Wydrukuj tę stronę

Słowo Metropolity 2

 

Słowo Metropolity Krakowskiego

zapraszające do modlitwy
w dniach Jubileuszu odzyskania Niepodległości

 

Czcigodni Duszpasterze,
Drodzy Bracia i Siostry,

Obchody jubileuszu odzyskania niepodległości przez naród polski zbliżają się do punktu kulminacyjnego. W minionych miesiącach przeżyliśmy wiele pięknych i wzniosłych wydarzeń zarówno podczas kościelnych zgromadzeń modlitewnych, jak też podczas obchodów świąt państwowych. Przypomniane zostały wspaniałe postacie naszej historii. Poznaliśmy ich umiłowanie wolności, dążenie do jej odzyskania oraz zachowania nawet za cenę oddania życia. Działo się to szczególnie w czasie powstań narodowych, następnie w latach 1918 i 1920, a także w czasie drugiej wojny światowej i w okresie dyktatury komunistycznej.

Wspomnienie wielkich dzieł Boga rodzi w sercu człowieka dziękczynienie. Przypomina o nim także św. Faustyna pisząc w swoim Dzienniczku: „Często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż jest niewdzięczna. Całą duszę wytężam, aby ją bronić [...]. Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz, nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie” (Dz. 1188). Dziękujemy Panu nieba i ziemi za dar wolności, za opiekę nad naszą Ojczyzną, za Maryję, którą możemy czcić jako Królową Polski. Dziękujemy za naszych świętych i błogosławionych, za ofiarnych kapłanów i pełnych poświęcenia wiernych świeckich, za mądrych polityków i odważnych żołnierzy.

Niech w tych listopadowych dniach nasze dziękczynienie rozbrzmiewa jeszcze mocniej. Zapraszam wszystkich wiernych Archidiecezji Krakowskiej do przeżycia przynajmniej jednej godziny adoracji Najświętszego Sakramentu jako dziękczynienia za dar wolności i jako prośbę o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny. Przyjdźmy do Jezusa, bez którego nie ma prawdziwej wolności ani pomyślnej przyszłości. Uklęknijmy przed Nim w indywidualnej i wspólnej adoracji. Włączmy się we wspólne dzieło nazwane „Godziną Wdzięczności”.

Proszę rodziców, aby przyprowadzili swoje dzieci, także te najmłodsze, gdyż ich dziecięca modlitwa ma wielkie znaczenie w oczach Bożych. Proszę ludzi młodych, aby przyszli do Jezusa i Jemu powierzyli swoje dziś i jutro, dziękując również za owoce Synodu Biskupów na temat młodzieży. Niech swój czas na modlitwę adoracyjną znajdą rodzice i wszyscy dorośli. Bardzo proszę duszpasterzy, aby zachęcili wszystkich do indywidualnej i do wspólnej modlitwy, a także stworzyli możliwość adoracji dla członków wspólnoty parafialnej w okresie przed lub po 11 listopada.

Z naszym dziękczynieniem połączmy pełne wiary błaganie, szczególnie o dar zgody narodowej. Prośmy miłosiernego Ojca, aby zjednoczył Polaków we wspólnej trosce o dobro małżeństwa i rodziny, o pomyślny rozwój miast i wiosek, o zachowanie pokoju w umiłowanej Ojczyźnie. Powtarzajmy słowa św. Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Bądźmy razem w modlitwie i świętowaniu pięknego jubileuszu setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Na ten błogosławiony czas wychwalania wielkich dzieł Boga i zawierzania Mu naszej przyszłości wszystkim błogosławię.

 + Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski