decyzją uroczyste rozpoczęcie tego świętego czasu dokona się również w katedrach i innych kościołach jubileuszowych w niedzielę 13 grudnia. Modlitwy o owocne przeżycie Roku Miłosierdzia powinni się odbyć również w każdej parafii.

Uroczystości w kościołach jubileuszowych
archidiecezji krakowskiej

Otwarciem Drzwi Święte w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, Ojciec Święty Franciszek rozpoczął 8 grudnia Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia w całym Kościele. Zapraszamy na uroczystości inaugurujące Rok Święty w 11 świątyniach jubileuszowych Archidiecezji Krakowskiej:

 • Katedra św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu – niedziela 13 grudnia o godz. 9.45 – przewodniczy kard. Stanisław Dziwisz
 • Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach - niedziela 13 grudnia o godz. 15.00 – przewodniczy kard. Stanisław Dziwisz
 • Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie - sobota 12 grudnia o godz. 17.00 – przewodniczy kard. Stanisław Dziwisz
 • Bazylika Wniebowzięcia NMP w Krakowie - niedziela 13 grudnia o godz. 18.30
 • Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile - niedziela 13 grudnia o godz. 15.00 - przewodniczy bp Damian Muskus OFM
 • Sanktuarium MB Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej - niedziela 13 grudnia o godz. 19.00 – przewodniczy bp Damian Muskus
 • Bazylika Ofiarowania NMP w Wadowicach – sobota 12 grudnia o godz. 17.30 – przewodniczy ks. proboszcz Stanisław Jaśkowiec
 • Kościół Parafialny św. Piotra Apostoła w Wadowicach – niedziela godz. 10.00 – przewodniczy ks. prał. Tadeusz Kasperek
 • Bazylika NSPJ w Trzebini – niedziela 13 grudnia o godz. 15.00 - przewodniczy ks. prowincjał Piotr Filas SDS.
 • Kościół NSPJ w Nowym Targu – niedziela 13 grudnia o godz. 15.00 – przewodniczy ks. inf. Stanisław Olszówka
 • Kościół Świętej Rodziny w Zakopanem – niedziela 13 grudnia o godz. 15.00 – przewodniczy ks. inf. Jan Maciej Dyduch

 

Modlitwa w parafiach

Pobierz: DOC PDF

Każda parafia włącza się przez modlitwę w te zbawcze wydarzenia, jakie mają miejsce w kościołach jubileuszowych.

Modlitwa różańcowa

W Roku Jubileuszowym na placu św. Piotra w Rzymie, o godz. 18.00, codziennie będzie odmawiany różaniec. Jest on bowiem najprostszym i najbardziej bezpośrednim sposobem przyzywania Bożego miłosierdzia za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. W bullina rozpoczęcie JubileuszuPapież mówi: „Nikt tak jak Maryja nie poznał głębokości tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Wszystko w Jej życiu zostało ukształtowane przez obecność miłosierdzia, które stało się ciałem. Matka Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego weszła do sanktuarium miłosierdzia Bożego, ponieważ wewnętrznie uczestniczyła w tajemnicy Jego miłości” (MV24).

Zachęcamy więc duszpasterzy, aby zaprosili wiernych, a szczególnie członków Żywego Różańca, na modlitwę różańcową w sobotę wieczorem, przed rozpoczęciem Roku Jubileuszowego w diecezjach. Niech to będzie modlitwa o dobre przeżycie i błogosławione owoce tego szczególnego czasu.

Litania do wszystkich Świętych

Przed ważnymi wydarzeniami Kościół wzywa wstawiennictwa wszystkich Świętych. Wskazane jest więc, aby w modlitwie indywidualnej lub wspólnotowej odmówić litanię do wszystkich Świętych.

Celebracja Eucharystii

Choć w kościołach parafialnych i rektoralnych nie jest przeżywany obrzęd otwarcia Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, to jednak wskazane jest, aby w duchowej łączności z biskupami i wiernymi, zgromadzonymi w katedrze i w innych kościołach jubileuszowych, zanosić do Boga wspólną modlitwę o owocne przeżycie Roku Miłosierdzia. Można rozpocząć celebrację Eucharystii od pokropienia zgromadzonych wodą święconą, gdyż jest to jeden ze znaków przypominanych w dniu rozpoczęcia Jubileuszu.

Myśli do homilii

1. Każdego roku w III Niedzielę Adwentu słyszymy wezwanie do radości. W dzisiejszych czytaniach mówili o nich prorok Sofoniasz i apostoł Paweł. Motywem tej radości jest bliska już uroczystość Narodzenia Pańskiego. W tym roku radość jest pomnożona, gdyż dziś otwarty zostaje w każdej diecezji świata Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Niesie on ze sobą nadzieję, której bardzo potrzebujemy. Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał, że nasza nadzieja jest w miłosierdziu Bożym, które przemienia człowieka.

2. Będziemy gorąco prosić Boga o miłosierdzie dla poszczególnych osób i rodzin, dla Europy i świata, dla wszystkich ludzi. Pierwszym znakiem dobrego przeżywania tego szczególnego roku będzie gorliwsza modlitwa o łaskę miłosierdzia, które ma moc przyprowadzić grzesznika do kratek konfesjonału, doprowadzić skłóconych ludzi do pojednania, dodać siły słabym i ukoić ból cierpiących. Już dziś, w dzień otwarcia Jubileuszu, spotkajmy się o godz. 15.00 na Godzinie miłosierdzia i prośmy o miłosierdzie dla nas i całego świata.

