Wydrukuj tę stronę

Eucharystyczna Straż Honorowa

przy klasztorze Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kłodzku

 

Pierwsza Eucharystyczna Straż Honorowa została brewem Stolicy świętej z dnia 8 maja 1897 roku zatwierdzona i agregowana do Arcybractwa Przenajświętszego Sakramentu przy kościele świętego Klaudiusza w Rzymie jako gałąź tego Arcybractwa. Staraniem Matki Marii od Krzyża powstaje Bractwo Adoracji Dziękczynnej przy kościele i klasztorze we Lwowie w 1879 roku, na założenie, którego udzielił ustnej zgody arcybiskup F.K. Wierzchlejski. Późniejsze starania Matki Marii o zafiliowanie powyższego bractwa do Arcybractwa w Rzymie i o jego kanoniczną erekcję niestety nie doszły do skutku.
Przy naszym klasztorze – Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji – w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego od wielu lat grono gorliwych osób, kobiet i mężczyzn, należy do Eucharystycznej Straży Honorowej, i adorują obok Sióstr Klarysek wystawionego dniem i nocą eucharystycznego Chrystusa.
Eucharystyczna Straż Honorowa przy kościele św. Jerzego i Wojciecha została zatwierdzona dekretem erekcyjnym 19.03.2004 roku przez Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego Henryka Kardynała Gulbinowicza, i równocześnie został zatwierdzony jego statut.
Do dekretu erekcyjnego ks. Kardynał dołączył następujące błogosławieństwo:
„ Niech Pan Bóg błogosławi i podtrzymuje to Stowarzyszenie swą nieskończoną miłością i łaską, aby było żywym znakiem komunii wiary, nadziei i miłości pośród rodzin naszej Archidiecezji”.

Więcej:
http://www.klodzko.klaryski.org/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=18