Wydrukuj tę stronę

Świadectwo 2

 

Posługa adoracyjna w parafii
Świadectwo pani Marii Kurczych z Kalwarii Zebrzydowskiej

Pobierz: DOC PDF

 

W roku peregrynacji kopii obrazu Pana Jezusa Miłosiernego nasza parafia została obdarowana relikwiami Błogosławionego Jana Pawła II. Chcieliśmy ten szczególny dar godnie czcić i tak narodził się pomysł wyodrębnienia szczególnego miejsca modlitwy. Pomimo różnych trudności, Bożymi i ludzkimi siłami powstała kaplica adoracji. Poświęcenia tego miejsca dokonał 17 czerwca 2012 r. bp Grzegorz Ryś, podczas bierzmowania w naszej parafii. Wystrój wnętrza kapliczki - Hostia na tle obrazu Ukrzyżowanego - bliskość Jezusa Eucharystycznego i świadomość Jego obecności pobudzają wchodzących do świątyni do oddawania Mu czci i otwierania przed Nim serca. Zachęca do takiej postawy przykład Jana Pawła II, którego portret i relikwie pozostają w niewielkiej odległości od ołtarza.

Osoby szukające osobistego kontaktu z Panem Bogiem przyciągał napis, który widnieje na otwartych drzwiach kościoła: „CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU”. Ludzie zaczęli przychodzić i odmawiać różne modlitwy. Nasza kaplica stała się miejscem przez cały czas odwiedzanym przez pojedyncze osoby. Od przeszło roku codziennie na godzinę przed wieczorną mszą świętą przychodzą na adorację te same 3 osoby. Wspólnie odmawiana przez nie koronka do Bożego Miłosierdzia, wzbogacana stopniowo uwielbieniem, dziękczynieniem i prośbami, stała się zaczynem rozwoju adoracyjnej grupy modlitewnej. Dołączają do niej osoby przychodzące na Eucharystię, pewne stałości miejsca i czasu tej modlitwy; pociągnięte w rozmowach ze swoimi bliskimi i znajomymi. 25 tych samych osób przychodzi na godz.17.30 kilka razy w tygodniu, angażując się w przygotowanie i prowadzenie adoracji. Są to członkowie różnych ruchów i grup modlitewnych: Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Akcji Katolickiej, czciciele św. Ojca Pio…  Oczekując na kanonizację Jana Pawła II, już trzy razy odprawiliśmy adoracyjną nowennę dni (40 osób wzięło książeczki do przeżywania tej nowenny indywidualnie). Teraz odprawiamy nowennę tygodni, również opracowaną przez ks. Stanisława Szczepańca, która prowadzi do pogłębienia relacji z Jezusem i trwania z Nim na modlitwie.

Adoracja Najświętszego Sakramentu okazała się najlepszym wprowadzeniem do przeżywania mszy świętej. Tak zrodziła się nasza codzienna wspólna modlitwa pół godziny przed Eucharystią, ubogacona Słowem Bożym, szczególnie w sobotę, z myślą o osobach, dla których sobotnia msza święta zastępuje niedzielną. Pełne zjednoczenie się z Chrystusem poprzez ofiarowanie siebie i przyjęcie Jego ofiary podczas komunii świętej rodzi potrzebę pozostania na adoracji dłuższą chwilę, czemu służy godzina święta, przeżywana w każdy czwartek.

Dziękując Panu Bogu za to, że możemy adorować Eucharystyczne Ciało Jezusa, pozostajemy wdzięczni za owoce adoracji widoczne na co dzień - staliśmy się pokorniejsi, życzliwsi dla siebie, otwarci na potrzeby innych…  Wciąż jednak  u c z y m y się  lepiej rozmawiać z Panem Bogiem o s o b i ś c i e,  trwać z Nim w ciszy, wsłuchiwać się w Jego słowo, odkrywać Jego miłość.

     Niech będzie chwała Jezusowi Miłosiernemu, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków! Amen.