3. Główne idee Roku Miłosierdzia wyraża logo. Jest ono „sumą teologiczną miłosierdzia, oraz od motta, które mu towarzyszy. W motcie, które jest fragmentem z Łk 6,36 «Miłosierni jak Ojciec», proponuje się życie miłosierdziem, biorąc przykład z Ojca, który prosi o to, aby nie sądzić i nie potępiać, lecz wybaczać oraz dawać miłość i przebaczenie bez miary (por. Łk 6,37-38). Logo jest dziełem ojca Marko I. Rupnika S.J. Przywołując bardzo cenny dla Kościoła starożytnego wizerunek Syna, który bierze na plecy zagubionego człowieka, logo wskazuje miłość Chrystusa, który wypełnia tajemnicę swojego Wcielenia Odkupieniem. Wizerunek jest tak wykonany, aby ukazać Dobrego Pasterza, który dotyka ciało człowieka aż do głębi czyniąc to z taką miłością, która przemienia życie. Jest jeszcze jeden szczegół, na który powinniśmy zwrócić naszą uwagę: Dobry Pasterz, w akcie całkowitego miłosierdzia, bierze na plecy ludzkość, ale Jego wzrok łączy się ze wzrokiem człowieka. Chrystus widzi oczami Adama, a Adam oczami Chrystusa. Każda osoba, kontemplując w Jego wzroku miłość Ojca, odkrywa w Chrystusie nowego Adama, a także swoje własne człowieczeństwo oraz przyszłość, która ją oczekuje. Cała scena umiejscowiona jest w formie tak zwanej mandorli (z wł. migdał). Forma ta również jest bardzo ważna dla ikonografii starożytnej i średniowiecznej, gdyż odwołuje się do obecności dwóch natur: boskiej i ludzkiej, w Chrystusie. Trzy koncentryczne kształty owalne o kolorze stopniowo jaśniejszym w kierunku zewnętrznym sugerują ruch Chrystusa, który wyciąga człowieka z nocy grzechu i śmierci. Z drugiej strony, głębia ciemniejszego koloru sugeruje również niepoznawalność miłości Ojca, który wszystko przebacza”.

4. W dzisiejszej Ewangelii tłumy pytają św. Jana Chrzciciela: „Co mamy czynić?” On udziela im konkretnych odpowiedzi. Są one zrozumiałe, choć nie zawsze łatwe do wykonania. To po prostu zwykła uczciwość i wzajemny szacunek. Czy to dużo? Dla niektórych to bardzo dużo. Oni bowiem zapomnieli o szacunku dla drugiego, a często także o uczciwości. Zapomnieli o wielu sprawach, które są ważne. Bez nich życie staje nieustanną kłótnią i walką, zaspokajaniem własnych zachcianek i lekceważeniem lub wykorzystywaniem innych.

5. Wyjaśnienia św. Jana Chrzciciela nie kończą się na podaniu wskazań dotyczących codziennego postępowania. On kieruje uwagę wszystkich na Chrystusa: „Idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka o sandałów”. Ku Niemy i my kierujemy nasze myśli i serca. W Nim jest nasza nadzieja. Jego przyjście do ludzi jest pierwszym i najbardziej fundamentalnym darem miłosierdzia. Darem miłosierdzia jest Jego trzydziestoletni pobyt w Nazarecie. Jest nim Jego publiczna działalność, męka i zmartwychwstanie, przez które przebacza On człowiekowi grzechy i daje mu udział w życiu Bożym. Wszystko w życiu Chrystusa jest naznaczone miłosierną miłością do ludzi. Motywem Jego działania jest miłość, która chce być przy umiłowanym, by mu pomagać, uzdrawiać, wspierać, prowadzić i obdarzać szczęściem. Odkrywajmy tę miłosierną miłość i w niej się odnawiajmy.

Propozycja modlitwy powszechnej

Wstęp: Z wiarą przedstawmy miłosiernemu Bogu nasze pokorne prośby.

1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła, aby z mocą głosili ludziom orędzie o Bogu bogatym w miłosierdzie.

2. Módlmy się za rządzących naszą Ojczyzną, aby wspierali wszelkie dobre inicjatywy, mające na celu niesienie pomocy potrzebującym, wspierania bezdomnych i godzenia zwaśnionych.

3. Módlmy się za ludzi, którzy odeszli od Boga i trwają w grzechu, aby się nawrócili i przyjęli dar przebaczenia, który przynosi im Chrystus.

4. Módlmy się za rodziny przeżywające trudności i konflikty, aby w Roku Miłosierdzia gorliwiej dążyli do wzajemnego przebaczenia i pojednania.

5. Módlmy się za naszych zmarłych (szczególnie za N.), aby mieli udział w wiecznym szczęściu zbawionych i na wieki wychwalali miłosierdzie Boga.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z radością oczekiwali nadchodzących Świąt Narodzenia Pańskiego i owocnie przeżyli rozpoczynający się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.

Modlitwa: Wszechmogący Boże, wysławiamy Cię za Twoją miłość i pokornie prosimy, abyśmy doznając Twego miłosierdzia, sami stawali się ludźmi miłosiernymi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Godzina Miłosierdzia

Wskazane jest, aby dzisiejszą niedzielę, przeżyć o godzinie 15.00 uroczystą godzinę miłosierdzia, z modlitwą na Rok Miłosierdzia przygotowaną przez Ojca Świętego Franciszka.

Modlitwa na Rok Miłosierdzia

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas: O, gdybyś znała dar Boży!

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

 Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.