Wydrukuj tę stronę

Sposób ogłaszania

 

Sposób ogłaszania Triduum

 

Wielkie wydarzenie ogłasza się w sposób wyróżniający, odpowiedni do jego rangi. Dlatego też ogłoszenie Świętego Triduum Paschalnego powinno być najpiękniejszym ogłoszeniem w roku. Pojawia się tu jednak pewna trudność. Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego sposobu ogłaszania Triduum, który utrwala przekonanie, że rozpoczyna się ono w Wielki Czwartek, a kończy w Wielką Sobotę. W konsekwencji coraz częściej słyszy się wypowiedzi, że Triduum Paschalne to przygotowanie do świąt Wielkanocy. Sama zaś Niedziela Zmartwychwstania jest osobnym świętem, następującym po przeżyciu Triduum Paschalnego.

Pojawia się więc błąd w samym rozumieniu najważniejszych świąt naszej wiary. Należy ten błąd eliminować, a nie utwierdzać w nim wiernych przez błędnie podawane ogłoszenia lub umieszczanie w gablotkach plakatów, które zawierają przesłanie, że Niedziela Zmartwychwstania jest już poza Triduum Paschalnym. Tymczasem, jak wyjaśnia list Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów O przygotowaniu i obchodzeniu świąt wielkanocnych z dnia 16 stycznia 1988 roku: „Największe misteria odkupienia ludzkiego Kościół obchodzi co roku od wieczornej Mszy Wielkiego Czwartku Wieczerzy Pańskiej aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Ten czas słusznie się nazywa «Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego», słusznie również nazywa się «Triduum Paschalne», ponieważ w czasie niego uobecnia się i dokonuje misterium Paschy, to jest przejście Pana z tego świata do Ojca. Sprawując to misterium Kościół przez znaki liturgiczne i sakramentalne ściśle jednoczy się z Chrystusem, swoim Oblubieńcem” (nr 38).

Dostępne są dziś plakaty, które ukazują Triduum jako zbawcze wydarzenie rozpoczynające się w Wielki Czwartek wieczorem i kończące się drugimi nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Oto przykład takiego plakatu:

Pobierz plakat w  JPG  ♦  PDF