Wydrukuj tę stronę

Spotkanie 1 - Przy pustym grobie


W pierwszy dzień oktawy, w niedzielę zmartwychwstania, Kościół odczytuje w liturgii odpowiadanie o pustym grobie. Ten właśnie tekst jest podstawą modlitwy i medytacji na początku drogi światła. Pamiętamy w nim także o spotkaniu Chrystusa z Matką Najświętszą.

***

„Wyszedł Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył (J 20,3-9).

***

Pismo Święte nic nie mówi o objawieniu się Jezusa zmartwychwstałego Matce Najświętszej. Jednak Kościół wierzy, że takie spotkanie miało miejsce. W przeżyciu drogi światła wspominamy go na samym początku, jako pierwsze ze spotkań. Rozważamy go w kontekście doświadczeń apostołów Piotra i Jana, którzy uwierzyli dopiero, gdy ujrzeli pusty grób. Maryja wierzyła zawsze i Jej wiara jest jeszcze bardziej umocnieniem naszej wiary niż przeżycia apostołów.